Detektory a separátory kovových částic Sesotec

Obsluha a údržba periférnych zariadení SESOTEC

Skratka kurzu: SES 1

Úroveň: základný kurz

Max. počet účastníkov: 5

Témy

  • Základné princípy detekcie
  • Špecifiká pre jednotlivé typy detektorov
  • Nastavenie detekcie a citlivosti detektora
  • Lokalizácia a odstraňovanie drobných porúch na zariadení
  • Údržba a obsluha zariadenia
  • Kontrola činnosti

Základné princípy detekcie, nastavenie a ovládanie stroja vrátane odstraňovania drobných porúch, ktoré môžu nastať počas prevádzky. Kurz sa skladá z teoretickej a praktickej časti. K teoretickej časti sú dodávané školiace podklady. Praktická časť prebieha vo firme KUBOUŠEK s.r.o. na dopredu dohodnutom zariadení. V prípade požiadavky na školenie u zákazníka je nutné zaistiť stroj na školiace účely.

Dĺžka trvania kurzu: 1 deň, 8:00 – 16:00 hod.

Predpoklady: Znalosť základnej manipulácie so zariadením.

Prihláška na seminár