Regloplas multiFlow zlepšuje stabilitu výroby a predlžuje životnosť foriem

firma qtec Kunststofftechnik GmbH Quedlinburg

Zložité vstrekovacie formy vyžadujú presnú reguláciu ohrievacích okruhov, pre ktoré sa používa zodpovedajúci počet temperačných jednotiek. V priestore okolo stroja prekáža mnoho zariadení vyžadujúcich zložité hadicové rozvody. MultiFlow od firmy REGLOPLAS AG ponúka riešenie, pri ktorom jedno zariadenie ovláda naraz až 16 ohrievacích okruhov. . To šetrí priestor a náklady, zlepšuje stabilitu výroby a predlžuje životnosť foriem.

Spracovateľ plastov qtec Kunststofftechnik GmbH Quedlinburg(Nemecko) je známy svojimi zákazkovými vstrekovanými dielmi z termoplastov a kompletne montovanými systémami z plastov a kovov. Tieto výrobky sú základom kvalitných konečných výrobkov pre automobilový priemysel, dodávateľov elektroniky alebo pre výrobu rozvodov tekutín. PPS, skleno-vláknitý lineárny polyfenylsulfid, sa používa na výrobu obežných kolies čerpadiel chladiacej vody.

 

Tento plast má veľmi dobré mechanické vlastnosti až do teploty vyššej než 200 °C a vynikajúcu chemickú odolnosť voči prakticky všetkým rozpúšťadlám, mnohým kyselinám a lúhom. Minimálna absorpcia vody a dobrá stabilita rozmerov robí z PPS ideálny materiál pre kvalitné výrobky. PPS sa vo firme qtec spracúva na najnovších vstrekovacích strojoch vo vysokoteplotnom pásme. Musí sa dodržať teplota stien formy 140 °C – 160 °C, čo vyžaduje presnú reguláciu teploty v tolerancii +/– 5 °C s cieľom dosiahnuť krátke časy ochladzovania.

 

multiFlow šetrí priestor a zlepšuje riadenie procesu

Spoločnosť REGLOPLAS a jej obchodný partner FIMRO z Halberstadtu (Nemecko) sú už veľa rokov spoľahlivými partnermi firmy qtec v oblasti presnej regulácie teploty vstrekovacích foriem. „Presná regulácia teploty, spoľahlivá prevádzka a jednoduchá údržba jednotiek firmy REGLOPLAS je pre nás stále jasnou voľbou, keď je reč o výrobe vysokokvalitných výrobkov z plastov. K týmto excelentným službám sa pridáva vynikajúce poradenstvo firmy FIMRO, ktoré nám zaisťuje vysokú úroveň bezpečnosti výroby,“ vysvetľuje Marco Dudda, vedúci skupiny vstrekovania v spoločnosti qtec.

 

Firma qtec získala prvé skúsenosti s viackanálovým rozvádzacím systémom multiFlow od REGLOPLAS-u v roku 2015 pri výrobe obzvlášť náročných dielov. Namiesto niekoľkých zariadení pre osem ohrievacích okruhov boli k forme pripojené dve tlakovodné temperačné jednotky REGLOPLAS P160M, každá s rozvádzacím systémom multiFlow. „Čo sa týka obežných kolies, je pre qtec dôležité najmä zlepšenie prevádzkového monitorovania temperačných okruhov. S týmto cieľom sme chceli prejsť od zapojenia za sebou k paralelnému rozvodu. To viedlo k tomu, že prietoky v jednotlivých okruhoch je možné preukázateľne lepšie merať a regulovať,“ hovorí Matthias Zörkler, obchodný poradca FIMRO GmbH, ktorý predáva prístroje firmy REGLOPLAS v Nemecku.

 

Každá temperačná jednotka P160M má jeden prívod vody pre príslušný osemkanálový systém multiFlow. Odtiaľ vedie súbežne osem krátkych temperačných hadíc priamo k prípojným miestam na vstrekovacej forme. „Veľmi rýchlo sme pochopili, že kompaktný rozvádzací systém multiFlow má pre náš podnik mnoho výhod. S iba jednou temperačnou jednotkou sú paralelne napájané štyri ohrievacie okruhy a prietok je regulovaný v úzkych toleranciách. Nepotrebujeme používať niekoľko prístrojov, čo šetrí čas a zostavy káblov a hadíc. Zároveň je jednoduchšie riadiť vykurovacie okruhy, keďže každý okruh sa monitoruje zvlášť. Uprostred čelného panela RT100 je možné okamžite vidieť, kde došlo vo forme k blokovaniu alebo k chybe,“ vysvetľuje Marco Dudda.

Regloplas multiFlow_qtec _case 02
Regloplas multiFlow_qtec _case 03

Z každého zariadenia multiFlow vedú štyri presne regulované temperačné okruhy (tu ukázané na pohyblivom prvku formy) k vstrekovacej forme.

