Domov  >>  Produkty  >>  Technológie pre vstrekovanie plastov

Domov  >>  Produkty  >>  Technológie pre vstrekovanie plastov

Technológia vstrekovania plastov

Technológie pre vstrekovanie plastov

Niekedy na dosiahnutie požadovaného výsledku nestačí štandardný proces vstrekovania a je nutné stroj „naučiť novým schopnostiam“. Vyberte si zo širokej ponuky špeciálnych technológií vstrekovania na úsporu materiálu a vysoký lesk alebo napríklad spracovania silikónu.

Roctool

Najpokročilejšia technológia indukčného nahrievania formy umožňujúca takmer identický odtlačok formy. Výstrek dosahuje požadovaný efekt pomocou presnej temperácie. Rýchlo, spoľahlivo a efektívne. . Vysoký lesk, detailné textúry, lepšie mechanické vlastnosti a žiadne povrchové chyby. Technológia Roctool je určená pre prémiové výrobky s maximálnym dôrazom na dizajn.

Heat and Cool technologie vstřikování plastů Roctool
MuCell

MuCell

Technológia fyzikálneho penenia dielu, počas ktorého sa spoločne s plastom vstrekuje do formy dusík v superkritickom stave. Tým dochádza k zásadnej úspore materiálu, zníženiu hmotnosti výrobku, zmenšeniu potrebnej uzatváracej sily stroja a skráteniu času cyklu. Technológia MuCell pomáha ušetriť až 30 % nákladov na materiál.

GIT – vstrekovanie s podporou plynu

Rokmi preverená technológia pre výrobu dielov s tenko- aj hrubostennými dutinami alebo dielov, kde hrozí tvarová deformácia. Tlak dusíka zvyšuje kvalitu výstrekov a štruktúrne vlastnosti materiálu, najmä vyššiu tuhosť, odolnosť proti krúteniu a elimináciu prepadlín. GIT necháva dizajnérom výnimočnú slobodu pri návrhu dielov a výrobcom prináša benefity v úspore materiálu či nižších požiadaviek na uzatváraciu silu stroja.

Technológia vstrekovania s podporou plynu
Regloplas Vario

Regloplas Variotherm

Technológia Variotherm umožňuje rýchle striedanie horúcej a studenej vody vo forme behom jedného cyklu. Výsledkom je vysoký lesk dielov, eliminácia studených spojov, úspora energie a možné skrátenie celkového času cyklu.

SkinForm

Technológia určená pre výrobu termoplastových súčastí s vynikajúcou kvalitou povrchu v jednej technologickej operácii. Vyrábané diely vynikajú elegantnými povrchmi a zvýšenou odolnosťou proti oderu.

Technológia vstrekovania skinform
Technológia vstrekovania ColorForm

ColorForm

Mnohými rokmi overený princíp viackomponentového vstrekovania: po skončení procesu vstrekovania sa na teleso nanesie povrchový materiál z polyuretánu alebo polymočoviny, čím vzniká vysokokvalitný lesklý či detailný štruktúrovaný povrch odolný voči poškrabaniu. Dochádza tak k úsporám času, priestoru a nákladov vynechaním procesu lakovania. Vyrobené diely sú odolné voči UV žiareniu a chemikáliám.

Multinject

Viackomponentové vstrekovanie je vhodným riešením pre výrobok, kde sa počíta s použitím rôznych variantov vstrekovacích strojov a foriem. Kombinácia viacerých materiálov sa používa pre presne definované požiadavky výsledku s vyššou funkčnosťou a kvalitou. Technológie umožňuje zvýšiť produktivitu využitím paralelných technologických procesov a ponúka taktiež väčšiu slobodu pri vytváraní dizajnu.

