Mitutoyo – stroje CMM

Kurz 1: Obsluha CMM strojov Mitutoyo - SW opcia MCOSMOS - CAT 1000 P / S

Kurz 1: Obsluha CMM strojov Mitutoyo - SW opcia MCOSMOS - CAT 1000 P / S

Skratka kurzu: MT 1

Úroveň: základná (GEOPAK)

Max. počet účastníkov: 8

Skratka kurzu: MT 1

Úroveň: základná (GEOPAK)

Max. počet účastníkov: 8

Témy

GEOPAK:

 • Užívateľská kalibrácia – kvalifikácia snímacieho systému zostáv a dotykov
 • Určenie súradnicového systému dielu a stroje
 • Tvorba elementov v manuálnom a CNC režimu
 • Vyhodnotenie elementov a ich vzťahov
 • Vyhodnotenie geometrických veličín
 • Konfigurácia výdaja protokolov a polárnych grafov

Protokol Designer:

 • Základná úprava grafického protokolu

Cieľom je optimálne ovládanie rozšírením pre SW MCOSMOS – CAT 1000 P / S. Programovanie pomocou modelu v opciu CAT1000. Programovanie, opakovaním, prepojením s GEOPAK a editáciám vytvorených dielov.

Kurz sa skladá z teoretickej časti, kde sú odovzdané potrebné informácie, a z praktickej časti, kde si obsluha vyskúša ich využitie v praxi. Školenie môže prebiehať tak u zákazníka, ako v našom Vzdelávacom centre.

Dĺžka trvania kurzu: 2 dni, 8:00 – 16:00 hod.

Predpoklady: Základná znalosť používanie PC a základná znalosť v odbore metrológie.

Témy

GEOPAK:

 • Užívateľská kalibrácia – kvalifikácia snímacieho systému zostáv a dotykov
 • Určenie súradnicového systému dielu a stroje
 • Tvorba elementov v manuálnom a CNC režimu
 • Vyhodnotenie elementov a ich vzťahov
 • Vyhodnotenie geometrických veličín
 • Konfigurácia výdaja protokolov a polárnych grafov

Protokol Designer:

 • Základná úprava grafického protokolu

Cieľom je optimálne ovládanie rozšírením pre SW MCOSMOS – CAT 1000 P / S. Programovanie pomocou modelu v opciu CAT1000. Programovanie, opakovaním, prepojením s GEOPAK a editáciám vytvorených dielov.

Kurz sa skladá z teoretickej časti, kde sú odovzdané potrebné informácie, a z praktickej časti, kde si obsluha vyskúša ich využitie v praxi. Školenie môže prebiehať tak u zákazníka, ako v našom Vzdelávacom centre.

Dĺžka trvania kurzu: 2 dni, 8:00 – 16:00 hod.

Predpoklady: Základná znalosť používanie PC a základná znalosť v odbore metrológie.

Kurz 2: Obsluha CMM strojov Mitutoyo – SW opcia GEARPAK – ozubené kolesá

Kurz 2: Obsluha CMM strojov Mitutoyo – SW opcia GEARPAK – ozubené kolesá

Skratka kurzu: MT 2

Úroveň: základný kurz pre prácu s modelmi

Max. počet účastníkov: 8

Skratka kurzu: MT 2

Úroveň: základný kurz pre prácu s modelmi

Max. počet účastníkov: 8

Témy

GEOPAK:

 • Školenie modulu CAT1000P – programovanie dielu pomocou modelu a jeho geometrických elementov, výdaj grafického protokolu
 • Školenie modulu CAT1000S – programovanie a porovnania bodov modelu dielu pomocou komparačního porovnaní s reálnym dielom, výdaj grafického protokolu
 • Kombinácia CAT1000P / S

Cieľom kurzu je optimálne ovládanie SW PatrManager – základná orientácia rázcestníkom vrátane konfigurácie CMM, programovania, opakovania a editácie vytvorených dielov.

Kurz sa skladá z teoretickej časti, kde sú odovzdané potrebné informácie, a z praktickej časti, kde si obsluha vyskúša ich využitie v praxi. Školenie môže prebiehať tak u zákazníka, ako v našom Vzdelávacom centre.

