Temperační jednotky Regloplas

Obsluha a údržba periférnych zariadení REGLOPLAS

Skratka kurzu: RGP 1

Úroveň: základný kurz

Max. počet účastníkov: 5

Témy

  • Základné princípy temperácie
  • Špecifiká pre jednotlivé typy temperačných jednotiek
  • Konfigurácia a regulácia parametrov zariadenia
  • Nastavenie a obsluha riadiacej jednotky RT100/RT70
  • Lokalizácia a odstraňovanie drobných mechanických a elektronických porúch na zariadení
  • Údržba zariadenia

Základné princípy temperácie, nastavenie a ovládanie stroja vrátane odstraňovania drobných porúch, ktoré môžu nastať počas prevádzky.

Kurz sa skladá z teoretickej a praktickej časti. K teoretickej časti sú dodávané školiace podklady. Praktická časť prebieha vo firme KUBOUŠEK s.r.o. na dopredu dohodnutom zariadení. V prípade požiadavky na školenie u zákazníka je nutné zaistiť stroj na školiace účely.

Dĺžka trvania kurzu: 1 deň, 8:00 – 16:00 hod.

Predpoklady: Znalosť základnej manipulácie so zariadením.

Prihláška na seminár