Individuální kurz

Individuálny kurz

Individuálny kurz

Skratka kurzu: IN 1

Úroveň: voliteľná

Max. počet účastníkov: 5

Skratka kurzu: IN 1

Úroveň: voliteľná

Max. počet účastníkov: 5

Témy

  • Podľa dohody so zákazníkom je možné kombinovať rôzne školenia a rôzne úrovne

Cieľ kurzu je podľa požiadaviek zákazníka.

Kurz sa skladá z teoretickej a praktickej časti. K teoretickej časti sú dodávané školiace podklady. Pre praktickej časti vo firme KUBOUŠEK s.r.o. k dispozícii stroj KM80 / 380CXa roboty Sepro, na ktorých kurzy prebiehajú. V prípade požiadavky, aby sa kurz konal priamo u zákazníka, je nutné zaistiť stroj alebo robot ku školiacim účely.

Dĺžka trvania: 1 – 5 dní podľa dohody, 8:00 – 16:00 hod.

Predpoklady: Nie sú požadované žiadne špeciálne predchádzajúce znalosti.

Témy

  • Podľa dohody so zákazníkom je možné kombinovať rôzne školenia a rôzne úrovne

Cieľ kurzu je podľa požiadaviek zákazníka.

Kurz sa skladá z teoretickej a praktickej časti. K teoretickej časti sú dodávané školiace podklady. Pre praktickej časti vo firme KUBOUŠEK s.r.o. k dispozícii stroj KM80 / 380CXa roboty Sepro, na ktorých kurzy prebiehajú. V prípade požiadavky, aby sa kurz konal priamo u zákazníka, je nutné zaistiť stroj alebo robot ku školiacim účely.

Dĺžka trvania: 1 – 5 dní podľa dohody, 8:00 – 16:00 hod.

Predpoklady: Nie sú požadované žiadne špeciálne predchádzajúce znalosti.

Prihláška na seminár

Prihláška na seminár