Sepro – roboty

Kurz 1: Obsluha a údržba robotov Sepro

Kurz 1: Obsluha a údržba robotov Sepro

Skratka kurzu: S B1

Úroveň: základný kurz

Max. počet účastníkov: 5

Skratka kurzu: S B1

Úroveň: základný kurz

Max. počet účastníkov: 5

Témy

 • Základné nastavenie a ovládanie robota
 • Lokalizácia a odstraňovanie drobných závad na mechanických a elektrických častiach robota
 • Lokalizácia a odstraňovanie základných problémov v programoch robota
 • údržba robota

Optimálne nastavovaním a ovládanie robota Vrátane rýchleho a odborného riesenie drobných problémovo, ktore mozu nastať pri prevadzku robota. Kurz sa skladá z teoretickej a praktickej časti. K teoretickej časti sú dodávané školiace podklady (maximálne pre päť účastníkov). Pre praktickú časť je vo firme KUBOUŠEK s.r.o. k dispozícii robot Sepro, na ktorom kurz prebieha. V prípade požiadavky, aby sa kurz konal priamo u zákazníka, je nutné zaistiť robot na školiace účely.

Dĺžka trvania kurzu: 2 dni, od 8:00 do 16:00 hod.

Predpoklady: Nie sú požadované žiadne špeciálne predchádzajúce znalosti.

Témy

 • Základné nastavenie a ovládanie robota
 • Lokalizácia a odstraňovanie drobných závad na mechanických a elektrických častiach robota
 • Lokalizácia a odstraňovanie základných problémov v programoch robota
 • údržba robota

Optimálne nastavovaním a ovládanie robota Vrátane rýchleho a odborného riesenie drobných problémovo, ktore mozu nastať pri prevadzku robota. Kurz sa skladá z teoretickej a praktickej časti. K teoretickej časti sú dodávané školiace podklady (maximálne pre päť účastníkov). Pre praktickú časť je vo firme KUBOUŠEK s.r.o. k dispozícii robot Sepro, na ktorom kurz prebieha. V prípade požiadavky, aby sa kurz konal priamo u zákazníka, je nutné zaistiť robot na školiace účely.

Dĺžka trvania kurzu: 2 dni, od 8:00 do 16:00 hod.

Predpoklady: Nie sú požadované žiadne špeciálne predchádzajúce znalosti.

Kurz 2: Údržba robotov Sepro – špeciálny kurz

Kurz 2: Údržba robotov Sepro – špeciálny kurz

Skratka kurzu: S S1

Úroveň: špeciálny kurz

Max. počet účastníkov: 5

Skratka kurzu: S S1

Úroveň: špeciálny kurz

Max. počet účastníkov: 5

Témy

 • Nastavenie a ovládanie robota
 • Lokalizácia a odstraňovanie porúch na mechanických a elektrických častiach robota
 • Lokalizácia a odstraňovanie základných problémov v programoch robota
 • údržba robota
 • Riešenie problémov v komunikácii stroj – robot
 • Základné informácie o riadiacom systéme robota (karty riadenia)

Optimálne nastavovaním a ovládanie robota Vrátane rýchleho a odborného riesenie drobných problémovo, ktore mozu nastať pri prevadzku robota. Kurz sa skladá z teoretickej a praktickej časti. K teoretickej časti sú dodávané školiace podklady (maximálne pre päť účastníkov). Pre praktickú časť je vo firme KUBOUŠEK s.r.o. k dispozícii robot Sepro, na ktorom kurz prebieha. V prípade požiadavky, aby sa kurz konal priamo u zákazníka, je nutné zaistiť robot na školiace účely.

Dĺžka trvania kurzu: 2 dni, od 8:00 do 16:00 hod.

Předpoklady: jsou požadovány znalosti na úrovni kurzu S B1 pro příslušný řídicí systém.

