Metrios a VICIVSION

Obsługa maszyn MTL VICIVISION - SW MTL

Skrót kursu: MT 13

Poziom: kompletny kurs

Maks. liczba uczestników: 8

Tematy

MTL pomiary statyczne:

  • Określenie systemu współrzędnych części i maszyny
  • Stwarzanie elementów statycznych
  • Ocena elementów statycznych i ich powiązań
  • Ocena statycznych wielkości geometrycznych
  • Konfiguracja wydania raportów

MTL pomiary dynamiczne:

  • Podstawowe zmiany raportu graficznego
  • Stwarzanie elementów dynamicznych
  • Ocena elementów dynamicznych i ich powiązań

Porównanie DXF mierzonej części z modelem 2D

Kurs składa się z części teoretycznej, gdzie przekazane są potrzebne informacje oraz z części praktycznej, gdzie obsługa wypróbuje ich użycie w praktyce. Szkolenie może się odbywać u klienta albo w centrali KUBOUŠEK we Wrocławiu.

Czas trwania kursu: 2 dni, godz. 08:00 – 16:00

Założenia: Podstawowa wiedza korzystania z PC oraz podstawowa wiedza z dziedziny metrologii.

Rejestracja