Obsluha CMM strojů Mitutoyo - SW MCOSMOS - základ

Obsluha CMM strojů Mitutoyo - SW MCOSMOS - základ

Zkratka kurzu: MT 1

Úroveň: základní (GEOPAK)

Max. počet účastníků: 8

Zkratka kurzu: MT 1

Úroveň: základní (GEOPAK)

Max. počet účastníků: 8

Témata

GEOPAK:

 • Školení modulu CAT1000P – programování dílu pomocí modelu a jeho geometrických elementů, výdej grafického protokolu
 • Školení modulu CAT1000S – programování a porovnání bodů modelu dílu pomocí komparačního porovnání s reálným dílem, výdej grafického protokolu
 • Kombinace CAT1000P/S

Cílem kurzu je optimální ovládání SW PatrManager – základní orientace rozcestníkem, včetně konfigurace CMM, programování, opakování a editace vytvořených dílů.

Kurz se skládá z teoretické části, kde jsou předány potřebné informace, a z praktické části, kde si obsluha vyzkouší jejich využití v praxi. Školení může probíhat jak u zákazníka, tak v našem Vzdělávacím centru

Doba trvání kurzu: 1 den/modul, 8:00 – 16:00 hod

Předpoklady: Základní znalost používání PC a základní znalost v oboru metrologie.

Témata

GEOPAK:

 • Školení modulu CAT1000P – programování dílu pomocí modelu a jeho geometrických elementů, výdej grafického protokolu
 • Školení modulu CAT1000S – programování a porovnání bodů modelu dílu pomocí komparačního porovnání s reálným dílem, výdej grafického protokolu
 • Kombinace CAT1000P/S

Cílem kurzu je optimální ovládání SW PatrManager – základní orientace rozcestníkem, včetně konfigurace CMM, programování, opakování a editace vytvořených dílů.

Kurz se skládá z teoretické části, kde jsou předány potřebné informace, a z praktické části, kde si obsluha vyzkouší jejich využití v praxi. Školení může probíhat jak u zákazníka, tak v našem Vzdělávacím centru

Doba trvání kurzu: 1 den/modul, 8:00 – 16:00 hod

Předpoklady: Základní znalost používání PC a základní znalost v oboru metrologie.

Obsluha CMM strojů Mitutoyo - SW opce MCOSMOS – CAT 1000 P/S

Obsluha CMM strojů Mitutoyo - SW opce MCOSMOS – CAT 1000 P/S

Zkratka kurzu: MT 2

Úroveň: základní kurz pro práci s modely

Max. počet účastníků: 8

Zkratka kurzu: MT 2

Úroveň: základní kurz pro práci s modely

Max. počet účastníků: 8

Témata

GEOPAK:

 • Uživatelská kalibrace – kvalifikace snímacího systému sestav a doteků
 • Určení souřadného systému dílu a stroje
 • Tvorba elementů v manuálním a CNC režimu
 • Vyhodnocení elementů a jejich vztahů
 • Vyhodnocení geometrických veličin
 • Konfigurace výdeje protokolů a polárních grafů

​Protokol Designer:

 • Základní úprava grafického protokolu

Cílem je optimální ovládání rozšíření pro SW MCOSMOS – CAT 1000 P/S. Programování za pomoci modelu v opci CAT1000.  Programování, opakování, propojení s GEOPAK a editace vytvořených dílů.

Kurz se skládá z teoretické části, kde jsou předány potřebné informace, a z praktické části, kde si obsluha vyzkouší jejich využití v praxi. Školení může probíhat jak u zákazníka, tak v našem Vzdělávacím centru

Doba trvání kurzu: 2 dny, 8:00 – 16:00 hod

Předpoklady:  Jsou požadovány znalosti na úrovni kurzu MT1.

Témata

GEOPAK:

 • Uživatelská kalibrace – kvalifikace snímacího systému sestav a doteků
 • Určení souřadného systému dílu a stroje
 • Tvorba elementů v manuálním a CNC režimu
 • Vyhodnocení elementů a jejich vztahů
 • Vyhodnocení geometrických veličin
 • Konfigurace výdeje protokolů a polárních grafů

​Protokol Designer:

 • Základní úprava grafického protokolu

Cílem je optimální ovládání rozšíření pro SW MCOSMOS – CAT 1000 P/S. Programování za pomoci modelu v opci CAT1000.  Programování, opakování, propojení s GEOPAK a editace vytvořených dílů.

Kurz se skládá z teoretické části, kde jsou předány potřebné informace, a z praktické části, kde si obsluha vyzkouší jejich využití v praxi. Školení může probíhat jak u zákazníka, tak v našem Vzdělávacím centru

Doba trvání kurzu: 2 dny, 8:00 – 16:00 hod

Předpoklady:  Jsou požadovány znalosti na úrovni kurzu MT1.

Kurz SW MCOSMOS – pokročilý

Kurz SW MCOSMOS – pokročilý

Zkratka kurzu: MT 3

Úroveň: SW MCOSMOS – pokročilé

Max. počet účastníků: 8

Zkratka kurzu: MT 3

Úroveň: SW MCOSMOS – pokročilé

Max. počet účastníků: 8

Témata

Školení MCOSMOS – pokročilé (GEOPAK):

 • Práce s proměnnými
 • Pokročilé programování protokolů – Protocol Designer

Pokročilé programování.

