Manažerské kurzy

Kurz 1: Manažérsky kurz - efektívne využívanie vstrekovacích strojov a periférnych zariadení I

Kurz 1: Manažérsky kurz - efektívne využívanie vstrekovacích strojov a periférnych zariadení I

Skratka kurzu: MAN 1

Úroveň: základný kurz

Max. počet účastníkov: 5

Skratka kurzu: MAN 1

Úroveň: základný kurz

Max. počet účastníkov: 5

Témy

 • Bezpečnosť pri práci na vstrekovacích strojoch a perifériách
 • Základné technické údaje o vstrekovacích strojoch a ich využitie v praxi
 • Základné technické údaje o robotoch a ich využitie v praxi
 • Ovládacie a zobrazovacie prvky vstrekovacieho stroja
 • Ovládacie a zobrazovacie prvky robotu
 • Obsluha a efektívne nastavenie vstrekovacieho stroja a robotu
 • Základné možnosti nastavenia kontroly kvality
 • Základné problémy v nastavení vstrekovacích strojov a robotov
 • Základné informácie o údržbe a starostlivosti o vstrekovacie stroje a roboty
 • Periférne a prídavné zariadenia – komunikácia
 • Praktické preskúšanie získaných vedomostí účastníkov na vstrekovacom stroji, robotu alebo simulátora

Cieľom kurzu je získanie základných znalostí o efektívnom využívaní a nastavenie vstrekovacích strojov a periférnych zariadení.

Kurz je určený pre manažérov s minimálnymi znalosťami a skúsenosťami s technológiami vstrekovania plastov.

Dĺžka trvania: 1 deň, 8:00 – 16:00 hod.

Predpoklady: Nie sú požadované žiadne špeciálne predchádzajúce znalosti.

Témy

 • Bezpečnosť pri práci na vstrekovacích strojoch a perifériách
 • Základné technické údaje o vstrekovacích strojoch a ich využitie v praxi
 • Základné technické údaje o robotoch a ich využitie v praxi
 • Ovládacie a zobrazovacie prvky vstrekovacieho stroja
 • Ovládacie a zobrazovacie prvky robotu
 • Obsluha a efektívne nastavenie vstrekovacieho stroja a robotu
 • Základné možnosti nastavenia kontroly kvality
 • Základné problémy v nastavení vstrekovacích strojov a robotov
 • Základné informácie o údržbe a starostlivosti o vstrekovacie stroje a roboty
 • Periférne a prídavné zariadenia – komunikácia
 • Praktické preskúšanie získaných vedomostí účastníkov na vstrekovacom stroji, robotu alebo simulátora

Cieľom kurzu je získanie základných znalostí o efektívnom využívaní a nastavenie vstrekovacích strojov a periférnych zariadení.

Kurz je určený pre manažérov s minimálnymi znalosťami a skúsenosťami s technológiami vstrekovania plastov.

Dĺžka trvania: 1 deň, 8:00 – 16:00 hod.

Predpoklady: Nie sú požadované žiadne špeciálne predchádzajúce znalosti.

Kurz 2: Manažérsky kurz - efektívne využívanie vstrekovacích strojov a periférnych zariadení II

Kurz 2: Manažérsky kurz - efektívne využívanie vstrekovacích strojov a periférnych zariadení II

Skratka kurzu: MAN 2

Úroveň: pokročilý kurz

Max. počet účastníkov: 5

Skratka kurzu: MAN 2

Úroveň: pokročilý kurz

Max. počet účastníkov: 5

Témy

 • Bezpečnosť pri praci na vstrekovacích strojoch a perifériách
 • Technické údaje o vstrekovacích strojoch a ich využitie v praxi
 • Technické údaje o robotoch a ich využitie v praxi
 • Ovládacími a zobrazovacími prvkami vstrekovacieho stroja
 • Ovládacími a zobrazovacími prvkami robotu
 • Špeciálne nastavenie vstrekovacieho stroja a robotu
 • Rozšírené možnosti nastavenia kontroly kvality
 • Riešenie problémov v špeciálnom nastavení vstrekovacích strojov a robotov
 • Rozšírené informácie o údržbe a starostlivosti o vstrekovacie stroje a roboty
 • Periférne a prídavné zariadenia – rozšírené možnosti komunikácie
 • Praktické preskúšanie získaných vedomostí účastníkov na vstrekovacom stroji, robotu Alebo simulátorom

Cieľom kurzu je získanie pokročilých znalostí o efektívnom využívaní a nastavenie vstrekovacích strojov a periférnych zariadení.

Kurz je určený pre manažérov, ktorí chcú nadviazať na základný manažérsky kurz (MAN 1) a prehĺbiť svoje znalosti a skúsenosti.

Dĺžka trvania: 2 dni, 8:00 – 16:00 hod.

Predpoklady: Vyžadujú znalosti na úrovni kurzu MAN 1.

Témy

 • Bezpečnosť pri praci na vstrekovacích strojoch a perifériách
 • Technické údaje o vstrekovacích strojoch a ich využitie v praxi
 • Technické údaje o robotoch a ich využitie v praxi
 • Ovládacími a zobrazovacími prvkami vstrekovacieho stroja
 • Ovládacími a zobrazovacími prvkami robotu
 • Špeciálne nastavenie vstrekovacieho stroja a robotu
 • Rozšírené možnosti nastavenia kontroly kvality
 • Riešenie problémov v špeciálnom nastavení vstrekovacích strojov a robotov
 • Rozšírené informácie o údržbe a starostlivosti o vstrekovacie stroje a roboty
 • Periférne a prídavné zariadenia – rozšírené možnosti komunikácie
 • Praktické preskúšanie získaných vedomostí účastníkov na vstrekovacom stroji, robotu Alebo simulátorom

Cieľom kurzu je získanie pokročilých znalostí o efektívnom využívaní a nastavenie vstrekovacích strojov a periférnych zariadení.

Kurz je určený pre manažérov, ktorí chcú nadviazať na základný manažérsky kurz (MAN 1) a prehĺbiť svoje znalosti a skúsenosti.

Dĺžka trvania: 2 dni, 8:00 – 16:00 hod.

Predpoklady: Vyžadujú znalosti na úrovni kurzu MAN 1.

Prihláška na seminár

Prihláška na seminár