Základný kurz nastavovania a ovládania robota KraussMaffei

Skratka kurzu: KM B1 LRX

Úroveň: základný kurz

Max. počet účastníkov: 5

Témy

  • Základné nastavenie a ovládanie robota
  • Lokalizácia a odstraňovanie drobných porúch na mechanických a elektrických častiach robota
  • Lokalizácia a odstraňovanie základných problémov v programoch robota
  • Údržba robota

Optimálne nastavovanie a ovládanie robota vrátane rýchleho a odborného riešenia drobných problémov, ktoré môžu nastať pri prevádzke robota. Kurz sa skladá z teoretickej a praktickej časti. K teoretickej časti sú dodávané školiace podklady. Pre praktickú časť je vo firme KUBOUŠEK s.r.o. k dispozícii robot KraussMaffei, na ktorom kurz prebieha. V prípade požiadavky, aby sa kurz konal priamo u zákazníka, je nutné zaistiť stroj na školiace účely.

Dĺžka trvania kurzu: 2 dni, 8:00 – 16:00 hod.

Predpoklady: Nie sú požadované žiadne špeciálne predchádzajúce znalosti.

Základný kurz programovania robotov KraussMaffei

Skratka kurzu: KM P1 LRX

Úroveň: základný kurz

Max. počet účastníkov: 5

Témy

  • Základy programovania
  • Popis a vysvetlenie jednoduchého programu
  • Popis a vysvetlenie príkazov programovacieho jazyka
  • Lokalizácia a odstraňovanie základných problémov v programoch robota
  • Tvorba nových programov a podprogramov pomocou príkazov programovacieho jazyka
  • Editácia existujúcich programov

Optimálne nastavovanie a ovládanie robota vrátane rýchleho a odborného riešenia problémov, ktoré môžu nastať pri prevádzke robota. Zvládnutie programovania pomocou príkazov programovacieho jazyka robotov KraussMaffei.

Kurz sa skladá z teoretickej a praktickej časti. K teoretickej časti sú dodávané školiace podklady. Pre praktickú časť je vo firme KUBOUŠEK s.r.o. k dispozícii robot KraussMaffei, na ktorom kurz prebieha. V prípade požiadavky, aby sa kurz konal priamo u zákazníka, je nutné zaistiť stroj na školiace účely.

Dĺžka trvania kurzu: 3 dni, 8:00 – 16:00 hod.

Predpoklady: Sú požadované znalosti na úrovni kurzu KM B1 LRX pre príslušný riadiaci systém.

Prihláška na seminár