Mitutoyo – stroje CMM

Kurz 1: Obsluha CMM strojů Mitutoyo - SW MCOSMOS - základ

Kurz 1: Obsluha CMM strojů Mitutoyo - SW MCOSMOS - základ

Zkratka kurzu: MT 1

Úroveň: základní (GEOPAK)

Max. počet účastníků: 8

Zkratka kurzu: MT 1

Úroveň: základní (GEOPAK)

Max. počet účastníků: 8

Témata

GEOPAK:

 • Uživatelská kalibrace – kvalifikace snímacího systému sestav a doteků
 • Určení souřadného systému dílu a stroje
 • Tvorba elementů v manuálním a CNC režimu
 • Vyhodnocení elementů a jejich vztahů
 • Vyhodnocení geometrických veličin
 • Konfigurace výdeje protokolů a polárních grafů

​Protokol Designer:

 • Základní úprava grafického protokolu

Cílem je optimální ovládání rozšíření pro SW MCOSMOS – CAT 1000 P/S. Programování za pomoci modelu v opci CAT1000.  Programování, opakování, propojení s GEOPAK a editace vytvořených dílů.

Kurz se skládá z teoretické části, kde jsou předány potřebné informace, a z praktické části, kde si obsluha vyzkouší jejich využití v praxi. Školení může probíhat jak u zákazníka, tak v našem Vzdělávacím centru

Doba trvání kurzu: 2 dny, 8:00 – 16:00 hod

Předpoklady: Základní znalost používání PC a základní znalost v oboru metrologie.

Témata

GEOPAK:

 • Uživatelská kalibrace – kvalifikace snímacího systému sestav a doteků
 • Určení souřadného systému dílu a stroje
 • Tvorba elementů v manuálním a CNC režimu
 • Vyhodnocení elementů a jejich vztahů
 • Vyhodnocení geometrických veličin
 • Konfigurace výdeje protokolů a polárních grafů

​Protokol Designer:

 • Základní úprava grafického protokolu

Cílem je optimální ovládání rozšíření pro SW MCOSMOS – CAT 1000 P/S. Programování za pomoci modelu v opci CAT1000.  Programování, opakování, propojení s GEOPAK a editace vytvořených dílů.

Kurz se skládá z teoretické části, kde jsou předány potřebné informace, a z praktické části, kde si obsluha vyzkouší jejich využití v praxi. Školení může probíhat jak u zákazníka, tak v našem Vzdělávacím centru

Doba trvání kurzu: 2 dny, 8:00 – 16:00 hod

Předpoklady: Základní znalost používání PC a základní znalost v oboru metrologie.

Kurz 2: Obsluha CMM strojů Mitutoyo - SW opce MCOSMOS – CAT 1000 P/S

Kurz 2: Obsluha CMM strojů Mitutoyo - SW opce MCOSMOS – CAT 1000 P/S

Zkratka kurzu: MT 2

Úroveň: základní kurz pro práci s modely

Max. počet účastníků: 8

Zkratka kurzu: MT 2

Úroveň: základní kurz pro práci s modely

Max. počet účastníků: 8

Témata

GEOPAK:

 • Školení modulu CAT1000P – programování dílu pomocí modelu a jeho geometrických elementů, výdej grafického protokolu
 • Školení modulu CAT1000S – programování a porovnání bodů modelu dílu pomocí komparačního porovnání s reálným dílem, výdej grafického protokolu
 • Kombinace CAT1000P/S

Cílem kurzu je optimální ovládání SW PatrManager – základní orientace rozcestníkem, včetně konfigurace CMM, programování, opakování a editace vytvořených dílů.

Kurz se skládá z teoretické části, kde jsou předány potřebné informace, a z praktické části, kde si obsluha vyzkouší jejich využití v praxi. Školení může probíhat jak u zákazníka, tak v našem Vzdělávacím centru

Doba trvání kurzu: 1 den/modul, 8:00 – 16:00 hod

Předpoklady:  Jsou požadovány znalosti na úrovni kurzu MT1.

Témata

GEOPAK:

 • Školení modulu CAT1000P – programování dílu pomocí modelu a jeho geometrických elementů, výdej grafického protokolu
 • Školení modulu CAT1000S – programování a porovnání bodů modelu dílu pomocí komparačního porovnání s reálným dílem, výdej grafického protokolu
 • Kombinace CAT1000P/S

Cílem kurzu je optimální ovládání SW PatrManager – základní orientace rozcestníkem, včetně konfigurace CMM, programování, opakování a editace vytvořených dílů.