Technológia vstrekovania plastov Multinject
Technológia vstrekovania plastov CleanForm

CleanForm

Technológia vrátane kompletného strojového zariadenia zodpovedajúca najnáročnejším požiadavkám priemyslu zdravotníckej techniky a optiky na čistotu. Vyhovuje čistým prevádzkam triedy 5 v súlade DIN EN ISO 14644-1. Celé zariadenie sa vyznačuje znížením počtu pohyblivých častí a mazacích miest, čistým priestorom pre formu, elimináciou opotrebiteľných dielov a izoláciou rôznych jednotiek s využitím flexibilných, polohovateľných filtračných a ventilačných jednotiek.

SpinForm

Hospodárna výroba viackomponentových dielov pri veľkom počte kavít aj celkovom počte kusov. Každý komponent výsledného dielu vzniká v samostatnom lisovacom zdvihu na samonosnej otočnej jednotke s voliteľnou prostrednou doskou. Dochádza tak k zdvojnásobeniu výrobnej kapacity. Do priebehu výroby je možné integrovať špeciálne procesy ako napr. razení. Technológia SpinForm je vhodná do čistých prevádzok.

SpinForm
Technológia vstrekovania platov SilcoSet

SilcoSet

Spracovanie kvapalného a tuhého silikónu vhodného aj na výrobu komplikovaných dielov. Technológia SilcoSet umožňuje pracovať s dávkami menšími než 1 g. Svojou čistou prevádzkou je prínosom najmä v zdravotníckom priemysle, ale často sa používa aj v automobilovom priemysle alebo elektronike.

FiberForm

Táto technológia spája tepelné tvárnenie organických plátov a vstrekovanie do jediného procesu. V tomto procese vznikajú vláknami vystužené plastové komponenty, ktoré sú veľmi ľahké a napriek tomu veľmi pevné. Používajú sa najmä v automobilovom priemysle, kde nahradzujú oceľ alebo hliník. I zložité konštrukcie je možné vyrábať bez nutnosti následného spracovania za časy cyklu zodpovedajúce štandardným procesom vstrekovania.

Technológia vstrekovania plastov FiberForm
IMC – Injection Molding Compounder

IMC – Injection Molding Compounder

Kompoudovanie a vstrekovanie v jednom procese prináša výhody nepretržitého vytlačovania spojené s výhodami vstrekovania pri výrobe dielov s vysokou pridanou hodnotou. Vďaka špeciálnemu usporiadaniu miešacích blokov a ozubených diskov extrudéra dochádza k vynikajúcej homogenizácii a disperzii materiálu. Výsledkom je úspora materiálových nákladov, možnosť vytvárať individuálne kombinácie materiálov a vynikajúci kvalita dielov vďaka reprodukovateľnému režimu tavenia. Technológia je vhodná napr. na spracovanie dlhých sklených vlákien.

PolySet

Spracovanie nesypkých, vystužených polyesterových a vinylesterových zmesí na výrobu vysokokvalitných technických dielov. Výhodami tejto technológie sú skrátenie času cyklu vďaka dýzam s chladiacimi kanálmi, nižšia spotreba materiálu a minimálne náklady na údržbu vďaka samočistiacej násypke. Diely sa vyznačujú stálosťou a vysokou homogenitou. Diely sa vyznačujú stálosťou a vysokou homogenitou.

Technológia vstrekovania plastov PolySet
Technológia vstrekovania plastov DuroSet

DuroSet

Technológia pre spracovanie všetkého od sypkých lisovacích zmesí po vysokokvalitné a rozmerovo stabilné súčasti.

IMTB – integrované vstrekovanie kovu a plastu

Integrovaným vstrekovaním plastu a kovu znížite logistické nároky na priestor a množstvo nutného strojového vybavenia. Technológia je vhodná najmä pre diely, ktoré v sebe kombinujú nutnosť vodivých a izolačných častí. Integráciou produkcie v jednom procese sa zvyšuje stabilita a spoľahlivosť výrobku.

Technológia vstrekovania plastov IMTB - vstrekovanie s kovmi

Kontaktujte nás

Tel.: +420 389 043 134
E-mail: TC@kubousek.czSúbory na stiahnutie