Kurz pro seřizovače a technology pracující na periferních zařízeních KOCH-Technik
 • Kurzy 1 až 5 je možné kombinovat dle potřeb zákazníka.

Okruh A: Sušení plastového granulátu

 • Kurzy 1 až 5 je možné kombinovat dle potřeb zákazníka.

Okruh A: Sušení plastového granulátu

Zkratka kurzu: KOCH SPG 2

Úroveň: pokročilý kurz

Max. počet účastníků: 5

Zkratka kurzu: KOCH SPG 2

Úroveň: pokročilý kurz

Max. počet účastníků: 5

Témata

 • Principy vysoušení (horkovzdušné, tlakovzdušné, suchovzdušné)
 • Specifika pro jednotlivé typy sušáren
 • Ovládání sušáren a nastavení parametrů
 • Optimalizace parametrů sušení
 • Lokalizace a odstraňování poruch na zařízení
 • Údržba sušicího zařízení
 • Kontrola činnosti a jejich četnost

Principy sušení plastového granulátu, nastavení parametrů sušení a ovládání stroje včetně odstraňování poruch a problémů, které mohou nastat během provozu. Kurz se skládá z teoretické a praktické části. K teoretické části jsou dodávány školicí podklady. Praktická část je prováděna u zákazníka ve výrobním provozu nebo v Technologickém centru KUBOUŠEK.

Doba trvání kurzu: 4 hodiny

Předpoklady: Znalost základní manipulace se zařízením.

Témata

 • Principy vysoušení (horkovzdušné, tlakovzdušné, suchovzdušné)
 • Specifika pro jednotlivé typy sušáren
 • Ovládání sušáren a nastavení parametrů
 • Optimalizace parametrů sušení
 • Lokalizace a odstraňování poruch na zařízení
 • Údržba sušicího zařízení
 • Kontrola činnosti a jejich četnost

Principy sušení plastového granulátu, nastavení parametrů sušení a ovládání stroje včetně odstraňování poruch a problémů, které mohou nastat během provozu. Kurz se skládá z teoretické a praktické části. K teoretické části jsou dodávány školicí podklady. Praktická část je prováděna u zákazníka ve výrobním provozu nebo v Technologickém centru KUBOUŠEK.

Doba trvání kurzu: 4 hodiny

Předpoklady: Znalost základní manipulace se zařízením.

Okruh B: Podtlaková doprava plastového granulátu

Okruh B: Podtlaková doprava plastového granulátu

Zkratka kurzu: KOCH PDG 2

Úroveň: pokročilý kurz

Max. počet účastníků: 5

Zkratka kurzu: KOCH PDG 2

Úroveň: pokročilý kurz

Max. počet účastníků: 5

Témata

 • Princip funkce podtlakové dopravy
 • Specifika jednotlivých částí systému
 • Nastavení a obsluha řízení KOCH-Technik SPS
 • Optimalizace podtlakové dopravy
 • Lokalizace a odstraňování drobných poruch podtlakové dopravy
 • Údržba podtlakové dopravy
 • Údržba vakuových pump
 • Kontrola činnosti a jejich četnost

Principy funkce podtlakové dopravy a jednotlivých částí systému, nastavení a ovládání zařízení včetně odstraňování drobných poruch, které mohou nastat během provozu. Kurz se skládá z teoretické a praktické části. K teoretické části jsou dodávány školicí podklady. Praktická část je prováděna u zákazníka ve výrobním provozu nebo v Technologickém centru KUBOUŠEK.

Doba trvání kurzu: 4 hodiny

Předpoklady: Znalost základní manipulace se zařízením.

Témata

 • Princip funkce podtlakové dopravy
 • Specifika jednotlivých částí systému
 • Nastavení a obsluha řízení KOCH-Technik SPS
 • Optimalizace podtlakové dopravy
 • Lokalizace a odstraňování drobných poruch podtlakové dopravy
 • Údržba podtlakové dopravy
 • Údržba vakuových pump
 • Kontrola činnosti a jejich četnost

Principy funkce podtlakové dopravy a jednotlivých částí systému, nastavení a ovládání zařízení včetně odstraňování drobných poruch, které mohou nastat během provozu. Kurz se skládá z teoretické a praktické části. K teoretické části jsou dodávány školicí podklady. Praktická část je prováděna u zákazníka ve výrobním provozu nebo v Technologickém centru KUBOUŠEK.

