Základní technologické školení

Základné technologické školenia

Skratka kurzu: TECH 1

Úroveň: základný kurz

Min. počet účastníkov: 8

Max. počet účastníkov: 10

Témy

  • Materiálové školenie
  • Nastavenie stroja po technologickej stránke
  • Proces – vplyv technologických parametrov na stav a vlastnosti výliskov
  • Optimalizace procesu – kontrola kvality, obvyklé závady a způsoby odstranění

Na kurze sa naučíte správne nastaviť vstrekovacie stroje a ich procesné parametre. Zisťovať príčiny vád výliskov a spôsoby ich odstránenia.

Kurz sa skladá z teoretickej a praktickej časti. K teoretickej časti sú dodávané školiace podklady. Pre praktickú časť je vo firme KUBOUŠEK s.r.o. k dispozícii stroj KM80/380CX, na ktorom kurz prebieha. V prípade požiadavky, aby sa kurz konal priamo u zákazníka, je nutné zaistiť stroj na školiace účely.

Predpoklady: Nie sú požadované žiadne špeciálne predchádzajúce znalosti.

Prihláška na seminár