Kurz se skládá z teoretické části, kde jsou předány potřebné informace, a z praktické části, kde si obsluha vyzkouší jejich využití v praxi. Školení může probíhat jak u zákazníka, tak v našem Vzdělávacím centru.

Doba trvání kurzu: 1 den, 8:00 – 16:00 hod

Předpoklady: Základní používání PC, základní znalosti v oboru metrologie.

Témata

Školení MCOSMOS – pokročilé (GEOPAK):

 • Práce s proměnnými
 • Pokročilé programování protokolů – Protocol Designer

Pokročilé programování.

Kurz se skládá z teoretické části, kde jsou předány potřebné informace, a z praktické části, kde si obsluha vyzkouší jejich využití v praxi. Školení může probíhat jak u zákazníka, tak v našem Vzdělávacím centru.

Doba trvání kurzu: 1 den, 8:00 – 16:00 hod

Předpoklady: Základní používání PC, základní znalosti v oboru metrologie.

Obsluha CMM strojů Mitutoyo - SW MSURF – bezkontaktní pásový laser

Obsluha CMM strojů Mitutoyo - SW MSURF – bezkontaktní pásový laser

Zkratka kurzu: MT 4

Úroveň: SW MSURF

Max. počet účastníků: 8

Zkratka kurzu: MT 4

Úroveň: SW MSURF

Max. počet účastníků: 8

Témata

MSURF:

 • Uživatelská kalibrace – kvalifikace snímacího systému – bezkontaktní pásový laser
 • Určení souřadného systému dílu a stroje
 • Tvorba elementů
 • Vyhodnocení elementů a jejich vztahů
 • Vyhodnocení geometrických veličin
 • Konfigurace výdeje protokolů

MSURF:

 • Programování a porovnání měřeného dílu s modelem (3D)

Cílem je optimální ovládání SW MSURF – základní orientace rozcestníkem, včetně konfigurace CMM, programování, opakování a editace vytvořených dílů.

Kurz se skládá z teoretické části, kde jsou předány potřebné informace, a z praktické části, kde si obsluha vyzkouší jejich využití v praxi. Školení může probíhat jak u zákazníka, tak v našem Vzdělávacím centru

Doba trvání kurzu: 3 dny, 8:00 – 16:00 hod

Předpoklady: Základní používání PC, základní znalosti v oboru metrologie.

Témata

MSURF:

 • Uživatelská kalibrace – kvalifikace snímacího systému – bezkontaktní pásový laser
 • Určení souřadného systému dílu a stroje
 • Tvorba elementů
 • Vyhodnocení elementů a jejich vztahů
 • Vyhodnocení geometrických veličin
 • Konfigurace výdeje protokolů

MSURF:

 • Programování a porovnání měřeného dílu s modelem (3D)

Cílem je optimální ovládání SW MSURF – základní orientace rozcestníkem, včetně konfigurace CMM, programování, opakování a editace vytvořených dílů.

Kurz se skládá z teoretické části, kde jsou předány potřebné informace, a z praktické části, kde si obsluha vyzkouší jejich využití v praxi. Školení může probíhat jak u zákazníka, tak v našem Vzdělávacím centru

Doba trvání kurzu: 3 dny, 8:00 – 16:00 hod

Předpoklady: Základní používání PC, základní znalosti v oboru metrologie.

Obsluha CMM strojů Mitutoyo - SW opce GEARPAK – ozubená kola

Obsluha CMM strojů Mitutoyo - SW opce GEARPAK – ozubená kola

Zkratka kurzu: MT 5

Úroveň: SW GEARPAK

Max. počet účastníků: 8

Zkratka kurzu: MT 5

Úroveň: SW GEARPAK

Max. počet účastníků: 8

Témata

GEARPAK:

 • Nastavení SW opce GEARPAK
 • Určení souřadného systému dílu a stroje
 • Tvorba elementů v CNC režimu
 • Vyhodnocení elementů a jejich vztahů
 • Vyhodnocení geometrických veličin
 • Konfigurace výdeje protokolů

Cílem je optimální ovládání SW GEARPAK– základní orientace rozcestníkem, včetně konfigurace SW, programování, opakování a editace vytvořených dílů.

Kurz se skládá z teoretické části, kde jsou předány potřebné informace, a z praktické části, kde si obsluha vyzkouší jejich využití v praxi. Školení může probíhat jak u zákazníka, tak v našem Vzdělávacím centru

Doba trvání kurzu: 3 dny, 8:00 – 16:00 hod

Předpoklady: Základní používání PC, základní znalosti v oboru metrologie.

Témata

GEARPAK:

 • Nastavení SW opce GEARPAK
 • Určení souřadného systému dílu a stroje
 • Tvorba elementů v CNC režimu
 • Vyhodnocení elementů a jejich vztahů
 • Vyhodnocení geometrických veličin
 • Konfigurace výdeje protokolů

Cílem je optimální ovládání SW GEARPAK– základní orientace rozcestníkem, včetně konfigurace SW, programování, opakování a editace vytvořených dílů.

Kurz se skládá z teoretické části, kde jsou předány potřebné informace, a z praktické části, kde si obsluha vyzkouší jejich využití v praxi. Školení může probíhat jak u zákazníka, tak v našem Vzdělávacím centru

Doba trvání kurzu: 3 dny, 8:00 – 16:00 hod

Předpoklady: Základní používání PC, základní znalosti v oboru metrologie.

Přihláška na seminář

Přihláška na seminář