Dĺžka trvania kurzu: 1 deň/modul, 8:00 – 16:00 hod.

Predpoklady: Vyžadujú znalosti na úrovni kurzu MT1.

Témy

GEOPAK:

 • Školenie modulu CAT1000P – programovanie dielu pomocou modelu a jeho geometrických elementov, výdaj grafického protokolu
 • Školenie modulu CAT1000S – programovanie a porovnania bodov modelu dielu pomocou komparačního porovnaní s reálnym dielom, výdaj grafického protokolu
 • Kombinácia CAT1000P / S

Cieľom kurzu je optimálne ovládanie SW PatrManager – základná orientácia rázcestníkom vrátane konfigurácie CMM, programovania, opakovania a editácie vytvorených dielov.

Kurz sa skladá z teoretickej časti, kde sú odovzdané potrebné informácie, a z praktickej časti, kde si obsluha vyskúša ich využitie v praxi. Školenie môže prebiehať tak u zákazníka, ako v našom Vzdelávacom centre.

Dĺžka trvania kurzu: 1 deň/modul, 8:00 – 16:00 hod.

Predpoklady: Vyžadujú znalosti na úrovni kurzu MT1.

Kurz 3: Kurz SW MCOSMOS - pokročilý

Kurz 3: Kurz SW MCOSMOS - pokročilý

Skratka kurzu: MT 3

Úroveň: pokročilé

Max. počet účastníkov: 8

Skratka kurzu: MT 3

Úroveň: pokročilé

Max. počet účastníkov: 8

Témy

Školenie MCOSMOS – pokročilé (GEOPAK):

 • Práca s premennými
 • Pokročilé programovanie protokolov – Protocol Designer

Pokročilé programovanie.

Kurz sa skladá z teoretickej časti, kde sú odovzdané potrebné informácie, a z praktickej časti, kde si obsluha vyskúša ich využitie v praxi. Školenie môže prebiehať tak u zákazníka, ako v našom Vzdelávacom centre.

Dĺžka trvania kurzu: 1 deň, 8:00 – 16:00 hod.

Predpoklady: Vyžadujú znalosti na úrovni MT2.

Témy

Školenie MCOSMOS – pokročilé (GEOPAK):

 • Práca s premennými
 • Pokročilé programovanie protokolov – Protocol Designer

Pokročilé programovanie.

Kurz sa skladá z teoretickej časti, kde sú odovzdané potrebné informácie, a z praktickej časti, kde si obsluha vyskúša ich využitie v praxi. Školenie môže prebiehať tak u zákazníka, ako v našom Vzdelávacom centre.

Dĺžka trvania kurzu: 1 deň, 8:00 – 16:00 hod.

Predpoklady: Predpoklady: Požadujú znalosti na úrovni MT2.

Kurz 4: Obsluha CMM strojov Mitutoyo – SW MSURF – bezkontaktný pásový laser

Kurz 4: Obsluha CMM strojov Mitutoyo – SW MSURF – bezkontaktný pásový laser

Skratka kurzu: MT 4

Úroveň: kompletný

Max. počet účastníkov: 8

Skratka kurzu: MT 4

Úroveň: kompletný

Max. počet účastníkov: 8

Témy

1) MSURF:

 • Užívateľská kalibrácia – kvalifikácia snímacieho systému – bezkontaktné pásový laser
 • Určenie súradnicového systému dielu a stroje
 • tvorba elementov
 • Vyhodnotenie elementov a ich vzťahov
 • Vyhodnotenie geometrických veličín
 • Konfigurácia výdaja protokolov

2) MSURF:

 • Programovanie a porovnanie meraného dielu s modelom (3D)

Cieľom je optimálne ovládanie SW MSURF – základná orientácia rázcestníkom vrátane konfigurácie CMM, programovania, opakovania a editácie vytvorených dielov.

Kurz sa skladá z teoretickej časti, kde sú odovzdané potrebné informácie, a z praktickej časti, kde si obsluha vyskúša ich využitie v praxi. Školenie môže prebiehať tak u zákazníka, ako v našom Vzdelávacom centre.

