Obsluha a údržba systému pulzný temperácia - ONI RHYTEMPER

Obsluha a údržba systému pulzný temperácia - ONI RHYTEMPER

Skratka kurzu: ONI RHY 1

Úroveň: špeciálny kurz

Max. počet účastníkov: 10

Skratka kurzu: ONI RHY 1

Úroveň: špeciálny kurz

Max. počet účastníkov: 10

Témy

  • Základné princípy procesu optimalizácie
  • Fungovanie pulzný temperácia
  • Podrobná konfigurácia a ovládanie zariadení
  • Snímkovanie za pomocou termokamery

Optimalizácia procesu temperácia za plného využitia potenciálu technológie ONI – Rhytemper, dosiahnutie úspory času cyklu pri zachovaní výslednej kvality dielu.

Kurz sa skladá z teoretickej a praktickej časti. K teoretickej časti sú dodávané školiace podklady. Praktická časť je vykonávaná u zákazníka vo výrobnej prevádzke.

Dĺžka trvania: 2 dni, 8:00 – 16:00 hod.

Predpoklady: Znalosť základné manipulácia so zariadením

Témy

  • Základné princípy procesu optimalizácie
  • Fungovanie pulzný temperácia
  • Podrobná konfigurácia a ovládanie zariadení
  • Snímkovanie za pomocou termokamery

Optimalizácia procesu temperácia za plného využitia potenciálu technológie ONI – Rhytemper, dosiahnutie úspory času cyklu pri zachovaní výslednej kvality dielu.

Kurz sa skladá z teoretickej a praktickej časti. K teoretickej časti sú dodávané školiace podklady. Praktická časť je vykonávaná u zákazníka vo výrobnej prevádzke.

Dĺžka trvania: 2 dni, 8:00 – 16:00 hod.

Predpoklady: Znalosť základné manipulácia so zariadením

Prihláška na seminár

Prihláška na seminár