Domov  >>  Produkty  >>  Meracie prístroje  >>  Meracie prístroje Testo

Domov  >>  Produkty  >>  Meracie prístroje  >>  Meracie prístroje Testo

Meranie teploty, tlaku, emisií, vlhkosti, elektrických veličín

Meracie prístroje Testo sú jednotkou na trhu pre chladiace technológie, klimatizácie, vzduchotechniku, vykurovanie, analýzu emisií a spalín v priemyselnej výrobe, potravinárstve, farmaceutickom priemysle. Medzi najviac inovatívne produkty patria termokamery, chytré sondy s možnosťou ovládania chytrým telefónom či komplexné riešenie pre správu budov, nemocníc a priemyselných objektov.

Testo průmysl
Čisté prostory Testo

Meracia technika a služby pre čisté priestory

Spoľahlivá a presná technika na kontrolu kvality klimatizácie a ventilácie v priestoroch v zhode s najvyššími nárokmi na čistotu podľa ČSN EN ISO 14644.

Veľmi presné a spoľahlivé meracie prístroje Testo pre čisté priestory určené na použitie v týchto oboroch:

 • kontrola, meranie a monitorovanie teploty
 • kontrola, meranie a monitorovanie vlhkosti vzduchu
 • meranie a monitorovanie diferenčného tlaku
 • meranie rýchlosti prúdenia vzduchu

Meracia technika a služby pre správu budov

Všetky zariadenia, technika a služby pre správcov budov, vďaka ktorým znížite prevádzkové náklady a spotrebu energií a zároveň prispejete k zlepšeniu komfortu v budovách.

Meracia technika Testo pre správcov budov sa dotýka predovšetkým týchto oblastí:

 • zaistenie kvality ovzdušia a pohody prostredia
  • vlhkomery
  • luxmetre
  • CO2 sondy
  • hlukomery
 • kontrola elektroinštalácií
 • nastavenie ventilačných zariadení
 • nastavenie vykurovacích zariadení
 • nastavenie chladiacich zariadení
Facility Management testo
Termografie Testo

Meracia technika pre vykurovanie, klimatizácie, ventiláciu a chladenie (HVAC/R)

Prvotriedne meracie prístroje Testo sú vhodné pre všetkých, kto sa snažia minimalizovať prevádzkové náklady budov, zaistiť pohodlie zamestnancov a optimalizovať spotrebu energie.

Špičková meracia technika pre oblasť vykurovania:

 • meranie teploty
 • analýza spalín
 • meranie tlaku
 • vyhľadávanie únikov tepla
 • elektrické veličiny
 • meranie okolitého oxidu uhoľnatého (CO)

Meracie zariadenie pre klimatizáciu a ventiláciu:

 • meranie v kanále
 • meranie na vyústeniach
 • meranie na filtroch

Meracie zariadenie pre chladiacu techniku:

 • chytré sondy pre testovanie chladiacich systémov
 • servisné prístroje na chladiace systémy
 • meranie vákua

Meracie zariadenie pre zaistenie kvality priemyselnej výroby

Meracia technika Testo je ideálna na zaistenie bezproblémového fungovania priemyselných podnikov, ktoré sú neustále pod rastúcim tlakom prísnych noriem.

Testo ponúka pre priemyselné podniky vhodné riešenia na široké spektrum odvetví:

 • analýza spalín, prístroje na meranie emisií
 • meranie teploty, termokamery
 • monitorovanie teploty: rádiové záznamníky teploty
 • vlhkomery a rádiové záznamníky vlhkosti
 • nastavenie a kontrola vzduchotechniky
 • meranie elektrických veličín
 • kontrola spotreby a kvality stlačeného vzduchu
Testo průmysl

Meracie prístroje na kontrolu a bezpečnosť potravín

Rozmanitý výber prístrojov Testo, pomôže ľahko splniť Vaše požiadavky HACCP a prináša istotu bezpečného skladovania a spracovávania potravín.

Testo meracia technika ponúka:

 • kompletné sledovanie teploty výrobného reťazca
 • precízne, čisté a rýchle meranie a tiež dokumentáciu všetkých výsledkov meraní
 • certifikáciu všetkých meracích prístrojov podľa EN 13485 a všetkých záznamníkov dát podľa EN 12830
 • certifikát HACCP International

Kontaktujte nás

Tel. +421 (0)37 222 37 20
E-mail: pristroje@kubousek.sk

[sform]4[/sform]

Súbory na stiahnutie