Kurz se skládá z teoretické části, kde jsou předány potřebné informace, a z praktické části, kde si obsluha vyzkouší jejich využití v praxi. Školení může probíhat jak u zákazníka, tak v našem Vzdělávacím centru

Doba trvání kurzu: 1 den/modul, 8:00 – 16:00 hod

Předpoklady:  Jsou požadovány znalosti na úrovni kurzu MT1.

Kurz 3: Kurz SW MCOSMOS – pokročilý

Kurz 3: Kurz SW MCOSMOS – pokročilý

Zkratka kurzu: MT 3

Úroveň: pokročilé

Max. počet účastníků: 8

Zkratka kurzu: MT 3

Úroveň: pokročilé

Max. počet účastníků: 8

Témata

Školení MCOSMOS – pokročilé (GEOPAK):

 • Práce s proměnnými
 • Pokročilé programování protokolů – Protocol Designer

Pokročilé programování.

Kurz se skládá z teoretické části, kde jsou předány potřebné informace, a z praktické části, kde si obsluha vyzkouší jejich využití v praxi. Školení může probíhat jak u zákazníka, tak v našem Vzdělávacím centru.

Doba trvání kurzu: 1 den, 8:00 – 16:00 hod

Předpoklady: Jsou požadovány znalosti na úrovni MT2.

Témata

Školení MCOSMOS – pokročilé (GEOPAK):

 • Práce s proměnnými
 • Pokročilé programování protokolů – Protocol Designer

Pokročilé programování.

Kurz se skládá z teoretické části, kde jsou předány potřebné informace, a z praktické části, kde si obsluha vyzkouší jejich využití v praxi. Školení může probíhat jak u zákazníka, tak v našem Vzdělávacím centru.

Doba trvání kurzu: 1 den, 8:00 – 16:00 hod

Předpoklady: Předpoklady: Jsou požadovány znalosti na úrovni MT2.

Kurz 4: Obsluha CMM strojů Mitutoyo - SW MSURF – bezkontaktní pásový laser

Kurz 4: Obsluha CMM strojů Mitutoyo - SW MSURF – bezkontaktní pásový laser

Zkratka kurzu: MT 4

Úroveň: kompletní

Max. počet účastníků: 8

Zkratka kurzu: MT 4

Úroveň: kompletní

Max. počet účastníků: 8

Témata

1) MSURF:

 • Uživatelská kalibrace – kvalifikace snímacího systému – bezkontaktní pásový laser
 • Určení souřadného systému dílu a stroje
 • Tvorba elementů
 • Vyhodnocení elementů a jejich vztahů
 • Vyhodnocení geometrických veličin
 • Konfigurace výdeje protokolů

2) MSURF:

 • Programování a porovnání měřeného dílu s modelem (3D)

Cílem je optimální ovládání SW MSURF – základní orientace rozcestníkem, včetně konfigurace CMM, programování, opakování a editace vytvořených dílů.

Kurz se skládá z teoretické části, kde jsou předány potřebné informace, a z praktické části, kde si obsluha vyzkouší jejich využití v praxi. Školení může probíhat jak u zákazníka, tak v našem Vzdělávacím centru

Doba trvání kurzu: 3 dny, 8:00 – 16:00 hod

Předpoklady: Základní používání PC, základní znalosti v oboru metrologie.

Témata

1) MSURF:

 • Uživatelská kalibrace – kvalifikace snímacího systému – bezkontaktní pásový laser
 • Určení souřadného systému dílu a stroje
 • Tvorba elementů
 • Vyhodnocení elementů a jejich vztahů
 • Vyhodnocení geometrických veličin
 • Konfigurace výdeje protokolů

2) MSURF:

 • Programování a porovnání měřeného dílu s modelem (3D)

Cílem je optimální ovládání SW MSURF – základní orientace rozcestníkem, včetně konfigurace CMM, programování, opakování a editace vytvořených dílů.

Kurz se skládá z teoretické části, kde jsou předány potřebné informace, a z praktické části, kde si obsluha vyzkouší jejich využití v praxi. Školení může probíhat jak u zákazníka, tak v našem Vzdělávacím centru

Doba trvání kurzu: 3 dny, 8:00 – 16:00 hod

Předpoklady: Základní používání PC, základní znalosti v oboru metrologie.

