Základní kurzy pro obsluhu a údržbu periferních zařízení KOCH-Technik
 • Kurzy 1 až 5 je možné kombinovať podľa potrieb zákazníka.

Okruh A: Sušenie plastového granulátu

Skratka kurzu: KOCH SPG 1

Úroveň: základný kurz

Max. počet účastníkov: 5

Témy

 • Základné princípy sušenia granulátu
 • Špecifiká pre jednotlivé typy sušiarní
 • Ovládanie sušiarní a základné nastavenie parametrov
 • Lokalizácia a odstraňovanie porúch na zariadení
 • Základná údržba sušiaceho zariadenia
 • Kontrola činnosti a ich častosť

Základné princípy sušenia plastového granulátu, nastavenie a ovládanie stroja vrátane odstraňovania drobných porúch, ktoré môžu nastať počas prevádzky. Kurz sa skladá z teoretickej a praktickej časti. K teoretickej časti sú dodávané školiace podklady. Praktická časť sa vykonáva u zákazníka vo výrobnej prevádzke na konkrétnom zariadení.

Dĺžka trvania kurzu: 2 hodiny

Predpoklady: Nie sú požadované žiadne špeciálne predchádzajúce znalosti.

Okruh B: Podtlaková doprava plastového granulátu

Skratka kurzu: KOCH PDG 1

Úroveň: základný kurz

Max. počet účastníkov: 5

Témy

 • Základný princíp funkcie podtlakovej dopravy
 • Špecifiká jednotlivých častí systému
 • Základné nastavenie a obsluha riadenia KOCH-Technik SPS
 • Lokalizácia a odstraňovanie drobných porúch podtlakovej dopravy
 • Základná údržba podtlakovej dopravy
 • Údržba vákuových púmp
 • Kontrola činnosti a ich častosť

Základný princíp funkcie podtlakovej dopravy a jednotlivých častí systému, nastavenie a ovládanie zariadenia vrátane odstraňovania drobných porúch, ktoré môžu nastať počas prevádzky. Kurz sa skladá z teoretickej a praktickej časti. K teoretickej časti sú dodávané školiace podklady. Praktická časť sa vykonáva u zákazníka vo výrobnej prevádzke na konkrétnom zariadení.

Dĺžka trvania kurzu: 2 hodiny

Predpoklady: Nie sú požadované žiadne špeciálne predchádzajúce znalosti.

Okruh C: Volumetrické dávkovacie zariadenie

Skratka kurzu: KOCH VDG 1

Úroveň: základný kurz

Max. počet účastníkov: 5

Témy

 • Základný princíp gravimetrického dávkovania
 • Špecifiká jednotlivých častí dávkovača
 • Nastavenie a obsluha riadiacej jednotky KOCH-Technik MCm-G/MCm-G Touch
 • Lokalizácia a odstraňovanie drobných porúch dávkovania
 • Údržba dávkovacích zariadení
 • Kontrola činnosti a ich častosť

Základné princípy gravimetrického dávkovania, nastavenie a ovládanie zariadenia vrátane odstraňovania drobných porúch, ktoré môžu nastať počas prevádzky. Kurz sa skladá z teoretickej a praktickej časti. K teoretickej časti sú dodávané školiace podklady. Praktická časť sa vykonáva u zákazníka vo výrobnej prevádzke na konkrétnom zariadení.

Dĺžka trvania kurzu: 2 hodiny

Predpoklady: Nie sú požadované žiadne špeciálne predchádzajúce znalosti.

Okruh D: Gravimetrické dávkovacie zariadenie

Skratka kurzu: KOCH GDG 1

Úroveň: základný kurz

Max. počet účastníkov: 5

Témy

 • Základný princíp volumetrického dávkovania
 • Špecifiká jednotlivých typov dávkovača
 • Nastavenie a obsluha riadiacej jednotky KOCH-Technik MCm 4/SL 31/SL 42
 • Lokalizácia a odstraňovanie drobných porúch dávkovania
 • Základná údržba dávkovacích zariadení
 • Kontrola činnosti a ich častosť

Základný princíp volumetrického dávkovania, nastavenie a ovládanie zariadenia vrátane odstraňovania drobných porúch, ktoré môžu nastať počas prevádzky. K teoretickej časti sú dodávané školiace podklady. Praktická časť sa vykonáva u zákazníka vo výrobnej prevádzke na konkrétnom zariadení.

Dĺžka trvania kurzu: 2 hodiny

Predpoklady: Nie sú požadované žiadne špeciálne predchádzajúce znalosti.

Prihláška na seminár