Kurz 1: Základy plastikárskej výroby

Skratka kurzu: TECH 0

Úroveň: základný kurz

Max. počet účastníkov: 5

Témy

  • Bezpečnosť pri práci na vstrekovacích strojoch a robotoch
  • Základy vstrekovacej techniky
  • Efektívne využívanie a nastavenie technológie vstrekovania plastov
  • Rozdelenie vstrekovacích strojov
  • Ovládacie a zobrazovacie prvky vstrekovacieho stroja a robota
  • Periférne a prídavné zariadenia – komunikácia
  • Praktické preskúšanie získaných znalostí účastníkov na vstrekovacom stroji, robote alebo simulátore

Základné znalosti o technológii vstrekovania plastov a periférnych zariadení.

Kurz sa skladá z teoretickej a praktickej časti. K teoretickej časti sú dodávané školiace podklady. Pre praktickú časť je vo firme KUBOUŠEK s.r.o. k dispozícii stroj KM80/380CX, na ktorom kurz prebieha. V prípade požiadavky, aby sa kurz konal priamo u zákazníka, je nutné zaistiť stroj na školiace účely.

Dĺžka trvania kurzu: 2 hodiny

Predpoklady: Nie sú požadované žiadne špeciálne predchádzajúce znalosti.

Prihláška na seminár