Dĺžka trvania kurzu: 3 dni, 8:00 – 16:00 hod.

Predpoklady: Základné používanie PC, základné znalosti v odbore metrológie.

Témy

1) MSURF:

 • Užívateľská kalibrácia – kvalifikácia snímacieho systému – bezkontaktné pásový laser
 • Určenie súradnicového systému dielu a stroje
 • tvorba elementov
 • Vyhodnotenie elementov a ich vzťahov
 • Vyhodnotenie geometrických veličín
 • Konfigurácia výdaja protokolov

2) MSURF:

 • Programovanie a porovnanie meraného dielu s modelom (3D)

Cieľom je optimálne ovládanie SW MSURF – základná orientácia rázcestníkom vrátane konfigurácie CMM, programovania, opakovania a editácie vytvorených dielov.

Kurz sa skladá z teoretickej časti, kde sú odovzdané potrebné informácie, a z praktickej časti, kde si obsluha vyskúša ich využitie v praxi. Školenie môže prebiehať tak u zákazníka, ako v našom Vzdelávacom centre.

Dĺžka trvania kurzu: 3 dni, 8:00 – 16:00 hod.

Predpoklady: Základné používanie PC, základné znalosti v odbore metrológie.

Kurz 5: Obsluha CMM strojov Mitutoyo - SW opcie GEARPAK - ozubené kolesá

Kurz 5: Obsluha CMM strojov Mitutoyo - SW opcie GEARPAK - ozubené kolesá

Skratka kurzu: MT 5

Úroveň: kompletný kurz

Max. počet účastníkov: 8

Skratka kurzu: MT 5

Úroveň: kompletný kurz

Max. počet účastníkov: 8

Témy

GEARPAK:

 • Nastavenie SW opcie GEARPAK
 • Určenie súradnicového systému dielu a stroje
 • Tvorba elementov v CNC režime
 • Vyhodnotenie elementov a ich vzťahov
 • Vyhodnotenie geometrických veličín
 • Konfigurácia výdaja protokolov

Cieľom je optimálne ovládanie SW GEARPAK – základná orientácia rázcestníkom vrátane konfigurácie SW, programovania, opakovania a editácie vytvorených dielov.

Kurz sa skladá z teoretickej časti, kde sú odovzdané potrebné informácie, a z praktickej časti, kde si obsluha vyskúša ich využitie v praxi. Školenie môže prebiehať tak u zákazníka, ako v našom Vzdelávacom centre.

Dĺžka trvania kurzu: 3 dni, 8:00 – 16:00 hod.

Predpoklady: Základné používanie PC, základné znalosti v odbore metrológie.

Témy

GEARPAK:

 • Nastavenie SW opcie GEARPAK
 • Určenie súradnicového systému dielu a stroje
 • Tvorba elementov v CNC režime
 • Vyhodnotenie elementov a ich vzťahov
 • Vyhodnotenie geometrických veličín
 • Konfigurácia výdaja protokolov

Cieľom je optimálne ovládanie SW GEARPAK – základná orientácia rázcestníkom vrátane konfigurácie SW, programovania, opakovania a editácie vytvorených dielov.

Kurz sa skladá z teoretickej časti, kde sú odovzdané potrebné informácie, a z praktickej časti, kde si obsluha vyskúša ich využitie v praxi. Školenie môže prebiehať tak u zákazníka, ako v našom Vzdelávacom centre.

Dĺžka trvania kurzu: 3 dni, 8:00 – 16:00 hod.

Predpoklady: Základné používanie PC, základné znalosti v odbore metrológie.

