Technológia MuCell

Skratka kurzu: MT 13

Úroveň: kompletný kurz

Max. počet účastníkov: 5

Témy

Teoretická časť (1. deň)

 • Princípy a rozdiely fyzikálneho a chemického penenia
 • Vplyv penenia na vnútorný tlak v dutine formy; princípy plnenia dielu
 • Vplyv penenia na termoplastický materiál
 • Výhody z hľadiska navrhovania dielov
 • Vplyv na ceny; príklady kalkulácií dielov
 • Opakovateľnosť procesu a kontrola kvality
 • Šneky pre penené diely
 • Vibrovanie a ultrazvukové zváranie MuCell dielov
 • Mechanické správanie MuCell penených dielov
 • Dizajn dielu a formy

Praktická časť (2. deň)

 • Testovanie vplyvu nastavovacích parametrov na proces a výlisok
 • Nízke percento penenia a jeho vplyv na doplnenie dielu a prepady
 • Vysoké percento penenia a jeho vplyv na mechanické vlastnosti a úspory hmotnosti
 • Vplyv nastavenia protitlaku a otáčok šneku na homogénne premiešanie plynu v tavenine – dopady na post-blow efekt
 • Vplyv času zachytenia taveniny a plynu na defekty dielu (optimalizácia dĺžky oneskorenia plastifikácie)
 • Vplyv dĺžky chladenia na post-blow efekt
 • Vplyv technológie Roctool na post-blow efekt
 • Vplyv vstrekovacej rýchlosti speneného materiálu na doplnenie

Základné znalosti o technológii vstrekovania plastov a periférnych zariadení.

Kurz sa skladá z teoretickej a praktickej časti. K teoretickej časti sú dodávané školiace podklady. Pre praktickú časť je vo firme KUBOUŠEK s.r.o. k dispozícii stroj KM80/380CX, na ktorom kurz prebieha. V prípade požiadavky, aby sa kurz konal priamo u zákazníka, je nutné zaistiť stroj na školiace účely.

Predpoklady: Nie sú požadované žiadne špeciálne predchádzajúce znalosti.

Prihláška na seminár