Témy

 • Nastavenie a ovládanie robota
 • Lokalizácia a odstraňovanie porúch na mechanických a elektrických častiach robota
 • Lokalizácia a odstraňovanie základných problémov v programoch robota
 • údržba robota
 • Riešenie problémov v komunikácii stroj – robot
 • Základné informácie o riadiacom systéme robota (karty riadenia)

Optimálne nastavovaním a ovládanie robota Vrátane rýchleho a odborného riesenie drobných problémovo, ktore mozu nastať pri prevadzku robota. Kurz sa skladá z teoretickej a praktickej časti. K teoretickej časti sú dodávané školiace podklady (maximálne pre päť účastníkov). Pre praktickú časť je vo firme KUBOUŠEK s.r.o. k dispozícii robot Sepro, na ktorom kurz prebieha. V prípade požiadavky, aby sa kurz konal priamo u zákazníka, je nutné zaistiť robot na školiace účely.

Dĺžka trvania kurzu: 2 dni, od 8:00 do 16:00 hod.

Předpoklady: jsou požadovány znalosti na úrovni kurzu S B1 pro příslušný řídicí systém.

Kurz 3: Obsluha a údržba robotov Sepro 6X

Kurz 3: Obsluha a údržba robotov Sepro 6X

Skratka kurzu: S B1 6X

Úroveň: základný kurz

Max. počet účastníkov: 5

Skratka kurzu: S B1 6X

Úroveň: základný kurz

Max. počet účastníkov: 5

Témy

 • Základné nastavenie a ovládanie robota
 • Lokalizácia a odstraňovanie drobných závad na mechanických a elektrických častiach robota
 • Lokalizácia a odstraňovanie základných problémov v programoch robota
 • údržba robota

Optimálne nastavovaním a ovládanie robota Vrátane rýchleho a odborného riesenie drobných problémovo, ktore mozu nastať pri prevadzku robota. Kurz sa skladá z teoretickej a praktickej časti. K teoretickej časti sú dodávané školiace podklady (maximálne pre päť účastníkov). Pre praktickú časť je vo firme KUBOUŠEK s.r.o. k dispozícii robot Sepro, na ktorom kurz prebieha. V prípade požiadavky, aby sa kurz konal priamo u zákazníka, je nutné zaistiť robot na školiace účely.

Dĺžka trvania kurzu: 2 dni, od 8:00 do 16:00 hod.

Predpoklady: Nie sú požadované žiadne špeciálne predchádzajúce znalosti.

Témy

 • Základné nastavenie a ovládanie robota
 • Lokalizácia a odstraňovanie drobných závad na mechanických a elektrických častiach robota
 • Lokalizácia a odstraňovanie základných problémov v programoch robota
 • údržba robota

Optimálne nastavovaním a ovládanie robota Vrátane rýchleho a odborného riesenie drobných problémovo, ktore mozu nastať pri prevadzku robota. Kurz sa skladá z teoretickej a praktickej časti. K teoretickej časti sú dodávané školiace podklady (maximálne pre päť účastníkov). Pre praktickú časť je vo firme KUBOUŠEK s.r.o. k dispozícii robot Sepro, na ktorom kurz prebieha. V prípade požiadavky, aby sa kurz konal priamo u zákazníka, je nutné zaistiť robot na školiace účely.

Dĺžka trvania kurzu: 2 dni, od 8:00 do 16:00 hod.

Predpoklady: Nie sú požadované žiadne špeciálne predchádzajúce znalosti.

Kurz 4: Programování robotů Sepro

Kurz 4: Programování robotů Sepro

Zkratka kurzu: S P1

Úroveň: základný kurz

Max. počet účastníkov: 5

Zkratka kurzu: S P1

Úroveň: základný kurz

Max. počet účastníkov: 5

Témata

 • Základní seznámení s programovacími příkazy
 • Tvorba programů pomocí SAP bodů
 • Lokalizace a odstraňování základních problémů v programech robota
 • Tvorba nových programů a podprogramů pomocí příkazů Sepro logik

Optimální nastavování a ovládání robota včetně rychlého a odborného řešení drobných problémů, které mohou nastat při provozu robota. Zvládnutí programování pomocí příkazů Sepro logik.