Kurz 6: Obsluha strojov Mitutoyo - konturoměr - SW FORMTRACEPAK

Kurz 6: Obsluha strojov Mitutoyo - konturoměr - SW FORMTRACEPAK

Skratka kurzu: MT 6

Úroveň: kompletný kurz

Max. počet účastníkov: 8

Skratka kurzu: MT 6

Úroveň: kompletný kurz

Max. počet účastníkov: 8

Témy

FORMTRACEPAK

 • Užívateľská kalibrácia – kvalifikácia snímacieho systému dotykov
 • Určenie súradnicového systému dielu a stroje
 • Tvorba elementov v manuálnom a CNC režimu
 • Vyhodnotenie elementov a ich vzťahov
 • Vyhodnotenie geometrických veličín
 • Konfigurácia výdaja protokolov

DXF porovnaní meraného dielu s 2D modelom

Cieľom kurzu je optimálne ovládanie SW FORMTRACEPAK – základná orientácia rozcestníkom, vrátane konfigurácie konturoměru, programovanie, opakovanie a editácia vytvorených dielov.

Kurz sa skladá z teoretickej časti, kde sú predané potrebné informácie, a z praktickej časti, kde si obsluha vyskúša ich využitie v praxi. Školenie môže prebiehať tak u zákazníka, ako v našom Vzdelávacom centre.

Dĺžka trvania: 2 dni, 8:00 – 16:00 hod

Predpoklady: Základná znalosť používanie PC a základná znalosť v odbore metrológie.

Témy

FORMTRACEPAK

 • Užívateľská kalibrácia – kvalifikácia snímacieho systému dotykov
 • Určenie súradnicového systému dielu a stroje
 • Tvorba elementov v manuálnom a CNC režimu
 • Vyhodnotenie elementov a ich vzťahov
 • Vyhodnotenie geometrických veličín
 • Konfigurácia výdaja protokolov

DXF porovnaní meraného dielu s 2D modelom

Cieľom kurzu je optimálne ovládanie SW FORMTRACEPAK – základná orientácia rozcestníkom, vrátane konfigurácie konturoměru, programovanie, opakovanie a editácia vytvorených dielov.

Kurz sa skladá z teoretickej časti, kde sú predané potrebné informácie, a z praktickej časti, kde si obsluha vyskúša ich využitie v praxi. Školenie môže prebiehať tak u zákazníka, ako v našom Vzdelávacom centre.

Dĺžka trvania: 2 dni, 8:00 – 16:00 hod

Predpoklady: Základná znalosť používanie PC a základná znalosť v odbore metrológie.

Kurz 7: Obsluha strojov Mitutoyo - konturoměr kombinovaný s Drsnomery - SW FORMTRACEPAK

Kurz 7: Obsluha strojov Mitutoyo - konturoměr kombinovaný s Drsnomery - SW FORMTRACEPAK

Skratka kurzu: MT 7

Úroveň: kompletný kurz

Max. počet účastníkov: 8

Skratka kurzu: MT 7

Úroveň: kompletný kurz

Max. počet účastníkov: 8

Témy

FORMTRACEPAK

 • Užívateľská kalibrácia – kvalifikácia snímacieho systému dotykov konturoměru a Drsnomery
 • Určenie súradnicového systému dielu a stroje
 • Tvorba elementov v manuálnom a CNC režimu
 • Vyhodnotenie elementov a ich vzťahov
 • Vyhodnotenie geometrických veličín
 • Konfigurácia drsnomer, nastavenie noriem a parametrov noriem
 • Konfigurácia výdaja protokolov

Cieľom kurzu je optimálne ovládanie SW FORMTRACEPAK – základná orientácia rozcestníkom, vrátane konfigurácie konturoměru kombinovaného s Drsnomery, programovanie, opakovanie a editácia vytvorených dielov.

Kurz sa skladá z teoretické časti, kde sú predané potrebné informácie, a z praktickej časti, kde si obsluha vyskúša ich využitie v praxi. Školenie môže prebiehať tak u zákazníka, ako v našom Vzdelávacom centre.

Dĺžka trvania: 3 dni, 8:00 – 16:00 hod

Predpoklady: Základné používanie PC, základné znalosti v odbore metrológie, znalosť noriem a parametrov drsnosti.

