Sepro roboty – diagnostika

Kurz 1: Diagnostika robotov Sepro: mechanika

Skratka kurzu: S S2

Úroveň: špeciálny kurz

Max. počet účastníkov: 5

Témy

Bezpečnosť všeobecne

 • Všeobecný prehľad hlavných zásad bezpečnosti

Bezpečnosť robotov Sepro

 • Bezpečnostné signály
 • Pracovné zóny robota
 • Konfigurácia pracovných zón

Základné pneumatické a mechanické prepojenie

 • Základné pneumatické zapojenie
 • Pneumatické pripojenie uchopovacieho zariadenia
 • Popis vákuového rozhrania
 • Pneumatické funkcie rotačnej jednotky
 • Popis rotačnej jednotky a jej tipy

Praktická časť školenia – mechanika

 • Inštalácia a pripojenie rotačnej jednotky
 • Nastavenie systémových parametrov
 • Kontrola funkčnosti
 • Pripojenie a overenie funkčnosti uchopovacieho zariadenia
 • Pripojenie pneumatického ventilu na osi Z
 • Pripojenie vákuového ventilu a nastavenie
 • Diagnostika porúch

Najčastejšie mechanické poruchy robota

 • Inicializácia osí
 • Opis často sa vyskytujúcich porúch na rotačnej jednotke a ich riešenie
 • Chyby a riešenie spojené s pohybom robota (kontrola dráhy atď.)

Riešenie bežne sa vyskytujúcich chýb pri výrobe

 • Opis a riešenie chýb pri odoberaní výliskov z formy
 • Časté príčiny zastavenia výrobného cyklu a ich riešenie

Údržba robotov Sepro

 • Odporúčaná preventívna údržba stroja
 • Postupy pre vykonávanie údržieb

Na kurze získate pokročilé znalosti v oblasti mechanických vlastností robota. Kurz sa skladá z teoretickej a praktickej časti. K teoretickej časti sú dodávané školiace podklady. Pre praktickú časť je vo firme KUBOUŠEK s.r.o. k dispozícii stroj KM80/380CX, na ktorom kurz prebieha. V prípade požiadavky, aby sa kurz konal priamo u zákazníka, je nutné zaistiť stroj na školiace účely.

Dĺžka trvania: 1 deň, 8:00 – 16:00 hod.

Predpoklady: Sú požadované znalosti na úrovni kurzu S B1.

Kurz 2: Diagnostika robotov Sepro: elektrika

Skratka kurzu: S S3

Úroveň: špeciálny kurz

Max. počet účastníkov: 5

Témy

Bezpečnosť všeobecne

 • Všeobecný prehľad hlavných zásad bezpečnosti

Bezpečnosť robotov Sepro

 • Bezpečnostné signály
 • Pracovné zóny robota
 • Konfigurácia pracovných zón

Základné pneumatické a mechanické prepojenie

 • Základné pneumatické zapojenie
 • Pripojenie bezpečnostného okruhu
 • Pripojenie vstupov a výstupov
 • Hlavná komunikácia Robot <–> IMM (Euromap)

Praktická časť školenia – elektrické pripojenie

 • Podrobnejší pohľad na elektrické pripojenie
 • Inštalácia a nastavenie vstupno-výstupného modulu
 • Konfigurácia I/O modulu
 • Kontrola funkčnosti
 • Diagnostika porúch

Riešenie bežne sa vyskytujúcich chýb pri výrobe

 • Opis a riešenie chýb pri odoberaní výliskov z formy
 • Časté príčiny zastavenia výrobného cyklu a ich riešenie

Na kurze získate pokročilé znalosti v oblasti mechanických vlastností robota. Kurz sa skladá z teoretickej a praktickej časti. K teoretickej časti sú dodávané školiace podklady. Pre praktickú časť je vo firme KUBOUŠEK s.r.o. k dispozícii stroj KM80/380CX, na ktorom kurz prebieha. V prípade požiadavky, aby sa kurz konal priamo u zákazníka, je nutné zaistiť stroj na školiace účely.

Dĺžka trvania: 1 deň, 8:00 – 16:00 hod.

Predpoklady: Sú požadované znalosti na úrovni kurzu S B1.

Prihláška na seminár