Kurz 5: Obsluha CMM strojů Mitutoyo - SW opce GEARPAK – ozubená kola

Kurz 5: Obsluha CMM strojů Mitutoyo - SW opce GEARPAK – ozubená kola

Zkratka kurzu: MT 5

Úroveň: kompletní kurz

Max. počet účastníků: 8

Zkratka kurzu: MT 5

Úroveň: kompletní kurz

Max. počet účastníků: 8

Témata

GEARPAK:

 • Nastavení SW opce GEARPAK
 • Určení souřadného systému dílu a stroje
 • Tvorba elementů v CNC režimu
 • Vyhodnocení elementů a jejich vztahů
 • Vyhodnocení geometrických veličin
 • Konfigurace výdeje protokolů

Cílem je optimální ovládání SW GEARPAK– základní orientace rozcestníkem, včetně konfigurace SW, programování, opakování a editace vytvořených dílů.

Kurz se skládá z teoretické části, kde jsou předány potřebné informace, a z praktické části, kde si obsluha vyzkouší jejich využití v praxi. Školení může probíhat jak u zákazníka, tak v našem Vzdělávacím centru

Doba trvání kurzu: 3 dny, 8:00 – 16:00 hod

Předpoklady: Základní používání PC, základní znalosti v oboru metrologie.

Témata

GEARPAK:

 • Nastavení SW opce GEARPAK
 • Určení souřadného systému dílu a stroje
 • Tvorba elementů v CNC režimu
 • Vyhodnocení elementů a jejich vztahů
 • Vyhodnocení geometrických veličin
 • Konfigurace výdeje protokolů

Cílem je optimální ovládání SW GEARPAK– základní orientace rozcestníkem, včetně konfigurace SW, programování, opakování a editace vytvořených dílů.

Kurz se skládá z teoretické části, kde jsou předány potřebné informace, a z praktické části, kde si obsluha vyzkouší jejich využití v praxi. Školení může probíhat jak u zákazníka, tak v našem Vzdělávacím centru

Doba trvání kurzu: 3 dny, 8:00 – 16:00 hod

Předpoklady: Základní používání PC, základní znalosti v oboru metrologie.

Kurz 6: Obsluha strojů Mitutoyo - konturoměr - SW FORMTRACEPAK

Kurz 6: Obsluha strojů Mitutoyo - konturoměr - SW FORMTRACEPAK

Zkratka kurzu: MT 6

Úroveň: kompletní kurz

Max. počet účastníků: 8

Zkratka kurzu: MT 6

Úroveň: kompletní kurz

Max. počet účastníků: 8

Témata

FORMTRACEPAK

 • Uživatelská kalibrace – kvalifikace snímacího systému doteků
 • Určení souřadného systému dílu a stroje
 • Tvorba elementů v manuálním a CNC režimu
 • Vyhodnocení elementů a jejich vztahů
 • Vyhodnocení geometrických veličin
 • Konfigurace výdeje protokolů

DXF porovnání měřeného dílu s 2D modelem

Cílem kurzu je optimální ovládání SW FORMTRACEPAK – základní orientace rozcestníkem, včetně konfigurace konturoměru, programování, opakování a editace vytvořených dílů.

Kurz se skládá z teoretické části, kde jsou předány potřebné informace, a z praktické části, kde si obsluha vyzkouší jejich využití v praxi. Školení může probíhat jak u zákazníka, tak v našem Vzdělávacím centru.

Doba trvání kurzu: 2 dny, 8:00 – 16:00 hod.

Předpoklady: Základní znalost používání PC a základní znalost v oboru metrologie.

Témata

FORMTRACEPAK

 • Uživatelská kalibrace – kvalifikace snímacího systému doteků
 • Určení souřadného systému dílu a stroje
 • Tvorba elementů v manuálním a CNC režimu
 • Vyhodnocení elementů a jejich vztahů
 • Vyhodnocení geometrických veličin
 • Konfigurace výdeje protokolů

DXF porovnání měřeného dílu s 2D modelem

Cílem kurzu je optimální ovládání SW FORMTRACEPAK – základní orientace rozcestníkem, včetně konfigurace konturoměru, programování, opakování a editace vytvořených dílů.

Kurz se skládá z teoretické části, kde jsou předány potřebné informace, a z praktické části, kde si obsluha vyzkouší jejich využití v praxi. Školení může probíhat jak u zákazníka, tak v našem Vzdělávacím centru.

Doba trvání kurzu: 2 dny, 8:00 – 16:00 hod.

Předpoklady: Základní znalost používání PC a základní znalost v oboru metrologie.