Témy

FORMTRACEPAK

 • Užívateľská kalibrácia – kvalifikácia snímacieho systému dotykov konturoměru a Drsnomery
 • Určenie súradnicového systému dielu a stroje
 • Tvorba elementov v manuálnom a CNC režimu
 • Vyhodnotenie elementov a ich vzťahov
 • Vyhodnotenie geometrických veličín
 • Konfigurácia drsnomer, nastavenie noriem a parametrov noriem
 • Konfigurácia výdaja protokolov

Cieľom kurzu je optimálne ovládanie SW FORMTRACEPAK – základná orientácia rozcestníkom, vrátane konfigurácie konturoměru kombinovaného s Drsnomery, programovanie, opakovanie a editácia vytvorených dielov.

Kurz sa skladá z teoretické časti, kde sú predané potrebné informácie, a z praktickej časti, kde si obsluha vyskúša ich využitie v praxi. Školenie môže prebiehať tak u zákazníka, ako v našom Vzdelávacom centre.

Dĺžka trvania: 3 dni, 8:00 – 16:00 hod

Predpoklady: Základné používanie PC, základné znalosti v odbore metrológie, znalosť noriem a parametrov drsnosti.

Kurz 8: Obsluha prístrojov Mitutoyo drsnomer - SJ 2xx, 3xx, 4xx - dielenské

Kurz 8: Obsluha prístrojov Mitutoyo drsnomer - SJ 2xx, 3xx, 4xx - dielenské

Skratka kurzu: MT 8

Úroveň: kompletný kurz

Max. počet účastníkov: 8

Skratka kurzu: MT 8

Úroveň: kompletný kurz

Max. počet účastníkov: 8

Témy

1. Vstavaný dátový procesor

 • nastavenie prístroja
 • Užívateľská kalibrácia – kvalifikácia snímacieho systému
 • Nastavenie noriem a parametrov prístroja
 • Vyhodnotenie a tlač

Cieľom kurzu je optimálne ovládanie procesoru – základná orientácia rozcestníkom, vrátane konfigurácie drsnomer, meranie a vyhodnotenie.

Kurz sa skladá z teoretické časti, kde sú predané potrebné informácie, a z praktickej časti, kde si obsluha vyskúša ich využitie v praxi. Školenie môže prebiehať tak u zákazníka, ako v našom Vzdelávacom centre.

Dĺžka trvania: 1 deň, 8:00 – 16:00 hod

Predpoklady: Znalosť parametrov a noriem, základné znalosti v odbore metrológie.

Témy

1. Vstavaný dátový procesor

 • nastavenie prístroja
 • Užívateľská kalibrácia – kvalifikácia snímacieho systému
 • Nastavenie noriem a parametrov prístroja
 • Vyhodnotenie a tlač

Cieľom kurzu je optimálne ovládanie procesoru – základná orientácia rozcestníkom, vrátane konfigurácie drsnomer, meranie a vyhodnotenie.

Kurz sa skladá z teoretické časti, kde sú predané potrebné informácie, a z praktickej časti, kde si obsluha vyskúša ich využitie v praxi. Školenie môže prebiehať tak u zákazníka, ako v našom Vzdelávacom centre.

Dĺžka trvania: 1 deň, 8:00 – 16:00 hod

Predpoklady: Znalosť parametrov a noriem, základné znalosti v odbore metrológie.

Kurz 9: Obsluha strojov Mitutoyo - drsnomer SJ 2xxx, 5xxx- SW SURFPAK - laboratórne

Kurz 9: Obsluha strojov Mitutoyo - drsnomer SJ 2xxx, 5xxx- SW SURFPAK - laboratórne

Skratka kurzu: MT 9

Úroveň: kompletný kurz

Max. počet účastníkov: 8

Skratka kurzu: MT 9

Úroveň: kompletný kurz

Max. počet účastníkov: 8

Témy

1. SURFPAK

 • nastavenie prístroja
 • Užívateľská kalibrácia – kvalifikácia snímacieho systému dotykov Drsnomery
 • Nastavenie noriem a parametrov prístroja
 • Vyhodnotenie a tlač

Cieľom kurzu je optimálne ovládanie SW SURFPAK – základná orientácia rozcestníkom, vrátane konfigurácie laboratórneho Drsnomery, programovanie, opakovanie a editácia vytvorených dielov.

