Domov  >>  Produkty  >>  Meracie prístroje  >>  VICIVISION  >>  VICIVISION séria Techno

Domov  >>  Produkty  >>  Meracie prístroje  >>  VICIVISION  >>  VICIVISION séria Techno

Séria VICIVISION Techno: meranie rotačných komponentov, závitov, armatúr, kľukových hriadeľov a komplikovaných sústružených dielov

VICIVISION Techno je najdokonalejšia séria optických meracích prístrojov s možnosťou rozšíriť optické meranie o funkciu dotykovej sondy na úplné pokrytie meracích úloh pre sústružené súčiastky v jednom meracom cykle. VICIVISION Techno je najlepšou voľbou pre kontrolu náročných sústružených dielov, meranie kľukových hriadeľov alebo meranie závitov a armatúr. Dvadsať dostupných modelov zaručuje výber vhodného zariadenia presne podľa požiadaviek výroby, a to pre:

  • meranie rotačných komponentov,
  • meranie závitov,
  • meranie armatúr,
  • meranie kľukových hriadeľov,
  • a meranie iných komplikovaných sústružených dielov,

a to v dĺžkach 300 až 1250 mm a priemerov od 40 do 180 mm.

VICIVISION Techno je evolúciou profilového projektora do kompaktného a rýchleho optického meracieho systému s možnosťou prevádzky priamo vo výrobnom prostredí.

Meranie závitu: absolútne presné a výnimočne rýchle

Pre výrobcov je často ťažké získať presné a objektívne výsledky pri meraní závitov. Kontrola komplikovaných dielov, ako sú meranie fitinkov alebo valcových závitov s rôznymi rozmermi závitov, je veľmi náročné a vyžaduje si rozsiahle sady kontrolných závitových krúžkov.

Nástroj VICIVISION Thread Tool ponúka jednoduché riešenie. S jedinou softvérovou funkciou automaticky zmeria fitinky, sústružené závity, skrutky alebo tŕne. Celé meranie pri tom trvá len niekoľko sekúnd.

Bezkonkurenčný výkon kombinácie optickej a dotykovej metódy

VICIVISION poskytuje úplne novú meraciu funkciu na kontrolu hriadeľov, kombinujúcu špecifickú metódu optického know-how s meracím systémom dotykovej sondy Touch Probe.

měření rotačních součástí
měření rotačních součástí

Meranie kľukových hriadeľov: ideálne vďaka jeho všestrannosti

Druhová rozmanitosť výrobkov a ich neustále sa zvyšujúca variabilita nás nútia hľadať flexibilné riešenia. Typickým príkladom je výroba a kontrola kvality kľukových hriadeľov. Pre efektívnu kontrolu potrebujete flexibilné, prispôsobiteľné a všestranné zariadenie.

Spoločnosť VICIVISION vyvinula špecifický softvérový nástroj pre sériu Techno určený na meranie kľukových hriadeľov priamo vo výrobnom prostredí.

Zvýšte svoju produkciu: kontrola priamo vo výrobe

VICIVISION prináša kontrolné zariadenie na miesto, ktoré ponúka najväčšiu výhodu: priamo vo výrobe. Každú súčiastku vyrobenú na CNC sústruhu je možné zmerať vo výrobnom prostredí, dokonca aj s ohľadom na vyššiu prašnosť alebo kolísajúce teplotné podmienky.

To znamená vyššiu produktivitu aj pri menších sériách pri meraní rotačných dieloch: výmena šarže je rýchla a efektívna.

měření rotačních součástí
měření rotačních součástí

Meranie rotačných dielov: budúcnosť sústruženia

Automobilový, letecký, stavebný, elektrotechnický, lekársky alebo ropný a plynárenský priemysel sú len niekoľkými z popredných odvetví, ktoré priťahujú zahraničné investície. Príležitosti a výzvy sú takmer v každom odvetví. S rastom dopytu sa ruka v ruke zvyšujú požiadavky na kvalitu, rýchlosť dodávok a digitálne dokladovanie dokumentov. Nie je ľahké odolať vysokému konkurenčnému tlaku a je potrebné mať na pamäti, že výstupy kontroly ovplyvňujú čas a výsledné výrobné náklady.

 

Jeden merací systém obslúži viac CNC sústruhov

Jediný merací systém VICIVISION Techno môže pracovať pre viaceré obrábacie centrá obsluhované rôznymi operátormi.  S rovnakým počtom CNC sústruhov budete vyrábať viac.

 

Produkovať viac znamená zvýšenie efektívnosti a využitie vášho potenciálu naplno.

Produktivitu môžete zvýšiť bez ďalších investícií: jeden stroj VICIVISION zastane funkciu profil projektorov, optických komparátorov, kalibrov, závitových krúžkov, výškomeru a iného metrologického vybavenia.

Udržiavanie výroby v rámci tolerančných limitov

Zníženie prestojov výrobného stroja je dôležitou výhodou zariadení VICIVISION. Kontrola prebieha okamžite a obsluha nemusí opustiť pracovnú stanicu.

S VICIVISION je možné realizovať preventívne opatrenia pomocou indikačných grafov,  trendu merania, aby sa dosiahlo výrazné zníženie počtu nepodarkov. Operátor okamžite vidí, ktoré hodnoty sa čoskoro dostanú mimo toleranciu a analyzovať ich v priebehu času. Je schopný výrobný proces korigovať skôr, ako dosiahne alebo dokonca prekročí hranicu  tolerancie, čo pri neskorom zásahu spôsobuje prestoje výrobného stroja.

Cieľom optického merania nie je len meranie, ale taktiež udržanie tolerancie výrobných dielov v tolerančnom pásme a zabránenie prestojom výrobných strojov.

VICIVISION Tool-loop: automatické pripojenie k obrábaciemu stredu

Existuje nastaviteľné rozhranie medzi systémami VICIVISION a výrobnou stanicou. Vďaka tomu je možné korekčné údaje automaticky odosielať do obrábacieho nástroja. Táto funkcia eliminuje ľudskú chybu a urýchľuje nastavenie parametrov nástroja. Každá vyrobená súčiastka je preto vyrobená v tolerancii a pripravená na odoslanie.

Optické meracie zariadenie, ktoré zvyšuje produktivitu

Operátori výroby sú počas inšpekcie nezávislejší. Nastavenie ofsetu obrábacieho nástroja je možné nastaviť skôr, ako sa komponenty dostanú mimo tolerancie, aby sa znížilo množstvo vzniknutého odpadu.

měření rotačních součástí
VICIVISION - špičkový softvér

Špičkový softvér

Úplne nová verzia MTL 8.XX je navrhnutá tak, aby zlepšila kontrolnú fázu a ďalej rozšírila počet možných meraní. Obsahuje špecifické nástroje pre statické a dynamické merania a vybrané nástroje pre závitové matice, vačkové hriadele, turbíny atď.

VICIVISION - pokročilé softvérové funkcie

Pokročilé softvérové funkcie

Nové automatické funkcie uľahčujú obsluhe vykonávanie meraní: samoprogramovanie, automatické načítanie programu dielu, programovanie krok za krokom, porovnanie DXF.

VICIVISION - report o zmeranie

Report o meraní

Tento softvér umožňuje operátorovi tlačiť alebo exportovať kompletné a personalizované správy o meraniach vo formáte pdf. Výsledky merania sa môžu zobraziť v histogramových grafoch, aby ste mali okamžitú predstavu o procese kontroly.