Přednášky a workshopy s Ing. Lubomírem Zemanem

Prednášky a workshopy s Ing. Lubomírom Zemanom

Prednášky a workshopy s Ing. Lubomírom Zemanom

Ing. Lubomír Zeman (*1951)

Po absolvovaní Strojárske technológie na FS ČVUT sa venoval aplikovanému aj základnému výskumu v odbore vstrekovania plastov na Štátnom výskumnom ústave materiálov. Od roku 1993 je technickým riaditeľom vo firmách Plast Form Service, s.r.o. a Plast Form Service I.M., spol. s r.o. Zaoberá sa technicko-poradenskou činnosťou a zákazkovou výrobou technických výstrekov. Venuje sa publikačnej činnosti (tu názov jeho knihy, kde máme reklamu), pracuje ako konzultant a vypracováva znalecké posudky. (Zdroj: ZEMAN, L., Vstrekovanie plastov, Grada Publishing, 2018)

Sledujte aktuálne vypísaná témy prednášok a workshopov Ing. Lubomíra Zemana organizované vo Vzdelávacom centre na www.kubousek.cz.

Môžete nás tiež kontaktovať priamo na telefónnom čísle +420 389 046 152, alebo e-mailu ec@kubousek.cz

Ing. Lubomír Zeman (*1951)

Po absolvovaní Strojárske technológie na FS ČVUT sa venoval aplikovanému aj základnému výskumu v odbore vstrekovania plastov na Štátnom výskumnom ústave materiálov. Od roku 1993 je technickým riaditeľom vo firmách Plast Form Service, s.r.o. a Plast Form Service I.M., spol. s r.o. Zaoberá sa technicko-poradenskou činnosťou a zákazkovou výrobou technických výstrekov. Venuje sa publikačnej činnosti (tu názov jeho knihy, kde máme reklamu), pracuje ako konzultant a vypracováva znalecké posudky. (Zdroj: ZEMAN, L., Vstrekovanie plastov, Grada Publishing, 2018)

Sledujte aktuálne vypísaná témy prednášok a workshopov Ing. Lubomíra Zemana organizované vo Vzdelávacom centre na www.kubousek.cz.

Môžete nás tiež kontaktovať priamo na telefónnom čísle +420 389 046 152, alebo e-mailu ec@kubousek.cz