Kurz se skládá z teoretické a praktické části. K teoretické části jsou dodávány školicí podklady (maximálně pro pět účastníků). Pro praktickou část je ve firmě KUBOUŠEK s.r.o. k dispozici robot Sepro, na kterém kurz probíhá. V případě požadavku, aby se kurz konal přímo u zákazníka, je nutné zajistit robota ke školicím účelům.

Doba trvání kurzu: 3 dny, 8:00 – 16:00 hod.

Předpoklady: Jsou požadovány znalosti na úrovni kurzu S B1 pro příslušný řídicí systém.

Témata

 • Základní seznámení s programovacími příkazy
 • Tvorba programů pomocí SAP bodů
 • Lokalizace a odstraňování základních problémů v programech robota
 • Tvorba nových programů a podprogramů pomocí příkazů Sepro logik

Optimální nastavování a ovládání robota včetně rychlého a odborného řešení drobných problémů, které mohou nastat při provozu robota. Zvládnutí programování pomocí příkazů Sepro logik.

Kurz se skládá z teoretické a praktické části. K teoretické části jsou dodávány školicí podklady (maximálně pro pět účastníků). Pro praktickou část je ve firmě KUBOUŠEK s.r.o. k dispozici robot Sepro, na kterém kurz probíhá. V případě požadavku, aby se kurz konal přímo u zákazníka, je nutné zajistit robota ke školicím účelům.

Doba trvání kurzu: 3 dny, 8:00 – 16:00 hod.

Předpoklady: Jsou požadovány znalosti na úrovni kurzu S B1 pro příslušný řídicí systém.

Kurz 5: Programování robotů Sepro

Kurz 5: Programování robotů Sepro

Zkratka kurzu: S P2

Úroveň: pokročilý kurz

Max. počet účastníkov: 5

Zkratka kurzu: S P2

Úroveň: pokročilý kurz

Max. počet účastníkov: 5

Témata

 • Vytváření programů pomocí „Jednoduchého programování“
 • Vytváření programů z EPS programů
 • Lokalizace a odstraňování základních problémů
  v programech robota
 • Tvorba nových programů a podprogramů pomocí
  příkazů Sepro logik
 • Tvorba PLC programů
 • Nastavování speciálních funkcí robota
 • Tvorba paletizačních programů

Optimální nastavování a ovládání robota včetně rychlého a odborného řešení drobných problémů, které mohou nastat při provozu robota. Zvládnutí programování pomocí příkazů Sepro logik.

Kurz se skládá z teoretické a praktické části. K teoretické části jsou dodávány školicí podklady (maximálně pro pět účastníků). Pro praktickou část je ve firmě KUBOUŠEK s.r.o. k dispozici robot Sepro, na kterém kurz probíhá. V případě požadavku, aby se kurz konal přímo u zákazníka, je nutné zajistit robota ke školicím účelům.

Doba trvání kurzu: 3 dny, 8:00 – 16:00 hod.

Předpoklady: Jsou požadovány znalosti na úrovni kurzu S P1 pro příslušný řídicí systém.

Témata

 • Vytváření programů pomocí „Jednoduchého programování“
 • Vytváření programů z EPS programů
 • Lokalizace a odstraňování základních problémů
  v programech robota
 • Tvorba nových programů a podprogramů pomocí
  příkazů Sepro logik
 • Tvorba PLC programů
 • Nastavování speciálních funkcí robota
 • Tvorba paletizačních programů

Optimální nastavování a ovládání robota včetně rychlého a odborného řešení drobných problémů, které mohou nastat při provozu robota. Zvládnutí programování pomocí příkazů Sepro logik.

Kurz se skládá z teoretické a praktické části. K teoretické části jsou dodávány školicí podklady (maximálně pro pět účastníků). Pro praktickou část je ve firmě KUBOUŠEK s.r.o. k dispozici robot Sepro, na kterém kurz probíhá. V případě požadavku, aby se kurz konal přímo u zákazníka, je nutné zajistit robota ke školicím účelům.

Doba trvání kurzu: 3 dny, 8:00 – 16:00 hod.

Předpoklady: Jsou požadovány znalosti na úrovni kurzu S P1 pro příslušný řídicí systém.

Prihláška na seminár

Prihláška na seminár