Najnovší vstrekovací stroj je od počiatku projektovaný so systémom multiFlow

Pri najnovšej investícii firmy qtec v Quedlinburgu, Arburg Allrounder 579S, sa od počiatku počítalo s technológiou multiFlow na základe technickej koordinácie s výrobcom stroja. Arburg presunul polohu zátok a spojov na vonkajšiu stranu, čo umožnilo umiestniť oba rozvádzače multiFlow k pevnej a pohyblivej upínacej doske. Temperačné hadice je tak možné nakonfigurovať tak, aby boli čo možno najkratšie a zaberali čo najmenej priestoru. „S oboma 4-okruhovými rozvádzačmi multiFlow bol dokonale využitý zástavbový priestor v vstrekovacom stroji. Tak je viac miesta okolo celého systému, keďže v prevádzke sú iba dve temperačné jednotky namiesto niekoľkých,“ vysvetľuje Matthias Zörkler.

 

Viackanálový rozvádzací systém multiFlow od firmy REGLOPLAS má mnoho funkcií a je k dispozícii v mnohých konfiguračných verziách. V prípade mechanického vyhotovenia, ktoré sa často využíva vo firme qtec, sa prietok nastavuje pomocou ručných ventilov pre jednotlivé kanály formy. Automatická verzia je osadená motorovými prietokovými ventilmi, ktoré sú nepretržite regulované riadiacim systémom RT100 temperačnej jednotky.

 

Systém multiFlow riadi súbežne 4 – 16 temperačných okruhov s použitím jednotlivo nastaviteľných parametrov. Na displeji RT100 sa jasne zobrazuje prietok, teplota a výkon každého okruhu. Presné meranie prietoku vďaka systému multiFlow umožňuje vo firme qtec udržiavať veľmi úzke tolerancie teplôt +/– 5 °C počas spracovania plastu PPS. Vďaka tomu výrobný cyklus neustále prebieha na najvyššej úrovni kvality.

 

To prináša ešte ďalšiu výhodu, ako vysvetľuje Matthias Zörkler: „Každá konštrukcia formy má určité tolerancie na základe rozdielov teploty. Čím užšie môžu tieto tolerancie teploty byť, tým menšie je tepelné namáhanie vstrekovacích foriem. Vďaka tomu je zaistená stabilita výroby a predlžuje sa životnosť drahých foriem!“

 

Aby mal operátor systému prehľad o všetkých výrobných dátach na hlavných ovládačoch vstrekovacieho stroja, reprodukuje riadenie Arburg parametre temperačných jednotiek REGLOPLAS na svojej vlastnej dotykovej obrazovke. Z nej operátor vykonáva nastavenie temperačných jednotiek, čo vedie k ďalšiemu zlepšeniu sledovania procesov a k zníženiu pravdepodobnosti zbytočného odpadu.

Regloplas multiFlow_qtec _case 04

Jednotky multiFlow sú umiestnené priamo na vstrekovacej forme.

Regloplas multiFlow_qtec _case 05

Preto sú elektrické spoje premiestnené na vonkajšiu stranu.

Riadiaca jednotka RT100 temperačnej jednotky REGLOPLAS P160M zobrazuje rýchlo všetky parametre štyroch pripojených temperačných okruhov. Tieto údaje je možné obdobne zobrazovať a ovplyvňovať cez riadenie Arburg (zobrazené červeno).

Zlepšená efektívnosť a prevádzková bezpečnosť s multiFlow

Vo firme qtec sa systémoví manažéri Matthias Koehler a Marco Dudda zhodujú v tom, že multiFlow od firmy REGLOPLAS má pre výrobu veľa výhod. „Keďže používame menej zariadení, a teda potrebujeme menej prívodných vedení, stáva sa celková investícia hospodárnejšia a z prívodných vedení sála menej tepla. Kombinácia výkonu čerpadiel, ohrevu a technológie multiFlow skracuje čas ohrevu foriem na polovicu z cca 3 hodín na 1,5 hodiny. Navyše je s multiFlow podstatne ľahšie sledovať a ovládať ohrievacie okruhy než s jednotlivými prístrojmi rozmiestenými okolo stroja.

 

Dodržiavania tolerancie +/- 5 °C pri teplotách stien formy 140 °C – 160 °C poskytuje vo výrobe väčšiu istotu a flexibilitu. Už za veľmi krátky čas sme si spočítali, že využiteľnosť systému sa zvýšila a došlo k zníženiu odmĺk vo výrobe. Okrem toho vďaka zníženiu prestojov sa celkovo zvýšila stabilita procesu,“ hovorí Marco Dudda o zlepšeniach dosiahnutých so systémom multiFlow od firmy REGLOPLAS.

 

S viackanálovým rozvádzacím systémom multiFlow má REGLOPLAS vo svojom portfóliu produkt, ktorý preukázal svoju hodnotu v procese výroby kvalitných vstrekovaných dielov vo firme qtec. Odborníkom na plasty z Quedlinburgu je už dnes jasné, že sa rozhodnú pre toto inteligentné riešenie od švajčiarskej spoločnosti REGLOPLAS zo St. Gallenu pri budúcich nových akvizíciách a modifikáciách.

Regloplas multiFlow_qtec _case 09
Regloplas multiFlow_qtec _case 10

Temperačnú jednotku P160M je možné umiestniť kdekoľvek a ľahko sa ovláda.

Regloplas multiFlow_qtec _case 08

Marco Dudda, qtec Quedlinburg:

MultiFlow od firmy REGLOPLAS zvýšil využiteľnosť nášho systému a v mnohých aspektoch je to víťaz vo výrobe vysokokvalitných vstrekovaných dielov.