Kurz sa skladá z teoretickej časti, kde sú predané potrebné informácie, a z praktickej časti, kde si obsluha vyskúša ich využitie v praxi. Školenie môže prebiehať tak u zákazníka, ako v našom Vzdelávacom centre.

Dĺžka trvania: 1 deň / modul, 8:00 – 16:00 hod

Predpoklady: Základné používanie PC, základné znalosti v odbore metrológie, znalosť noriem a parametrov drsnosti.

Témy

1. SURFPAK

 • nastavenie prístroja
 • Užívateľská kalibrácia – kvalifikácia snímacieho systému dotykov Drsnomery
 • Nastavenie noriem a parametrov prístroja
 • Vyhodnotenie a tlač

Cieľom kurzu je optimálne ovládanie SW SURFPAK – základná orientácia rozcestníkom, vrátane konfigurácie laboratórneho Drsnomery, programovanie, opakovanie a editácia vytvorených dielov.

Kurz sa skladá z teoretickej časti, kde sú predané potrebné informácie, a z praktickej časti, kde si obsluha vyskúša ich využitie v praxi. Školenie môže prebiehať tak u zákazníka, ako v našom Vzdelávacom centre.

Dĺžka trvania: 1 deň / modul, 8:00 – 16:00 hod

Predpoklady: Základné používanie PC, základné znalosti v odbore metrológie, znalosť noriem a parametrov drsnosti.

Kurz 10: Obsluha strojov Mitutoyo - tvarových odchýliek - SW ROUNDPAK - dielenské a laboratórne

Kurz 10: Obsluha strojov Mitutoyo - tvarových odchýliek - SW ROUNDPAK - dielenské a laboratórne

Skratka kurzu: MT 10

Úroveň: kompletný kurz

Max. počet účastníkov: 8

Skratka kurzu: MT 10

Úroveň: kompletný kurz

Max. počet účastníkov: 8

Témy

1. ROUNDPAK:

 • Užívateľská kalibrácia – kvalifikácia snímacieho systému zostáv a dotykov
 • Určenie súradnicového systému dielu a stroje
 • Tvorba elementov v manuálnom a CNC režimu
 • Vyhodnotenie elementov a ich vzťahov
 • Vyhodnotenie geometrických veličín
 • Konfigurácia výdaja protokolov a polárnych grafov

Cieľom kurzu je optimálne ovládanie SW ROUNDPAK – základná orientácia rozcestníkom, vrátane konfigurácie tvarových odchýliek, programovanie, opakovanie a editácia vytvorených dielov.

Kurz sa skladá z teoretické časti, kde sú predané potrebné informácie, a z praktickej časti, kde si obsluha vyskúša ich využitie v praxi. Školenie môže prebiehať tak u zákazníka, ako v našom Vzdelávacom centre.

Dĺžka trvania: 2 dni, 8:00 – 16:00 hod

Predpoklady: Základné používanie PC, základné znalosti v odbore metrológie.

Témy

1. ROUNDPAK:

 • Užívateľská kalibrácia – kvalifikácia snímacieho systému zostáv a dotykov
 • Určenie súradnicového systému dielu a stroje
 • Tvorba elementov v manuálnom a CNC režimu
 • Vyhodnotenie elementov a ich vzťahov
 • Vyhodnotenie geometrických veličín
 • Konfigurácia výdaja protokolov a polárnych grafov

Cieľom kurzu je optimálne ovládanie SW ROUNDPAK – základná orientácia rozcestníkom, vrátane konfigurácie tvarových odchýliek, programovanie, opakovanie a editácia vytvorených dielov.

Kurz sa skladá z teoretické časti, kde sú predané potrebné informácie, a z praktickej časti, kde si obsluha vyskúša ich využitie v praxi. Školenie môže prebiehať tak u zákazníka, ako v našom Vzdelávacom centre.

Dĺžka trvania: 2 dni, 8:00 – 16:00 hod

Predpoklady: Základné používanie PC, základné znalosti v odbore metrológie.

Prihláška na seminárPrihláška na seminár