Kurz 1: Úvod do manažmentu kvality

Kurz 1: Úvod do manažmentu kvality

Skratka kurzu: QM 01

Úroveň: základný kurz

Počet účastníkov: 5 – 8

Skratka kurzu: QM 01

Úroveň: základný kurz

Počet účastníkov: 5 – 8

Témy

 • Princípy manažmentu kvality
 • Princípy manažmentu rizík
 • Ako definovať riziká a príležitosti

Kurz je určený pre pracovníkovej, Ktory už pracuj v odbore kvality, prípadne pre začiatočníkov, Ktory sa na prácu v tomto odbore pripravujte. Účastníci obdržia k daným témam školiace podklady.

Dĺžka trvania: 4 hodiny

Predpoklady: Nie sú požadované žiadne predchádzajúce znalosti.

Témy

 • Princípy manažmentu kvality
 • Princípy manažmentu rizík
 • Ako definovať riziká a príležitosti

Kurz je určený pre pracovníkovej, Ktory už pracuj v odbore kvality, prípadne pre začiatočníkov, Ktory sa na prácu v tomto odbore pripravujte. Účastníci obdržia k daným témam školiace podklady.

Dĺžka trvania: 4 hodiny

Predpoklady: Nie sú požadované žiadne predchádzajúce znalosti.

Kurz 2: Manažment kvality (ISO 9001: 2016)

Kurz 2: Manažment kvality (ISO 9001: 2016)

Skratka kurzu: QM 02

Úroveň: rozširujúce kurz

Počet účastníkov: 5 – 8

Skratka kurzu: QM 02

Úroveň: rozširujúce kurz

Počet účastníkov: 5 – 8

Témy

 • Vysvetlenie nového poňatia normy
 • Vysvetlenie pojmov
 • Porovnanie požiadaviek predchádzajúce a súčasné verzie normy ISO 9001
 • Vysvetlenie a objasnenie nových požiadaviek štandardu

Kurz je určený pre pracovníkovej, Ktory už pracuj v odbore kvality, prípadne pre začiatočníkov, Ktory sa na prácu v tomto odbore pripravujte. Účastníci obdržia k daným témam školiace podklady.

Dĺžka trvania: 1 deň, 8:00 – 16:00 hod.

Predpoklady: Očakávajú sa základné znalosti v odbore (terminológie, princípy).

Témy

 • Vysvetlenie nového poňatia normy
 • Vysvetlenie pojmov
 • Porovnanie požiadaviek predchádzajúce a súčasné verzie normy ISO 9001
 • Vysvetlenie a objasnenie nových požiadaviek štandardu

Kurz je určený pre pracovníkovej, Ktory už pracuj v odbore kvality, prípadne pre začiatočníkov, Ktory sa na prácu v tomto odbore pripravujte. Účastníci obdržia k daným témam školiace podklady.

Dĺžka trvania: 1 deň, 8:00 – 16:00 hod.

Predpoklady: Očakávajú sa základné znalosti v odbore (terminológie, princípy).

Prihláška na seminár

Prihláška na seminár