Mitutoyo QUICKSCOPE a QUICKVISION

Kurz 1: Obsluha strojov Mitutoyo – QUICKSCOPE – SW QSPAK – manuálne a CNC – 2D

Skratka kurzu: MT 11

Úroveň: kompletný kurz

Max. počet účastníkov: 8

Témy

QSPAK:

  • Určenie súradnicového systému dielu a stroja
  • Tvorba elementov v manuálnom a CNC režime
  • Vyhodnotenie elementov a ich vzťahov
  • Vyhodnotenie geometrických veličín
  • Konfigurácia výdaja protokolov

Cieľom kurzu je optimálne ovládanie SW QSPAK – základná orientácia rázcestníkom vrátane konfigurácie prístrojov radu QS, programovania, opakovania a editácie vytvorených dielov.

Kurz sa skladá z teoretickej časti, kde sú odovzdané potrebné informácie, a z praktickej časti, kde si obsluha vyskúša ich využitie v praxi. Školenie môže prebiehať tak u zákazníka, ako v našom Vzdelávacom centre. Dĺžka trvania kurzu: 1 deň, 8:00 – 16:00 hod.

Dĺžka trvania kurzu: 2 dni, 8:00 – 16:00 hod.

Predpoklady: Základná znalosť používania PC a základná znalosť v odbore metrológie.

Kurz 2: Obsluha strojov Mitutoyo – QUICKVISION – SW QVPAK – 3D

Skratka kurzu: MT 12

Úroveň: kompletný kurz

Max. počet účastníkov: 8

Témy

QSPAK:

  • Určenie súradnicového systému dielu a stroja
  • Tvorba elementov v manuálnom a CNC režime
  • Vyhodnotenie elementov a ich vzťahov
  • Vyhodnotenie geometrických veličín
  • Konfigurácia výdaja protokolov

Cieľom kurzu je optimálne ovládanie SW QVPAK – základná orientácia rázcestníkom vrátane konfigurácie prístrojov radu QS, programovania, opakovania a editácie vytvorených dielov.

Témy

Kurz sa skladá z teoretickej časti, kde sú odovzdané potrebné informácie, a z praktickej časti, kde si obsluha vyskúša ich využitie v praxi. Školenie môže prebiehať tak u zákazníka, ako v našom Vzdelávacom centre. Dĺžka trvania kurzu: 1 deň, 8:00 – 16:00 hod.

Dĺžka trvania kurzu: 2 dni, 8:00 – 16:00 hod.

Predpoklady: Základná znalosť používania PC a základná znalosť v odbore metrológie.

Prihláška na seminár