Kurz 7: Obsluha strojů Mitutoyo - konturoměr kombinovaný s drsnoměrem - SW FORMTRACEPAK

Kurz 7: Obsluha strojů Mitutoyo - konturoměr kombinovaný s drsnoměrem - SW FORMTRACEPAK

Zkratka kurzu: MT 7

Úroveň: kompletní kurz

Max. počet účastníků: 8

Zkratka kurzu: MT 7

Úroveň: kompletní kurz

Max. počet účastníků: 8

Témata

FORMTRACEPAK

 • Uživatelská kalibrace – kvalifikace snímacího systému doteků konturoměru a drsnoměru
 • Určení souřadného systému dílu a stroje
 • Tvorba elementů v manuálním a CNC režimu
 • Vyhodnocení elementů a jejich vztahů
 • Vyhodnocení geometrických veličin
 • Konfigurace drsnoměru, nastavení norem a parametrů norem
 • Konfigurace výdeje protokolů

Cílem kurzu je optimální ovládání SW FORMTRACEPAK – základní orientace rozcestníkem, včetně konfigurace konturoměru kombinovaného s drsnoměrem, programování, opakování a editace vytvořených dílů.

Kurz se skládá z teoretické části, kde jsou předány potřebné informace, a z praktické části, kde si obsluha vyzkouší jejich využití v praxi. Školení může probíhat jak u zákazníka, tak v našem Vzdělávacím centru

Doba trvání kurzu: 3 dny, 8:00 – 16:00 hod

Předpoklady: Základní používání PC, základní znalosti v oboru metrologie, znalost norem a parametrů drsnosti.

Témata

FORMTRACEPAK

 • Uživatelská kalibrace – kvalifikace snímacího systému doteků konturoměru a drsnoměru
 • Určení souřadného systému dílu a stroje
 • Tvorba elementů v manuálním a CNC režimu
 • Vyhodnocení elementů a jejich vztahů
 • Vyhodnocení geometrických veličin
 • Konfigurace drsnoměru, nastavení norem a parametrů norem
 • Konfigurace výdeje protokolů

Cílem kurzu je optimální ovládání SW FORMTRACEPAK – základní orientace rozcestníkem, včetně konfigurace konturoměru kombinovaného s drsnoměrem, programování, opakování a editace vytvořených dílů.

Kurz se skládá z teoretické části, kde jsou předány potřebné informace, a z praktické části, kde si obsluha vyzkouší jejich využití v praxi. Školení může probíhat jak u zákazníka, tak v našem Vzdělávacím centru

Doba trvání kurzu: 3 dny, 8:00 – 16:00 hod

Předpoklady: Základní používání PC, základní znalosti v oboru metrologie, znalost norem a parametrů drsnosti.

Kurz 8: Obsluha přístrojů Mitutoyo drsnoměr – SJ 2xx, 3xx, 4xx - dílenské

Kurz 8: Obsluha přístrojů Mitutoyo drsnoměr – SJ 2xx, 3xx, 4xx - dílenské

Zkratka kurzu: MT 8

Úroveň: kompletní kurz

Max. počet účastníků: 8

Zkratka kurzu: MT 8

Úroveň: kompletní kurz

Max. počet účastníků: 8

Témata

1. Vestavěný datový procesor

 • Nastavení přístroje
 • Uživatelská kalibrace – kvalifikace snímacího systému
 • Nastavení norem a parametrů přístroje
 • Vyhodnocení a tisk

Cílem kurzu je optimální ovládání procesoru – základní orientace rozcestníkem, včetně konfigurace drsnoměrů, měření a vyhodnocení.

Kurz se skládá z teoretické části, kde jsou předány potřebné informace, a z praktické části, kde si obsluha vyzkouší jejich využití v praxi. Školení může probíhat jak u zákazníka, tak v našem Vzdělávacím centru

Doba trvání: 1 dny, 8:00 – 16:00 hod

Předpoklady: Znalost parametrů a norem, základní znalosti v oboru metrologie.

Témata

1. Vestavěný datový procesor

 • Nastavení přístroje
 • Uživatelská kalibrace – kvalifikace snímacího systému
 • Nastavení norem a parametrů přístroje
 • Vyhodnocení a tisk

Cílem kurzu je optimální ovládání procesoru – základní orientace rozcestníkem, včetně konfigurace drsnoměrů, měření a vyhodnocení.

Kurz se skládá z teoretické části, kde jsou předány potřebné informace, a z praktické části, kde si obsluha vyzkouší jejich využití v praxi. Školení může probíhat jak u zákazníka, tak v našem Vzdělávacím centru

Doba trvání: 1 dny, 8:00 – 16:00 hod

Předpoklady: Znalost parametrů a norem, základní znalosti v oboru metrologie.

