Obsluha CMM strojov Mitutoyo – SW MCOSMOS – základ

Skratka kurzu: MT 1

Úroveň: základná (GEOPAK)

Max. počet účastníkov: 8

Témy

GEOPAK:

 • Školenie modulu CAT1000P – programovanie dielu pomocou modelu a jeho geometrických elementov, výdaj grafického protokolu
 • Školenie modulu CAT1000S – programovanie a porovnanie bodov modelu dielu pomocou komparačného porovnania s reálnym dielom, výdaj grafického protokolu
 • Kombinácia CAT1000P/S

Cieľom kurzu je optimálne ovládanie SW PatrManager – základná orientácia rázcestníkom vrátane konfigurácie CMM, programovania, opakovania a editácie vytvorených dielov.

Kurz sa skladá z teoretickej časti, kde sú odovzdané potrebné informácie, a z praktickej časti, kde si obsluha vyskúša ich využitie v praxi. Školenie môže prebiehať tak u zákazníka, ako v našom Vzdelávacom centre.

Dĺžka trvania kurzu: 1 deň/modul, 8:00 – 16:00 hod.

Predpoklady: Základná znalosť používania PC a základná znalosť v odbore metrológie.

Obsluha CMM strojov Mitutoyo – SW opcia MCOSMOS – CAT 1000 P/S

Skratka kurzu: MT 2

Úroveň: základný kurz pre prácu s modelmi

Max. počet účastníkov: 8

Témy

GEOPAK:

 • Používateľská kalibrácia – kvalifikácia snímacieho systému zostáv a dotykov
 • Určenie súradnicového systému dielu a stroja
 • Tvorba elementov v manuálnom a CNC režime
 • Vyhodnotenie elementov a ich vzťahov
 • Vyhodnotenie geometrických veličín
 • Konfigurácia výdaja protokolov a polárnych grafov

Protokol Designer:

 • Základná úprava grafického protokolu

Cieľom je optimálne ovládanie rozšírenia pre SW MCOSMOS – CAT 1000 P/S. Programovanie pomocou modelu v opcii CAT1000. Programovanie, opakovanie, prepojenie s GEOPAK a editácia vytvorených dielov.

Kurz sa skladá z teoretickej časti, kde sú odovzdané potrebné informácie, a z praktickej časti, kde si obsluha vyskúša ich využitie v praxi. Školenie môže prebiehať tak u zákazníka, ako v našom Vzdelávacom centre.

Dĺžka trvania kurzu: 2 dni, 8:00 – 16:00 hod.

Predpoklady: Sú požadované znalosti na úrovni kurzu MT1.

Kurz SW MCOSMOS – pokročilý

Skratka kurzu: MT 3

Úroveň: SW MCOSMOS – pokročilé

Max. počet účastníkov: 8

Témy

Školenie MCOSMOS – pokročilé (GEOPAK):

 • Práca s premennými
 • Pokročilé programovanie protokolov – Protocol Designer

Pokročilé programovanie.

Kurz sa skladá z teoretickej časti, kde sú odovzdané potrebné informácie, a z praktickej časti, kde si obsluha vyskúša ich využitie v praxi. Školenie môže prebiehať tak u zákazníka, ako v našom Vzdelávacom centre. Dĺžka trvania kurzu: 1 deň, 8:00 – 16:00 hod.

Predpoklady: Základné používanie PC, základné znalosti v odbore metrológie.

Obsluha CMM strojov Mitutoyo – SW MSURF – bezkontaktný pásový laser

Skratka kurzu: MT 4

Úroveň: SW MSURF

Max. počet účastníkov: 8

Témy

MSURF:

 • Používateľská kalibrácia – kvalifikácia snímacieho systému – bezkontaktný pásový laser
 • Určenie súradnicového systému dielu a stroja
 • Tvorba elementov
 • Vyhodnotenie elementov a ich vzťahov
 • Vyhodnotenie geometrických veličín
 • Konfigurácia výdaja protokolov

MSURF:

 • Programovanie a porovnanie meraného dielu s modelom (3D)

Cieľom je optimálne ovládanie SW MSURF – základná orientácia rázcestníkom vrátane konfigurácie CMM, programovania, opakovania a editácie vytvorených dielov.

Kurz sa skladá z teoretickej časti, kde sú odovzdané potrebné informácie, a z praktickej časti, kde si obsluha vyskúša ich využitie v praxi. Školenie môže prebiehať tak u zákazníka, ako v našom Vzdelávacom centre.

Dĺžka trvania kurzu: 3 dni, 8:00 – 16:00 hod.

Predpoklady: Základné používanie PC, základné znalosti v odbore metrológie.

Obsluha CMM strojov Mitutoyo – SW opcia GEARPAK – ozubené kolesá

Skratka kurzu: MT 5

Úroveň: SW GEARPAK

Max. počet účastníkov: 8

Témy

GEARPAK:

 • Nastavenie SW opcie GEARPAK
 • Určenie súradnicového systému dielu a stroja
 • Tvorba elementov v CNC režime
 • Vyhodnotenie elementov a ich vzťahov
 • Vyhodnotenie geometrických veličín
 • Konfigurácia výdaja protokolov

Cieľom je optimálne ovládanie SW GEARPAK – základná orientácia rázcestníkom vrátane konfigurácie SW, programovania, opakovania a editácie vytvorených dielov.

Kurz sa skladá z teoretickej časti, kde sú odovzdané potrebné informácie, a z praktickej časti, kde si obsluha vyskúša ich využitie v praxi. Školenie môže prebiehať tak u zákazníka, ako v našom Vzdelávacom centre.

Dĺžka trvania kurzu: 3 dni, 8:00 – 16:00 hod.

Predpoklady: Základné používanie PC, základné znalosti v odbore metrológie.

Prihláška na seminár