Polityka jakości

Naszym celem jest dostarczanie klientom wysokiej jakości technologii, urządzeń technicznych i przyrządów od znanych producentów, u których istnieje gwarancja dostaw na najwyższym poziomie wiedzy oraz techniki z najwyższym poziomem jakości i niezawodności dostarczonego produktu

Grupą KUBOUŠEK kieruje KUBOUŠEK EU holding, a.s., spółka dominująca dla firm KUBOUŠEK s.r.o., KUBOUŠEK Systems s.r.o., KSQ spol. s r.o., KUBOUŠEK SK, s.r.o. i KUBOUSEK Polska sp. Z o.o. założonych w celu uiszczania swoich usług handlowych i serwisowych klientom.

Jakość naszych usług potwierdzamy wprowadzonym systemem zarządzania jakością zgodnym z normą EN ISO 9001:2015. W spółce zależnej KSQ spol. s r.o., oferującej usługi laboratorium wzorcującego, jest na stałe zapewnione spełnianie wymogów normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018.

Certyfikat EN ISO 9001:2015

Świadectwo Akredytacji

Certificate of Accreditation

Certyfikat akredytacji KSQ – załącznik

Polityka jakości

Certyfikat - Polityka jakości

Ogólne warunki handlowe

VOP

Oświadczenie grupy KTI w sprawie społecznej odpowiedzialności biznesu

Statement of the KTI Group on CSR thumbnail