Kurz pro seřizovače a technology pracující na periferních zařízeních KOCH-Technik
 • Kurzy 1 až 5 je možné kombinovať podľa potrieb zákazníka.

Okruh A: Sušenie plastového granulátu

Skratka kurzu: KOCH SPG 2

Úroveň: pokročilý kurz

Max. počet účastníkov: 5

Témy

 • Princípy sušenia (teplovzdušné, tlakovo-vzdušné, sucho-vzdušné)
 • Špecifiká pre jednotlivé typy sušiarní
 • Ovládanie sušiarní a nastavenie parametrov
 • Optimalizácia parametrov sušenia
 • Lokalizácia a odstraňovanie porúch na zariadení
 • Údržba sušiaceho zariadenia
 • Kontrola činnosti a ich častosť

Princípy sušenia plastového granulátu, nastavenie parametrov sušenia a ovládanie stroja vrátane odstraňovania porúch a problémov, ktoré môžu nastať počas prevádzky. Kurz sa skladá z teoretickej a praktickej časti. K teoretickej časti sú dodávané školiace podklady. Praktická časť sa vykonáva u zákazníka vo výrobnej prevádzke alebo v Technologickom centre KUBOUŠEK.

Dĺžka trvania kurzu: 4 hodiny

Predpoklady: Znalosť základnej manipulácie so zariadením.

Okruh B: Podtlaková doprava plastového granulátu

Skratka kurzu: KOCH PDG 2

Úroveň: pokročilý kurz

Max. počet účastníkov: 5

Témy

 • Princíp funkcie podtlakovej dopravy
 • Špecifiká jednotlivých častí systému
 • Nastavenie a obsluha riadenia KOCH-Technik SPS
 • Optimalizácia podtlakovej dopravy
 • Lokalizácia a odstraňovanie drobných porúch podtlakovej dopravy
 • Údržba podtlakovej dopravy
 • Údržba vákuových púmp
 • Kontrola činnosti a ich častosť

Princípy funkcie podtlakovej dopravy a jednotlivých častí systému, nastavenie a ovládanie zariadenia vrátane odstraňovania drobných porúch, ktoré môžu nastať počas prevádzky. Kurz sa skladá z teoretickej a praktickej časti. K teoretickej časti sú dodávané školiace podklady. Praktická časť sa vykonáva u zákazníka vo výrobnej prevádzke alebo v Technologickom centre KUBOUŠEK.

Dĺžka trvania kurzu: 4 hodiny

Predpoklady: Znalosť základnej manipulácie so zariadením.

Okruh C: Volumetrické dávkovacie zariadenie

Skratka kurzu: KOCH VDG 2

Úroveň: pokročilý kurz

Max. počet účastníkov: 5

Témy

 • Princíp volumetrického dávkovania
 • Špecifiká jednotlivých typov dávkovača
 • Nastavenie a obsluha riadiacej jednotky KOCH-Technik MCm 4/SL 31/SL 42
 • Optimalizácia procesu volumetrického dávkovania
 • Lokalizácia a odstraňovanie porúch dávkovania
 • Údržba dávkovacích zariadení
 • Kontrola činnosti a ich častosť

Princípy volumetrického dávkovania, nastavenie a ovládanie zariadenia vrátane odstraňovania drobných porúch, ktoré môžu nastať počas prevádzky. Kurz sa skladá z teoretickej a praktickej časti. K teoretickej časti sú dodávané školiace podklady. Praktická časť sa vykonáva u zákazníka vo výrobnej prevádzke alebo v Technologickom centre KUBOUŠEK.

Dĺžka trvania kurzu: 4 hodiny

Predpoklady: Znalosť základnej manipulácie so zariadením.

Okruh D: Gravimetrické dávkovacie zariadenie

Skratka kurzu: KOCH GDG 2

Úroveň: pokročilý kurz

Max. počet účastníkov: 5

Témy

 • Princíp gravimetrického dávkovania
 • Špecifiká jednotlivých častí dávkovača
 • Nastavenie a obsluha riadiacej jednotky KOCH-Technik MCm-G/MCm-G Touch
 • Optimalizácia procesu gravimetrického dávkovania
 • Lokalizácia a odstraňovanie porúch dávkovania
 • Údržba dávkovacích zariadení
 • Kontrola činnosti a ich častosť

Princípy gravimetrického dávkovania, nastavenie a ovládanie zariadenia vrátane odstraňovania drobných porúch, ktoré môžu nastať počas prevádzky. Kurz sa skladá z teoretickej a praktickej časti. K teoretickej časti sú dodávané školiace podklady. Praktická časť sa vykonáva u zákazníka vo výrobnej prevádzke alebo v Technologickom centre KUBOUŠEK.

Dĺžka trvania kurzu: 4 hodiny

Predpoklady: Znalosť základnej manipulácie so zariadením.

Prihláška na seminár