Kurz 9: Obsluha strojů Mitutoyo - drsnoměr SJ 2xxx,5xxx- SW SURFPAK - laboratorní

Kurz 9: Obsluha strojů Mitutoyo - drsnoměr SJ 2xxx,5xxx- SW SURFPAK - laboratorní

Zkratka kurzu: MT 9

Úroveň: kompletní kurz

Max. počet účastníků: 8

Zkratka kurzu: MT 9

Úroveň: kompletní kurz

Max. počet účastníků: 8

Témata

1. SURFPAK

 • Nastavení přístroje
 • Uživatelská kalibrace – kvalifikace snímacího systému doteků drsnoměru
 • Nastavení norem a parametrů přístroje
 • Vyhodnocení a tisk

Cílem kurzu je optimální ovládání SW SURFPAK – základní orientace rozcestníkem, včetně konfigurace laboratorního drsnoměru, programování, opakování a editace vytvořených dílů.

Kurz se skládá z teoretické části, kde jsou předány potřebné informace, a z praktické části, kde si obsluha vyzkouší jejich využití v praxi. Školení může probíhat jak u zákazníka, tak v našem Vzdělávacím centru

Doba kurzu: 1 den / modul, 8:00 – 16:00 hod

Předpoklady: Základní používání PC, základní znalosti v oboru metrologie, znalost norem a parametrů drsnosti.

Témata

1. SURFPAK

 • Nastavení přístroje
 • Uživatelská kalibrace – kvalifikace snímacího systému doteků drsnoměru
 • Nastavení norem a parametrů přístroje
 • Vyhodnocení a tisk

Cílem kurzu je optimální ovládání SW SURFPAK – základní orientace rozcestníkem, včetně konfigurace laboratorního drsnoměru, programování, opakování a editace vytvořených dílů.

Kurz se skládá z teoretické části, kde jsou předány potřebné informace, a z praktické části, kde si obsluha vyzkouší jejich využití v praxi. Školení může probíhat jak u zákazníka, tak v našem Vzdělávacím centru

Doba kurzu: 1 den / modul, 8:00 – 16:00 hod

Předpoklady: Základní používání PC, základní znalosti v oboru metrologie, znalost norem a parametrů drsnosti.

Kurz 10: Obsluha strojů Mitutoyo – kruhoměry - SW ROUNDPAK – dílenské a laboratorní

Kurz 10: Obsluha strojů Mitutoyo – kruhoměry - SW ROUNDPAK – dílenské a laboratorní

Zkratka kurzu: MT 10

Úroveň: kompletní kurz

Max. počet účastníků: 8

Zkratka kurzu: MT 10

Úroveň: kompletní kurz

Max. počet účastníků: 8

Témata

1. ROUNDPAK:

 • Uživatelská kalibrace – kvalifikace snímacího systému sestav a doteků
 • Určení souřadného systému dílu a stroje
 • Tvorba elementů v manuálním a CNC režimu
 • Vyhodnocení elementů a jejich vztahů
 • Vyhodnocení geometrických veličin
 • Konfigurace výdeje protokolů a polárních grafů

Cílem kurzu je optimální ovládání SW ROUNDPAK – základní orientace rozcestníkem, včetně konfigurace kruhoměru, programování, opakování a editace vytvořených dílů.

Kurz se skládá z teoretické části, kde jsou předány potřebné informace, a z praktické části, kde si obsluha vyzkouší jejich využití v praxi. Školení může probíhat jak u zákazníka, tak v našem Vzdělávacím centru

Doba kurzu: 2 dny, 8:00 – 16:00 hod

Předpoklady: Základní používání PC, základní znalosti v oboru metrologie.

Témata

1. ROUNDPAK:

 • Uživatelská kalibrace – kvalifikace snímacího systému sestav a doteků
 • Určení souřadného systému dílu a stroje
 • Tvorba elementů v manuálním a CNC režimu
 • Vyhodnocení elementů a jejich vztahů
 • Vyhodnocení geometrických veličin
 • Konfigurace výdeje protokolů a polárních grafů

Cílem kurzu je optimální ovládání SW ROUNDPAK – základní orientace rozcestníkem, včetně konfigurace kruhoměru, programování, opakování a editace vytvořených dílů.

Kurz se skládá z teoretické části, kde jsou předány potřebné informace, a z praktické části, kde si obsluha vyzkouší jejich využití v praxi. Školení může probíhat jak u zákazníka, tak v našem Vzdělávacím centru

Doba kurzu: 2 dny, 8:00 – 16:00 hod

Předpoklady: Základní používání PC, základní znalosti v oboru metrologie.

Přihláška na seminář

Přihláška na seminář