Optické meranie pomohlo firme minimalizovať prestoje

Spoločnosť David Paull (CNC) Engineering

Spoločnosť David Paull (CNC) Engineering, ktorá sa zameriava na subdodávky v odbore presného obrábania, si za takmer 70 rokov svojej histórie vybudovala reputáciu dodávateľa vysokokvalitných produktov.

Často kritické komponenty, ktoré firma obrába, sa používajú v námorných, leteckých, zbrojných, ropných, plynárenských, pneumatických alebo lekárskych systémoch, rovnako ako v sektore turizmu, čo znamená, že musia spĺňať najvyššie nároky na tvar, funkciu a bezpečnosť.

Reference - optické měřicí přístroje VICIVISION

Jednou z kľúčových oblastí, na ktoré sa spoločnosť DP Engineering zamerala v rámci zlepšovacích programov, bola kontrola kvality. Z dôvodu zložitosti výrobkov a výrobných materiálov sa musela firma v minulosti spoliehať najmä na ručnú kontrolu.

Časová náročnosť tohto prístupu sa javila ako hlavná prekážka pri zvyšovaní produktivity a výrobných kapacít. Subjektívna povaha ručného merania so sebou navyše prináša riziko nepresnosti, pretože tento proces nie je opakovateľný ani dostatočne rýchly na to, aby sa mohol použiť na niečo iné, než je meranie vzoriek zo šarží.

S cieľom naplniť svoje ciele spoločnosť DP Engineeringstavila na značku VICIVISION – predné optické meracie prístroje na bezdotykové meranie obrobkov a systémov kontroly kvality.

Zatiaľ čo predtým na meranie spoločnosť používala rôzne prístroje, napr. vonkajšie rozmery merala pomocou röntgenogramov, kontúromerov alebo výškomerov, teraz všetko meria na jednom prístroji. Na VICIVISION meria prvky, ktoré na súradnicovom meracom stroji (CMM) nezmeria.

„Našej výrobe to prospelo. Zarábame peniaze obrábaním kovov, takže každý prestoj je pre nás strata, a systém VICIVISION naše prestoje znateľne obmedzil,“ hovorí Philip Anthony zo spoločnosti DP Engineering.