Kurz 1: Obsluha strojov Mitutoyo – kontúromer – SW FORMTRACEPAK

Skratka kurzu: MT 6

Úroveň: kompletný kurz

Max. počet účastníkov: 8

Témy

FORMTRACEPAK

 • Používateľská kalibrácia – kvalifikácia snímacieho systému dotykov
 • Určenie súradnicového systému dielu a stroja
 • Tvorba elementov v manuálnom a CNC režime
 • Vyhodnotenie elementov a ich vzťahov
 • Vyhodnotenie geometrických veličín
 • Konfigurácia výdaja protokolov

DXF porovnanie meraného dielu s 2D modelom

Cieľom kurzu je optimálne ovládanie SW FORMTRACEPAK – základná orientácia rázcestníkom vrátane konfigurácie kontúromera, programovania, opakovania a editácie vytvorených dielov.

Kurz sa skladá zteoretickej časti, kde sú odovzdané potrebné informácie, a z praktickej časti, kde si obsluha vyskúša ich využitie v praxi. Školenie môže prebiehať tak u zákazníka, ako v našom Vzdelávacom centre. Dĺžka trvania kurzu: 1 deň, 8:00 – 16:00 hod.

Dĺžka trvania kurzu: 2 dni, 8:00 – 16:00 hod.

Predpoklady: Základná znalosť používania PC a základná znalosť v odbore metrológie.

Kurz 2: Obsluha strojov Mitutoyo – kontúromer kombinovaný s drsnomerom – SW FORMTRACEPAK

Skratka kurzu: MT 7

Úroveň: kompletný kurz

Max. počet účastníkov: 8

Témy

FORMTRACEPAK

 • Používateľská kalibrácia – kvalifikácia snímacieho systému dotykov kontúromera a drsnomera
 • Určenie súradnicového systému dielu a stroja
 • Tvorba elementov v manuálnom a CNC režime
 • Vyhodnotenie elementov a ich vzťahov
 • Vyhodnotenie geometrických veličín
 • Konfigurácia drsnomera, nastavenie noriem a parametrov noriem
 • Konfigurácia výdaja protokolov

Cieľom kurzu je optimálne ovládanie SW FORMTRACEPAK – základná orientácia rázcestníkom vrátane konfigurácie kontúromera kombinovaného s drsnomerom, programovania, opakovania a editácie vytvorených dielov.

Kurz sa skladá z teoretickej časti, kde sú odovzdané potrebné informácie, a z praktickej časti, kde si obsluha vyskúša ich využitie v praxi. Školenie môže prebiehať tak u zákazníka, ako v našom Vzdelávacom centre.

Dĺžka trvania kurzu: 3 dni, 8:00 – 16:00 hod.

Predpoklady: Základné používanie PC, základné znalosti v odbore metrológie, znalosť noriem a parametrov drsnosti.

Kurz 3: Obsluha prístrojov Mitutoyo drsnomer – SJ 2xx, 3xx, 4xx – dielenské

Skratka kurzu: MT 8

Úroveň: kompletný kurz

Max. počet účastníkov: 8

Témy

Zabudovaný dátový procesor

 • Nastavenie prístroja
 • Používateľská kalibrácia – kvalifikácia snímacieho systému
 • Nastavenie noriem a parametrov prístroja
 • Vyhodnotenie a tlač

Cieľom kurzu je optimálne ovládanie procesora – základná orientácia rázcestníkom vrátane konfigurácie drsnomerov, merania a vyhodnotenia.

Kurz sa skladá z teoretickej časti, kde sú odovzdané potrebné informácie, a z praktickej časti, kde si obsluha vyskúša ich využitie v praxi. Školenie môže prebiehať tak u zákazníka, ako v našom Vzdelávacom centre.

Dĺžka trvania kurzu: 1 deň, 8:00 – 16:00 hod.

Predpoklady: Znalosť parametrov a noriem, základné znalosti v odbore metrológie.

Kurz 4: Obsluha strojov Mitutoyo – drsnomer SJ 2xxx, 5xxx – SW SURFPAK – laboratórne

Skratka kurzu: MT 8

Úroveň: kompletný kurz

Max. počet účastníkov: 8

Témy

SURFPAK

 • Nastavenie prístroja
 • Používateľská kalibrácia – kvalifikácia snímacieho systému dotykov drsnomera
 • Nastavenie noriem a parametrov prístroja
 • Vyhodnotenie a tlač

Cieľom kurzu je optimálne ovládanie SW SURFPAK – základná orientácia rázcestníkom vrátane konfigurácie laboratórneho drsnomera, programovania, opakovania a editácie vytvorených dielov.

Kurz sa skladá z teoretickej časti, kde sú odovzdané potrebné informácie, a z praktickej časti, kde si obsluha vyskúša ich využitie v praxi. Školenie môže prebiehať tak u zákazníka, ako v našom Vzdelávacom centre.

Dĺžka trvania kurzu: 1 deň/modul, 8:00 – 16:00 hod.

Predpoklady: Základné používanie PC, základné znalosti v odbore metrológie, znalosť noriem a parametrov drsnosti.

Kurz 5: Obsluha strojov Mitutoyo – kruhomery – SW ROUNDPAK – dielenské a laboratórne

Skratka kurzu: MT 10

Úroveň: kompletný kurz

Max. počet účastníkov: 8

Témy

ROUNDPAK:

 • Používateľská kalibrácia – kvalifikácia snímacieho systému zostáv a dotykov
 • Určenie súradnicového systému dielu a stroja
 • Tvorba elementov v manuálnom a CNC režime
 • Vyhodnotenie elementov a ich vzťahov
 • Vyhodnotenie geometrických veličín
 • Konfigurácia výdaja protokolov a polárnych grafov

Cieľom kurzu je optimálne ovládanie SW ROUNDPAK– základná orientácia rázcestníkom vrátane konfigurácie kruhomera, programovania, opakovania a editácie vytvorených dielov.

Kurz sa skladá z teoretickej časti, kde sú odovzdané potrebné informácie, a z praktickej časti, kde si obsluha vyskúša ich využitie v praxi. Školenie môže prebiehať tak u zákazníka, ako v našom Vzdelávacom centre.

Dĺžka trvania kurzu: 2 dni, 8:00 – 16:00 hod.

Predpoklady: Základné používanie PC, základné znalosti v odbore metrológie.

Prihláška na seminár