Domov  >>  Služby  >>  Kalibračné laboratórium

Domov  >>  Služby  >>  Kalibračné laboratórium

Akreditované kalibračné laboratórium

Akreditovaná kalibrace

Kalibračné laboratórium č. 2288 KSQ so sídlom v Českých Budějoviciach a s pôsobnosťou po celej Českej republike je akreditované ČIA podľa ČSN EN ISO/IEC 17025:2018.

Kalibračné laboratórium KSQ je akreditované pre tieto odbory merania:

  • dĺžka
  • rovinný uhol
  • teplota
  • tlak
  • moment sily
  • relatívna vlhkosť

Okrem kalibrácie meracích prístrojov sa zameriavame na kalibráciu čidiel na vstrekovacích strojoch a periférnych zariadeniach, ako sú napríklad temperačné jednotky.

Kalibrácia v odbore dĺžka a rovinný uhol

Kalibrácia v odbore dĺžka

Podľa druhu meradla prevádzame kalibráciu dĺžkových meradiel v našom klimatizovanom laboratóriu alebo priamo u zákazníka. V laboratóriu prebieha predovšetkým kalibrácia koncových mierok, posuvných meradiel, mikrometrov a odchýlkomerov, zatiaľ čo u zákazníka riešime kalibráciu súradnicových meracích strojov, optických meracích systémov, mikroskopov a profil projektorov.

Kompletný zoznam kalibrovaných meracích zariadení vrátane menovitého rozsahu a udávanej neistoty nájdete v prílohe osvedčenia o akreditácii.

Kalibrácia v odbore rovinný uhol

Kalibrovanie optických, oblúkových a univerzálnych uhlomerov prevádzame v našom laboratóriu.

Akreditovaná kalibrační laboratoř - kalibrace měřicích přístrojů
Kalibrace v oboru teplota - kalibrační laboratoř

Kalibrácia v odbore teplota

Kalibrácia elektronických priamo ukazujúcich teplomerov, dataloggerov a teplotných čidiel v rozmedzí −90 °C až 1600 °C prevádzme v rámci našej akreditácie. Mimo tento rozsah ponúkame neakreditovanú kalibráciu s rovnakou presnosťou. Poskytujeme tiež kalibrácie číselníkových teplomerov a pyrometrov (bezdotykových teplomerov).

Kalibrujeme teplomery všetkých dostupných výrobcov na českom a slovenskom trhu, najviac však teplomery pre profesionálne použitie: Testo, Greisinger, Comet, TFA, a ďalšie.

Kalibrácia v odbore tlak

Prevádzame kalibrácie deformačných tlakomerov (manometrov), elektromechanických tlakomerov a prevodníkov tlaku všetkých značiek, predovšetkým profesionálnych zariadení Testo, Greisinger alebo TFA.

Kalibrace v oboru tlak - kalibrace tlakoměru
Kalibrace v oboru moment síly - kalibrace momentového klíče

Kalibrácia v odbore moment sily

V odbore moment sily riešime kalibrácie momentového náradia zahrňuje napr. momentové kľúče, momentové skrutkovače alebo momentové uťahovače. Tieto zariadenia kalibrujeme v rozsahu 0,2 N·m až 250 N·m porovnaním s etalónovým meradlom krútiaceho momentu. Kalibráciu momentového náradia prevádzame v našom laboratóriu alebo priamo u zákazníka.

Kalibrácia v odbore relatívna vlhkosť

Kalibrácia meradiel vlhkosti, ako sú vlhkomery pre meranie relatívnej vlhkosti vzduchu, elektronické a kombinované vlhkomery alebo dataloggery, riešime v rozsahu 30 % RH až 90 % RH. Meradlá vlhkosti všetkých značiek (Testo, TFA, a iné.) kalibrujeme v našom stálom laboratóriu.

testo-400
Kalibrace čidel na výrobních strojích - kalibrační laboratoř

Kalibrácia komponentov výrobných strojov, prístrojov a periférnych zariadení

Prečo je to potrebné? Pretože musíte spĺňať požiadavky štandardov kvality IATF, ISO a iné. Pretože chcete zvyšovať efektivitu a znižovať prestoje vo výrobe, a pretože vašim cieľom je mať spokojných zákazníkov. Akreditovaná kalibrácia čidiel, senzorov a ďalších komponentov vašich vstrekovacích strojov i periférnych zariadení poteší audítorov, minimalizuje prestoje vo výrobe a zaručí kvalitné dáta z vašich strojov.

Zariaďujeme kalibráciu čidiel všetkých výrobcov vstrekolisov: KraussMaffei, Engel, Arburg, Haitian, JSW, Sumitomo Demag nebo Wittmann Battenfeld, aj.

Kalibrujeme všetky temperačné prístroje: Regloplas, HB-Therm, Tool-Temp, ONI Rhytemper, Wittmann Tempro, Piovan, Frigel, a iné.

Justáž meradiel a kalibrácie mimo rozsah akreditácie

Justáž meradiel

Justovanie meradiel je často nevyhnutná procedúra pred samotnou kalibráciou. Nie všade túto službu neponúkajú a dochádza tak ku zvýšeniu nákladov a zbytočnému zdržaniu za justovanie od dodávateľa meradiel. S kalibračným laboratóriom KSQ máte istotu, že v prípade potreby a reálnej možnosti bude na vašich prístrojoch prevedená justáž a kalibrácia prebehne bez zbytočných prieťahov.

Justáž prevádzame najčastejšie pri číselníkových meradlách či deformačných tlakomerov.

Kalibrácie mimo rozsah akreditácie

Na prianie zákazníka prevádzame tiež kalibráciu mimo rozsah našej akreditácie, a to za dodržania bežne používaných metód a postupov, vždy s poznámkou, že ide o meranie mimo rozsah akreditácie.

Zaisťujeme tiež kalibrácie mimo našich akreditovaných odborov, a to prostrednícvom zmluvných partnerov (akreditovaných laboratórií). Vďaka dlhodobej spolupráci s týmito dodávateľmi máte istú výhodnú cenu a bez zbytočných starostí sa môžete venovať svojej hlavnej činnosti.

Spôsob odberu a dodania

Meradlá si môžeme vyzdvihnúť priamo u Vás v spoločnosti a skalibrované ich doručíme späť. Všetka zodpovednosť za manipuláciu s nimi tak prechádza na nás, vďaka čomu si nemusíte robiť starosti s balením a ich prepravou.

Ani kalibrácie meradiel priamo u Vás v spoločnosti nám nerobí problém, a preto, pokiaľ radšej uprednostňujete tento spôsob, môžeme sa takto dohodnúť.

Dokedy meradlá dodáme späť?

Kalibráciu meradiel prevádzame štandardne do 10 pracovných dní od ich doručenia k nám. Zároveň je možné v našej ponuke si vybrať aj možnosť expresného doručenia do 3 pracovných dní.

Kontaktujte nás

Tel.: +420 387 311 504
E-mail: kalibrace@kubousek.cz