Na Technologické centrum sú naviazané firmy z Čiech i zahraničia

 

Na Technologické a Vzdelávacie centrumNa Technologické centrum sú naviazané firmy z Čiech i zahraničia
sú naviazané firmy z Čiech aj zahraničia.

História spoločnosti KUBOUŠEK siaha do roku 1990, kedy ako prvý zmluvný partner v Československu začala obchodovať so špičkovými meracími prístrojmi japonského výrobcu Mitutoyo. Odvtedy sa portfólio produktov a služieb významne rozšírilo, a to nielen v oblasti kontroly kvality. Najväčšiu časť súčasného portfólia produktov tvoria technológie, stroje a komponenty vrátane automatizačných prvkov či liniek pre plastikársky priemysel.

Skupina KUBOUŠEK Technologies and Instruments (KTI) na český a slovenský trh dodáva vstrekovacie stroje svojho najväčšieho obchodného partnera, ktorého tu, rovnako ako mnohých ďalších, zastupuje – nemeckej firmy KraussMaffei. Súčasne dodáva periférne zariadenia mnohých svetových značiek najmä pre technológie na spracovanie plastov. Je schopná nimi vybaviť nielen jednotlivé výrobné bunky, ale aj celé továrenské haly vrátane dnes neodmysliteľnej automatizácie. Je schopná nimi vybaviť nielen jednotlivé výrobné bunky, ale aj celé továrenské haly vrátane dnes neodmysliteľnej automatizácie.

 

Technológie budúcnosti v Českých Budějoviciach

Priemysel je v Českej republike z veľkej časti orientovaný na oblasť automotive, a práve preto v skupine KTI najväčší podiel tvoria zákazníci z automobilového priemyslu. Spoločnosť KUBOUŠEK dodáva svoje produkty a služby aj do ostatných priemyselných odvetví – zdravotníctvo, letectvo, stavebníctvo, obrábanie, obalový a potravinársky priemysel, elektronika a elektrotechnika atď. Posledné roky zaznamenávajú snáď všetky odbory obrovské tempo vo vývoji. Plastikársky priemysel nie je výnimkou, a preto došlo v roku 2017 k zásadnému rozšíreniu centrálnej budovy skupiny a najmä k výstavbe Technologického centra. Tento projekt predstavujúci investíciu za viac než 100 mil. Kč bol spustený už pred 10 rokmi a samotná výstavba prebiehala posledné 3 roky. Technologické centrum je vybavené modernými a inovatívnymi technológiami. Zákazníci si ich tu môžu pod taktovkou skúsených aplikačných inžinierov otestovať a následne sa rozhodnúť o využiteľnosti pre svoju vlastnú výrobu. „Zavádzanie novej výroby často prináša nečakané komplikácie a nechcené zdržania. My ponúkneme zákazníkovi možnosť odladiť svoju výrobu v našom Technologickom centre a vo svojej lisovni už plynule prejde z jednej výroby na druhú,“ vysvetľuje ďalšie výhody Petr Falc, vedúci Technologického centra KUBOUŠEK. Moderná výroba, a to aj s ohľadom na nedostatok kvalifikovaných pracovníkov v Česku aj Slovensku, sa nezaobíde bez kvalitnej automatizácie.

Tou sa zaoberá tím spoločnosti KUBOUŠEK Systems, ktorá je úzko naviazaná na Technologické centrum a využíva tieto priestory na návrh automatizovaných pracovísk. „O monotónnu činnosť v továrňach nie je záujem a naši zákazníci sa boria s nedostatkom pracovníkov. Po automatizácii týchto pracovísk je preto stále väčší dopyt. Navyše robot dokáže pracovať aj v nočných prevádzkach bez toho, aby to malo dopad na jeho zdravie,“ dopĺňa Martin Doležel, vedúci obchodného tímu automatizácie.


Nadviazanie spolupráce s poprednými odborníkmi a vysokými školami

Aby mohli zákazníci dodávané vybavenie plnohodnotne využívať, kladie spoločnosť KUBOUŠEK dôraz na preškolenie koncových používateľov. „Ak chcete vyťažiť pri výrobe maximálny potenciál, je nutné vaše zariadenie poznať. A nielen to. Je potrebné poznať aj príčiny a dôsledky javov, ktoré pri výrobe nastávajú. Je nutné mať presah znalostí,“ vysvetľuje problematiku Tereza Velíšková, vedúca Vzdelávacieho centra. „Okrem štandardných školení na obsluhu a údržbu ponúkame technologické školenia a podarilo sa nám nadviazať spoluprácu s poprednými českými odborníkmi na rôzne témy, okrem iného aj s VŠCHT Praha. Títo odborníci chodia prednášať do nášho Vzdelávacieho centra a o tieto semináre je značný záujem,“ dopĺňa Velíšková. V minulom roku došlo taktiež k nadviazaniu spolupráce s Juhočeskou univerzitou. Študenti odboru Mechatronika chodia do Technologického a Vzdelávacieho centra zbierať cenné teoretické aj praktické skúsenosti. Okrem JČU využívajú potenciál Technologického a Vzdelávacieho centra aj technické stredné školy z juhočeského regiónu. „Od spolupráce so školami si sľubujeme aj zdroj kvalifikovaných pracovníkov, s ktorých nedostatkom sa boríme my aj naši zákazníci. Potvrdilo sa, aké potrebné je previazanie vzdelania s praxou v pravý čas. Teda nie tesne pred koncom štúdia, ale už v druhom a treťom ročníku. V tomto čase je totiž možné nadviazať so študentmi skutočne prínosnú spoluprácu, ktorá môže mať formu dlhšej praxe, ale aj dlhodobej brigády,“ spresňuje Velíšková. V prípade, že sa potom absolvent rozhodne pre firmu pracovať, je lepšie pripravený a spoločnosť zároveň prijíma už takmer hotového človeka, ktorý pozná chod firmy.


Klíčovým faktorem všech úspěšných firem je spokojený zákazník.

Klíčovým faktorem všech úspěšných firem je spokojený zákazník. O spokojnosť zákazníkov sa Ivan Kuboušek staral už od založenia spoločnosti a tento trend pokračuje aj dnes. Z pôvodnej spoločnosti je dnes silná skupina pôsobiaca v Česku, Poľsku a na Slovensku. Rozširuje dynamicky portfólio služieb tak, aby vychádzala v ústrety potrebám svojich zákazníkov, naplno využívala potenciál práve vybudovaného Technologického centra a plne sa sústredila na odovzdávanie špičkového know-how formou programov školení, odborných prednášok, testovania výroby a aplikačnej podpory.

autor: Vít Hněvkovský