Metrios a VICIVSION

Kurz 1: Obsluha strojov MTL VICIVISION – SW MTL

Skratka kurzu: MT 13

Úroveň: kompletný kurz

Max. počet účastníkov: 8

Témy

MTL statické merania:

 • Určenie súradnicového systému dielu a stroja
 • Tvorba statických elementov
 • Vyhodnotenie statických elementov a ich vzťahov
 • Vyhodnotenie statických geometrických veličín
 • Konfigurácia výdaja protokolov

MTL dynamické merania:

 • Základná úprava grafického protokolu
 • Tvorba dynamických elementov
 • Vyhodnotenie dynamických elementov a ich vzťahov

DXF porovnanie meraného dielu s 2D modelom

Kurz sa skladá z teoretickej časti, kde sú odovzdané potrebné informácie, a z praktickej časti, kde si obsluha vyskúša ich využitie v praxi. Školenie môže prebiehať tak u zákazníka, ako v našom Vzdelávacom centre.

Dĺžka trvania kurzu: 2 dni, 8:00 – 16:00 hod.

Predpoklady: Základná znalosť používania PC a základná znalosť v odbore metrológie.

Kurz 2: Obsluha strojov Metrios

Skratka kurzu: MT 14

Úroveň: kompletný kurz

Max. počet účastníkov: 8

Témy

METRIOS meranie:

 • Určenie súradnicového systému dielu a stroja
 • Tvorba elementov
 • Vyhodnotenie elementov a ich vzťahov
 • Vyhodnotenie geometrických veličín
 • Ozubené kolesá
 • Konfigurácia výdaja protokolov

XF porovnanie meraného dielu s 2D modelom a výdaj DXF kontúry (reverzný inžiniering)

Kurz sa skladá z teoretickej časti, kde sú odovzdané potrebné informácie, a z praktickej časti, kde si obsluha vyskúša ich využitie v praxi. Školenie môže prebiehať tak u zákazníka, ako v našom Vzdelávacom centre. Dĺžka trvania kurzu: 1 deň, 8:00 – 16:00 hod.

Dĺžka trvania kurzu: 2 dni, 8:00 – 16:00 hod.

Predpoklady: Základná znalosť používania PC a základná znalosť v odbore metrológie.

Prihláška na seminár