Základy plastikářské výroby

Základy plastikárskej výroby

Skratka kurzu: Tech 0

Úroveň: základný kurz

Max. počet účastníkov: 5

Témy

  • Bezpečnosť pri práci na vstrekovacích strojoch a robotoch
  • Základy vstrekovacej techniky
  • Efektívne využívanie a nastavenie technológie vstrekovania plastov
  • Rozdelenie vstrekovacích strojov
  • Ovládacie a zobrazovacie prvky vstrekovacieho stroja a robota
  • Periférne a prídavné zariadenia – komunikácia
  • Praktické preskúšanie získaných znalostí účastníkov na vstrekovacom stroji, robote alebo simulátore

Základné znalosti o technológii vstrekovania plastov a periférnych zariadení.

Dĺžka trvania: 1 deň, od 8:00 do 16:00 hod.

Predpoklady: Nie sú požadované žiadne špeciálne predchádzajúce znalosti.

Prihláška na seminár