Obsluha a údržba vstřikovacích strojů KraussMaffei

Kurz 1: Obsluha a údržba vstrekovacích strojov KraussMaffei

Skratka kurzu: KM B1

Úroveň: základný kurz

Max. počet účastníkov: 5

Témy

 • Základné nastavenie a ovládanie stroja
 • Lokalizácia a odstraňovanie drobných porúch na mechanických a elektrických častiach stroja
 • Lokalizácia a odstraňovanie základných problémov v nastavení stroja
 • Údržba stroja

Optimálne nastavovanie a ovládanie stroja vrátane rýchleho a odborného riešenia drobných problémov, ktoré môžu nastať pri prevádzke stroja.

Kurz sa skladá z teoretickej a praktickej časti. K teoretickej časti sú dodávané školiace podklady. Pre praktickú časť je vo firme KUBOUŠEK s.r.o. k dispozícii stroj KM80/380CX, na ktorom kurz prebieha. V prípade požiadavky, aby sa kurz konal priamo u zákazníka, je nutné zaistiť stroj na školiace účely.

Dĺžka trvania kurzu: 3 dni, 8:00 – 16:00 hod.

Predpoklady: Nie sú požadované žiadne špeciálne predchádzajúce znalosti.

Kurz 2: Obsluha a údržba vstrekovacích strojov KraussMaffei – rozširujúci kurz

Skratka kurzu: KM E1

Úroveň: rozširujúci kurz

Max. počet účastníkov: 5

Témy

 • Základné nastavenie a ovládanie stroja
 • Lokalizácia a odstraňovanie drobných porúch na mechanických a elektrických častiach stroja
 • Lokalizácia a odstraňovanie základných problémov v nastavení stroja
 • Údržba stroja
 • Nastavovanie jadier
 • Programovanie jadier
 • Nastavovanie grafov
 • Kontrola kvality

Optimálne nastavovanie a ovládanie stroja vrátane rýchleho a odborného riešenia drobných problémov, ktoré môžu nastať pri prevádzke stroja.

Kurz sa skladá z teoretickej a praktickej časti. K teoretickej časti sú dodávané školiace podklady. Pre praktickú časť je vo firme KUBOUŠEK s.r.o. k dispozícii stroj KM80/380CX, na ktorom kurz prebieha. V prípade požiadavky, aby sa kurz konal priamo u zákazníka, je nutné zaistiť stroj na školiace účely.

Dĺžka trvania kurzu: 2 dni, od 8:00 do 16:00 hod.

Predpoklady: Sú požadované znalosti na úrovni kurzu KM B1 pre príslušný riadiaci systém.

Kurz 3: Kurz pre nastavovačov a technológov pracujúcich na strojoch KraussMaffei

Skratka kurzu: KM ST

Úroveň: špeciálny kurz

Max. počet účastníkov: 5

Témy

 • Základné nastavenie a ovládanie stroja
 • Špeciálne nastavenie a ovládanie stroja
 • Lokalizácia a odstraňovanie problémov v nastavení stroja v súvislosti s funkciami stroja a technologickým nastavením
 • Nastavenie sledovania parametrov cyklu
 • SPC
 • Štandardné nastavenie sledovania kvality
 • Nastavovanie a využitie grafického paketu v praxi

Optimálne nastavovanie a ovládanie stroja vrátane rýchleho a odborného riešenia drobných problémov, ktoré môžu nastať pri prevádzke stroja.

Kurz sa skladá z teoretickej a praktickej časti. K teoretickej časti sú dodávané školiace podklady. Pre praktickú časť je vo firme KUBOUŠEK s.r.o. k dispozícii stroj KM80/380CX, na ktorom kurz prebieha. V prípade požiadavky, aby sa kurz konal priamo u zákazníka, je nutné zaistiť stroj na školiace účely.

Dĺžka trvania kurzu: 3 dni, od 8:00 do 16:00 hod.

Predpoklady: Sú požadované znalosti na úrovni kurzu KM B1 pre príslušný riadiaci systém.

Kurz 4: Elektroúdržba strojov KraussMaffei

Skratka kurzu: KM SE

Úroveň: špeciálny kurz

Max. počet účastníkov: 5

Témy

 • Základné nastavenie a ovládanie stroja
 • Lokalizácia a odstraňovanie porúch na elektrických a elektronických častiach stroja
 • Lokalizácia a odstraňovanie základných problémov v nastavení stroja v súvislosti s funkciami stroja
 • Údržba stroja
 • Orientácia v elektrických schémach
 • Orientácia v katalógu náhradných dielov
 • Princíp riadenia MC3F, MC4, MC5 alebo MC6
 • Funkcie jednotlivých kariet riadenia MC3F, MC4, MC5 alebo MC6

Optimálne nastavovanie a ovládanie stroja vrátane rýchleho a odborného riešenia drobných problémov, ktoré môžu nastať pri prevádzke stroja.

Kurz sa skladá z teoretickej a praktickej časti. K teoretickej časti sú dodávané školiace podklady. Pre praktickú časť je vo firme KUBOUŠEK s.r.o. k dispozícii stroj KM80/380CX, na ktorom kurz prebieha. V prípade požiadavky, aby sa kurz konal priamo u zákazníka, je nutné zaistiť stroj na školiace účely.

Dĺžka trvania kurzu: 3 dni, od 8:00 do 16:00 hod.

Predpoklady: Sú požadované znalosti na úrovni kurzu KM B1 pre príslušný riadiaci systém.

Kurz 5: Hydraulická a mechanická údržba strojov KraussMaffei

Skratka kurzu: KM SH

Úroveň: špeciálny kurz

Max. počet účastníkov: 5

Témy

 • Základné nastavenie a ovládanie stroja
 • Lokalizácia a odstraňovanie porúch na hydraulických a mechanických častiach stroja
 • Lokalizácia a odstraňovanie základných problémov v nastavení stroja v súvislosti s funkciami stroja
 • Údržba stroja
 • Orientácia v hydraulických schémach
 • Orientácia vo výkresoch mechanických častí stroja
 • Orientácia v katalógu náhradných dielov
 • Princíp riadenia MC3F, MC4, MC5 a MC6 z hydraulickej stránky
 • Diagnostické možnosti hydraulického systému

Optimálne nastavovanie a ovládanie stroja vrátane rýchleho a odborného riešenia drobných problémov, ktoré môžu nastať pri prevádzke stroja.

Kurz sa skladá z teoretickej a praktickej časti. K teoretickej časti sú dodávané školiace podklady. Pre praktickú časť je vo firme KUBOUŠEK s.r.o. k dispozícii stroj KM80/380CX, na ktorom kurz prebieha. V prípade požiadavky, aby sa kurz konal priamo u zákazníka, je nutné zaistiť stroj na školiace účely.

Dĺžka trvania kurzu: 3 dni, od 8:00 do 16:00 hod.

Predpoklady: Sú požadované znalosti na úrovni kurzu KM B1 pre príslušný riadiaci systém.

Prihláška na seminár