Technologická a aplikační podpora

Technologická podpora

Poskytneme vám maximální pomoc při rozjezdu výroby i při optimalizaci té stávající.

Nastavení stroje

Pomůžeme vám se zapojením stroje, s jeho kompletním nastavením i s rozjetím výroby na nových formách.

Technologická a aplikační podpora - optimalizace vstřikovacího stroje

Nastavení úsporných parametrů stroje

Pomůžeme vám s nastavením energeticky úsporných parametrů stroje tak, aby stroj nemusel vytvářet zbytečně velkou tlakovou rezervu.

Optimalizace výrobního cyklu

Správným nastavením stroje zajistíme snížení doby cyklu, snížení zmetkovitosti i zlepšení stability výrobního cyklu.

Technologická a aplikační podpora - podpora z hlediska formy

Podpora z hlediska formy

Zanalyzujeme vliv vtokových ústí a tokového systému na vlastnosti výrobku a navrhneme nápravná opatření.

Zákazníci a reference

Petr Falc

Petr Falc
Tel.: +420 733 622 464

Kontaktujte nás


Soubory ke stažení