Doba trvání kurzu: 4 hodiny

Předpoklady: Znalost základní manipulace se zařízením.

Okruh C: Volumetrické dávkovací zařízení

Okruh C: Volumetrické dávkovací zařízení

Zkratka kurzu:  KOCH VDG 2

Úroveň: pokročilý kurz

Max. počet účastníků: 5

Zkratka kurzu:  KOCH VDG 2

Úroveň: pokročilý kurz

Max. počet účastníků: 5

Témata

 • Princip volumetrického dávkování
 • Specifika jednotlivých typů dávkovače
 • Nastavení a obsluha řídicí jednotky KOCH-Technik MCm 4/SL 31/SL 42
 • Optimalizace procesu volumetrického dávkování
 • Lokalizace a odstraňování poruch dávkování
 • Údržba dávkovacích zařízení
 • Kontrola činnosti a jejich četnost

Principy volumetrického dávkování, nastavení a ovládání zařízení včetně odstraňování drobných poruch, které mohou nastat během provozu. Kurz se skládá z teoretické a praktické části. K teoretické části jsou dodávány školicí podklady. Praktická část je prováděna u zákazníka ve výrobním provozu nebo v Technologickém centru KUBOUŠEK.

Doba trvání kurzu: 4 hodiny

Předpoklady: Znalost základní manipulace se zařízením.

Témata

 • Princip volumetrického dávkování
 • Specifika jednotlivých typů dávkovače
 • Nastavení a obsluha řídicí jednotky KOCH-Technik MCm 4/SL 31/SL 42
 • Optimalizace procesu volumetrického dávkování
 • Lokalizace a odstraňování poruch dávkování
 • Údržba dávkovacích zařízení
 • Kontrola činnosti a jejich četnost

Principy volumetrického dávkování, nastavení a ovládání zařízení včetně odstraňování drobných poruch, které mohou nastat během provozu. Kurz se skládá z teoretické a praktické části. K teoretické části jsou dodávány školicí podklady. Praktická část je prováděna u zákazníka ve výrobním provozu nebo v Technologickém centru KUBOUŠEK.

Doba trvání kurzu: 4 hodiny

Předpoklady: Znalost základní manipulace se zařízením.

Okruh D: Gravimetrické dávkovací zařízení

Okruh D: Gravimetrické dávkovací zařízení

Zkratka kurzu: KOCH GDG 2

Úroveň: pokročilý kurz

Max. počet účastníků: 5

Zkratka kurzu: KOCH GDG 2

Úroveň: pokročilý kurz

Max. počet účastníků: 5

Témata

 • Princip gravimetrického dávkování
 • Specifika jednotlivých částí dávkovače
 • Nastavení a obsluha řídicí jednotky KOCH-Technik MCm-G/MCm-G Touch
 • Optimalizace procesu gravimetrického dávkování
 • Lokalizace a odstraňování poruch dávkování
 • Údržba dávkovacích zařízení
 • Kontrola činnosti a jejich četnost

Principy gravimetrického dávkování, nastavení a ovládání zařízení včetně odstraňování drobných poruch, které mohou nastat během provozu. Kurz se skládá z teoretické a praktické části. K teoretické části jsou dodávány školicí podklady. Praktická část je prováděna u zákazníka ve výrobním provozu nebo v Technologickém centru KUBOUŠEK.

Doba trvání kurzu: 4 hodiny

Předpoklady: Znalost základní manipulace se zařízením.

Témata

 • Princip gravimetrického dávkování
 • Specifika jednotlivých částí dávkovače
 • Nastavení a obsluha řídicí jednotky KOCH-Technik MCm-G/MCm-G Touch
 • Optimalizace procesu gravimetrického dávkování
 • Lokalizace a odstraňování poruch dávkování
 • Údržba dávkovacích zařízení
 • Kontrola činnosti a jejich četnost

Principy gravimetrického dávkování, nastavení a ovládání zařízení včetně odstraňování drobných poruch, které mohou nastat během provozu. Kurz se skládá z teoretické a praktické části. K teoretické části jsou dodávány školicí podklady. Praktická část je prováděna u zákazníka ve výrobním provozu nebo v Technologickém centru KUBOUŠEK.

Doba trvání kurzu: 4 hodiny

Předpoklady: Znalost základní manipulace se zařízením.

Přihláška na seminář

Přihláška na seminář