Metrologie

Kurz 1: Základy metrologie

Kurz 1: Základy metrologie

Zkratka kurzu: MET 01

Úroveň: základní kurz

Max. počet účastníků: 8

Zkratka kurzu: MET 01

Úroveň: základní kurz

Max. počet účastníků: 8

Témata

 • Historie a současnost metrologie, její význam
 • Organizace metrologie v ČR a její právní úprava
 • Jednotky SI a základní fyzikální konstanty
 • Metrologie obecně – základní pojmy, terminologie
 • Rozdělení typů měřidel z hlediska metrologie – ověřování a kalibrace
 • Základy metrologické praxe v podniku – organizace, dokumentace, evidence, značení

Kurz je určen pro osoby, které nemají žádné předchozí znalosti z oboru metrologie. Účastníci obdrží k daným tématům školicí podklady. Nejsou požadovány žádné předchozí znalosti.

Doba trvání kurzu: 6 hodin

Předpoklady: Nejsou požadovány žádné speciální předchozí znalosti.

Témata

 • Historie a současnost metrologie, její význam
 • Organizace metrologie v ČR a její právní úprava
 • Jednotky SI a základní fyzikální konstanty
 • Metrologie obecně – základní pojmy, terminologie
 • Rozdělení typů měřidel z hlediska metrologie – ověřování a kalibrace
 • Základy metrologické praxe v podniku – organizace, dokumentace, evidence, značení

Kurz je určen pro osoby, které nemají žádné předchozí znalosti z oboru metrologie. Účastníci obdrží k daným tématům školicí podklady. Nejsou požadovány žádné předchozí znalosti.

Doba trvání kurzu: 6 hodin

Předpoklady: Nejsou požadovány žádné speciální předchozí znalosti.

Kurz 2: Aplikovaná metrologie v praxi - nadstavbový kurz

Kurz 2: Aplikovaná metrologie v praxi - nadstavbový kurz

Zkratka kurzu: MET 02

Úroveň: rozšiřující kurz

Max. počet účastníků: 8

Zkratka kurzu: MET 02

Úroveň: rozšiřující kurz

Max. počet účastníků: 8

Témata

 • Měřidla a přístroje pro měření délky a rovinného úhlu
 • Měření teploty
 • Měření tlaku
 • Základy statistického zpracování dat
 • Metody a postupy měření
 • Principy kalibrace měřidel
 • Metrologický řád
 • Ukázka vybraných měřidel a práce s nimi

Kurz je určen pro pracovníky z oboru metrologie, kteří již mají předchozí teoretické a praktické zkušenosti v oboru. Skládá se z teoretické části a praktických ukázek na vybraných měřidlech. Účastníci obdrží k daným tématům školicí podklady.

Doba trvání kurzu: 8 hodin

Předpoklady: Předpokladem jsou základní znalosti v oboru metrologie.

Témata

 • Měřidla a přístroje pro měření délky a rovinného úhlu
 • Měření teploty
 • Měření tlaku
 • Základy statistického zpracování dat
 • Metody a postupy měření
 • Principy kalibrace měřidel
 • Metrologický řád
 • Ukázka vybraných měřidel a práce s nimi

Kurz je určen pro pracovníky z oboru metrologie, kteří již mají předchozí teoretické a praktické zkušenosti v oboru. Skládá se z teoretické části a praktických ukázek na vybraných měřidlech. Účastníci obdrží k daným tématům školicí podklady.

Doba trvání kurzu: 8 hodin

Předpoklady: Předpokladem jsou základní znalosti v oboru metrologie.

Kurz 3: Měření v potravinářské výrobě

Kurz 3: Měření v potravinářské výrobě

Zkratka kurzu: POT01

Úroveň: jednodenní kurz

Druh kurzu: otevřený

Max. počet účastníků: 8

Zkratka kurzu: POT01

Úroveň: jednodenní kurz

Druh kurzu: otevřený

Max. počet účastníků: 8

Témata

 • Legislativa ke vztahu ke kalibraci měřidel
 • Základy HACCP, kritické body, bezpečnost potravin
 • Monitorování a dokumentace teplot a tlaků v procesech
 • Výběr měřidel a stanovení parametrů měření
 • Hodnocení výsledků měření, zpracování dat
 • Měřidla a přístroje pro měření v potravinářství
 • Praktické ukázky měření

Kurz je určen pro pracovníky z oboru potravinářství, kteří si potřebují doplnit teoretické a praktické zkušenosti v oboru.

Skládá se z teoretických částí a praktických ukázek na vybraných měřidlech.

Účastníci obdrží k daným tématům základní školicí podklady.

Doba trvání: 6 hodin

Předpoklady: Očekávají se základní znalosti v oboru metrologie.

Témata

 • Legislativa ke vztahu ke kalibraci měřidel
 • Základy HACCP, kritické body, bezpečnost potravin
 • Monitorování a dokumentace teplot a tlaků v procesech
 • Výběr měřidel a stanovení parametrů měření
 • Hodnocení výsledků měření, zpracování dat
 • Měřidla a přístroje pro měření v potravinářství
 • Praktické ukázky měření

Kurz je určen pro pracovníky z oboru potravinářství, kteří si potřebují doplnit teoretické a praktické zkušenosti v oboru.

Skládá se z teoretických částí a praktických ukázek na vybraných měřidlech.

Účastníci obdrží k daným tématům základní školicí podklady.

Doba trvání: 6 hodin

Předpoklady: Očekávají se základní znalosti v oboru metrologie.

Kurz 4: Termografie pro průmyslové použití

Kurz 4: Termografie pro průmyslové použití

Zkratka kurzu: TGR01

Úroveň: jednodenní kurz

Druh kurzu: otevřený

Max. počet účastníků: 8

Zkratka kurzu: TGR01

Úroveň: jednodenní kurz

Druh kurzu: otevřený

Max. počet účastníků: 8

Témata

 • Základní principy bezdotykových měření v infračervené (IR) oblasti
 • Obecné základy termografie – termokamery, termogramy
 • Kvalitativní a kvantitativní termografie
 • Porovnání termokamer a IR pyrometrů
 • Využití termografie při periodických kontrolách a v preventivní údržbě
 • Podpora kontroly technologických parametrů výroby a řízení kvality
 • Software pro vyhodnocení termogramů, reporty
 • Praktické ukázky měření

Kurz je určen pro osoby, kteří pracují v oboru technického zajištění výroby, údržby a kvality.

Nejsou nutné předchozí znalosti z oboru metrologie.

Účastníci obdrží k daným tématům základní školicí podklady.

Doba trvání: 6 hodin

Předpoklady: Nejsou požadovány žádné předchozí znalosti.

Témata

 • Základní principy bezdotykových měření v infračervené (IR) oblasti
 • Obecné základy termografie – termokamery, termogramy
 • Kvalitativní a kvantitativní termografie
 • Porovnání termokamer a IR pyrometrů
 • Využití termografie při periodických kontrolách a v preventivní údržbě
 • Podpora kontroly technologických parametrů výroby a řízení kvality
 • Software pro vyhodnocení termogramů, reporty
 • Praktické ukázky měření

Kurz je určen pro osoby, kteří pracují v oboru technického zajištění výroby, údržby a kvality.

Nejsou nutné předchozí znalosti z oboru metrologie.

Účastníci obdrží k daným tématům základní školicí podklady.

Doba trvání: 6 hodin

Předpoklady: Nejsou požadovány žádné předchozí znalosti.

Přihláška na seminář

Přihláška na seminář