Domů  >>  Produkty  >>  Měřicí přístroje a měřidla  >>  VICIVISION  >>  VICIVISION řady Techno

Domů  >>  Produkty  >>  Měřicí přístroje a měřidla  >>  VICIVISION  >>  VICIVISION řady Techno

VICIVISION řady Techno: měření rotačních součástí, závitů, fitinků, klikových hřídelí a komplikovaných soustružených dílů

VICIVISION Techno je nejdokonalejší řada optických měřicích přístrojů s možností dovybavit optické měření o funkce dotykové sondy pro úplné pokrytí veškerého měření rotačních součástí v jediném cyklu. VICIVISION Techno je nejlepší volbou pro kontrolu náročných soustružených dílů, měření klikových hřídelí nebo měření závitů a fitinků. Dvacet dostupných modelů zaručuje výběr vhodného zařízení přesně podle požadavků výroby, a to pro:

  • měření rotačních součástí,
  • měření závitů,
  • měření fitinků,
  • měření klikových hřídelí,
  • a měření dalších komplikovaných soustružených dílů,

a to o délce 300 až 1250 mm a průměru 40 až 180 mm.

VICIVISION Techno je evolucí profilového projektoru do kompaktního a rychlého optického měřicího systému s možností provozu přímo v prostředí výroby.

Měření závitů: naprosto přesné a výjimečně rychlé

Pro výrobce je často obtížné získat přesné a objektivní výsledky při měření závitů. Kontrola komplikovaných dílů, jako je měření fitinků nebo válcovaných závitů s různými rozměry závitů, je velice náročná a vyžaduje mít obsáhlé sady kontrolních závitových kroužků.

Jednoduché řešení nabízí nástroj VICIVISION Thread Tool. S jedinou softwarovou funkcí automaticky změří fitinky, soustružené závity, šrouby nebo trny. Celé měření přitom trvá pouze několik sekund.

 

Bezkonkurenční výkon kombinace optické a dotykové metody

VICIVISION poskytuje zcela novou měřicí funkci pro kontrolu hřídelí kombinující specifickou metodu optického know-how s měřicím systémem dotykové sondy Touch Probe.

měření rotačních součástí
měření rotačních součástí

Měření klikových hřídelí: ideální díky své všestrannosti

Druhová rozmanitost produktů a jejich neustále rostoucí variabilita nutí hledat flexibilní řešení. Typickým příkladem je výroba a kontrola kvality klikových hřídelí. Pro efektivní kontrolu potřebujete flexibilní, přizpůsobivý a všestranný přístroj.

Společnost VICIVISION vyvinula specifický softwarový nástroj pro řadu Techno určený k měření klikových hřídelí přímo ve výrobním prostředí.

Zvyšte svou produkci: kontrola přímo ve výrobě

VICIVISION přináší kontrolní zařízení na místo, které nabízí největší výhodu: přímo ve výrobě. Každou součást vyrobenou na CNC soustruhu lze měřit ve výrobním prostředí, a to i s ohledem na vyšší prašnost nebo kolísavé teplotní podmínky.

To znamená vyšší produktivitu i u menších sérií při měření rotačních součástí: výměna dávky je rychlá a efektivní.

měření rotačních součástí
měření rotačních součástí

Měření rotačních součástí a závitů: budoucnost soustružení

Automobilový průmysl, letecký průmysl, stavebnictví, elektrotechnický průmysl, lékařství nebo zpracování ropy a plynu jsou jen několika předními odvětvími přitahující zahraniční investice. Příležitosti a výzvy jsou téměř v každém odvětví. S rostoucí poptávkou se ruku v ruce zvyšují požadavky na kvalitu, rychlost dodávek a digitální doložitelnost dokumentů. Obstát ve vysokém konkurenčním tlaku není jednoduché a je nutné si uvědomit, že výstupy kontroly ovlivňují čas a výsledné výrobní náklady.

 

Jeden měřicí systém obslouží více CNC soustruhů

Jediný měřicí systém VICIVISION Techno může fungovat pro více obráběcích center, které obsluhují různí operátoři.  Se stejným počtem CNC soustruhů vyrobíte více.

 

Produkovat více znamená zvýšení efektivity a využití svého potenciálu naplno.

Svou produktivitu můžete zvýšit bez dalších investic: jeden stroj VICIVISION zastane funkci profil projektorů, optických komparátorů, kalibrů, závitových kroužků, výškoměru a dalšího metrologického vybavení.

Udržování výroby v mezích tolerancí

Snížení prostojů výrobního stroje je významným benefitem přístrojů VICIVISION. Kontrola probíhá okamžitě a operátor nemusí opouštět pracovní stanici.

S VICIVISION lze implementovat preventivní akce pomocí indikačních grafů, trendů měření, abyste dosáhli významného snížení počtu zmetků. Operátor okamžitě vidí, které hodnoty se brzy dostanou mimo toleranci a analyzovat je v průběhu času. Je schopen proces výroby korigovat dříve, než dosáhne hranici tolerance nebo ji dokonce překročí, což při nutnosti pozdního zásahu způsobí prostoje výrobního stroje.

Cílem optického měření rotačních součástí a závitů není jen měření, ale také udržení výrobních dílů v toleranci a zabránění prostojům výrobních strojů.

 

VICIVISION Tool-loop: automatizované propojení s obráběcím centrem

Existuje možnost nastavitelného rozhraní mezi systémy VICIVISION a výrobní stanicí. Díky tomu lze automaticky zasílat korekční data do obráběcího nástroje. Tato funkce eliminuje lidskou chybu a zrychluje nastavení parametrů nástroje. Každá vyrobená součást je tedy vyrobena v toleranci a připravena k expedici.

 

Optické měřicí zařízení, které zvyšuje produktivitu

Operátoři výroby jsou během inspekce nezávislejší. Nastavení ofsetu obráběcího nástroje lze upravit dříve, než se součásti dostanou mimo toleranci, aby se snížilo množství vytvářeného odpadu.

měření rotačních součástí
VICIVISION - špičkový software

Špičkový software

Zcela nová verze softwaru MTL 8.XX je navržena tak, aby zlepšila kontrolní fázi a dále rozšířila počet možných měření. Zahrnuje specifické nástroje pro statická a dynamická měření a vybrané nástroje pro závitové matice, vačkové hřídele, turbíny atd.

VICIVISION - pokročilé softwarové funkce

Pokročilé softwarové funkce

Nové automatické funkce usnadňují operátorovi provádět měření: samoprogramování, automatické načítání programu součásti, programování krok za krokem, porovnání DXF.

VICIVISION - report o změření

Report o změření

Tento software umožňuje operátorovi tisknout nebo exportovat kompletní a personalizované zprávy o měření ve formátu pdf. Výsledky měření lze zobrazit v histogramových grafech k okamžité představě o procesu kontroly.