Kurz 1: Obsluha a údržba robotov Sepro

Skratka kurzu: S B1

Úroveň: základný kurz

Max. počet účastníkov: 5

Témy

 • Základné nastavenie a ovládanie robota
 • Lokalizácia a odstraňovanie drobných porúch na mechanických a elektrických častiach robota
 • Lokalizácia a odstraňovanie základných problémov v programoch robota
 • Údržba robota

Optimálne nastavovanie a ovládanie robota vrátane rýchleho a odborného riešenia drobných problémov, ktoré môžu nastať pri prevádzke robota. Kurz sa skladá z teoretickej a praktickej časti. K teoretickej časti sú dodávané školiace podklady (maximálne pre päť účastníkov). Pre praktickú časť je vo firme KUBOUŠEK s.r.o. k dispozícii robot Sepro, na ktorom kurz prebieha. V prípade požiadavky, aby sa kurz konal priamo u zákazníka, je nutné zaistiť robot na školiace účely.

Dĺžka trvania kurzu: 2 dni, od 8:00 do 16:00 hod.

Predpoklady: Nie sú požadované žiadne špeciálne predchádzajúce znalosti.

Kurz 2: Údržba robotov Sepro – špeciálny kurz

Skratka kurzu: S S1

Úroveň: špeciálny kurz

Max. počet účastníkov: 5

Témy

 • Nastavenie a ovládanie robota
 • Lokalizácia a odstraňovanie porúch na mechanických a elektrických častiach robota
 • Lokalizácia a odstraňovanie základných problémov v programoch robota
 • Údržba robota
 • Riešenie problémov v komunikácii stroj-robot
 • Základné informácie o riadiacom systéme robota (riadiace karty)

Optimálne nastavovanie a ovládanie robota vrátane rýchleho a odborného riešenia drobných problémov, ktoré môžu nastať pri prevádzke robota. Kurz sa skladá z teoretickej a praktickej časti. K teoretickej časti sú dodávané školiace podklady (maximálne pre päť účastníkov). Pre praktickú časť je vo firme KUBOUŠEK s.r.o. k dispozícii robot Sepro, na ktorom kurz prebieha. V prípade požiadavky, aby sa kurz konal priamo u zákazníka, je nutné zaistiť robot na školiace účely.

Dĺžka trvania kurzu: 2 dni, od 8:00 do 16:00 hod.

Predpoklady: sú požadované znalosti na úrovni kurzu S B1 pre príslušný riadiaci systém.

Kurz 3: Obsluha a údržba robotov Sepro 6X

Skratka kurzu: S B1 6X

Úroveň: základný kurz

Max. počet účastníkov: 5

Témy

 • Základné nastavenie a ovládanie robota
 • Lokalizácia a odstraňovanie drobných porúch na mechanických a elektrických častiach robota
 • Lokalizácia a odstraňovanie základných problémov v programoch robota
 • Údržba robota

Optimálne nastavovanie a ovládanie robota vrátane rýchleho a odborného riešenia drobných problémov, ktoré môžu nastať pri prevádzke robota. Kurz sa skladá z teoretickej a praktickej časti. K teoretickej časti sú dodávané školiace podklady (maximálne pre päť účastníkov). Pre praktickú časť je vo firme KUBOUŠEK s.r.o. k dispozícii robot Sepro, na ktorom kurz prebieha. V prípade požiadavky, aby sa kurz konal priamo u zákazníka, je nutné zaistiť robot na školiace účely.

Dĺžka trvania kurzu: 2 dni, od 8:00 do 16:00 hod.

Predpoklady: Nie sú požadované žiadne špeciálne predchádzajúce znalosti.

Prihláška na seminár