Konzultace zdarma - metrologie

Konzultácie zdarma v odboroch: meranie, kontrola kvality a metrológia

Priemyslu pomáhame viac než 30 rokov. Vďaka našej špecializácii na metrológiu sme sa stali vyhľadávaným a uznávaným expertom v tejto oblasti. Rozhodli sme sa s Vami podeliť o naše know-how a pomôcť odbornými konzultáciami.

V minulosti sme pomohli viac než stovkám kvalitárom a metrológom. Niekedy sme prišli s kompletným riešením, inokedy zas s nápadom na optimalizáciu. Vo výsledku sme však firmám ušetrili tisíce hodín času, značné náklady a nie v poslednom rade sme pomohli predísť strate dôvery od ich zákazníkov.

S čím Vám pomôžeme:

 • Metódy a postupy merania pri kontrole kvality
 • Optimalizácia využitia meracích strojov a laboratórnych prístrojov
 • Zber dát a moderné metódy ich vyhodnotení
 • Automatizácia kontroly kvality a Priemysel 4.0
 • Základy metrologickej praxe v podniku – organizácia, dokumentácia, riadenie
 • Organizácia metrológie v ČR a vo svete
 • Metrologická evidencia – overovanie a kalibrácia
 • Ukážky vybraných meradiel a práce s nimi

 

Ako to prebieha

 • Napíšte na e-mail: pristroje@kubousek.cz a stručne popíšte tému, ktorá vás zaujíma tak, aby sme mohli kontaktovať nášho najlepšieho odborníka pre danú oblasť.
 • • Následne sa s Vami náš expert spojí a dohodne si termín a formu konzultácie.
 • • V dohodnutý termín sa spojíte s našim odborníkom dohodnutým spôsobom – schôdzka u Vás vo firme, telefonická konzultácia, on-line konzultácia alebo u nás v Technologickom cen-tre v Českých Budějoviciach.

 

Bezplatné konzultácie v oblasti metrológie budeme poskytovať do konce novembra 2020, prihláška musí byť odoslaná najneskôr do 15. novembra 2020.

Tešíme sa s Vami na stretnutie!