Kurz 1: Základy plastikářské výroby

Kurz 1: Základy plastikářské výroby

Zkratka kurzu: TECH 0

Úroveň: základní kurz

Max. počet účastníků: 5

Zkratka kurzu: TECH 0

Úroveň: základní kurz

Max. počet účastníků: 5

Témata

 • Bezpečnost při práci na vstřikovacích strojích a robotech
 • Základy vstřikovací techniky
 • Efektivní využívání a nastavení technologie vstřikování plastů
 • Rozdělení vstřikovacích strojů
 • Ovládací a zobrazovací prvky vstřikovacího stroje a robotu
 • Periferní a přídavná zařízení – komunikace
 • Praktické přezkoušení získaných znalostí účastníků na vstřikovacím stroji, robotu nebo simulátoru

Základní znalosti o technologii vstřikování plastů a periferních zařízení.

Kurz se skládá z teoretické a praktické části. K teoretické části jsou dodávány školicí podklady. Pro praktickou část je ve firmě KUBOUŠEK s.r.o. k dispozici stroj KM80/380CX, na kterém kurz probíhá. V případě požadavku, aby se kurz konal přímo u zákazníka, je nutné zajistit stroj ke školicím účelům.

Doba trvání kurzu: 2 hodiny

Předpoklady: Nejsou požadovány žádné speciální předchozí znalosti.

Témata

 • Bezpečnost při práci na vstřikovacích strojích a robotech
 • Základy vstřikovací techniky
 • Efektivní využívání a nastavení technologie vstřikování plastů
 • Rozdělení vstřikovacích strojů
 • Ovládací a zobrazovací prvky vstřikovacího stroje a robotu
 • Periferní a přídavná zařízení – komunikace
 • Praktické přezkoušení získaných znalostí účastníků na vstřikovacím stroji, robotu nebo simulátoru

Základní znalosti o technologii vstřikování plastů a periferních zařízení.

Kurz se skládá z teoretické a praktické části. K teoretické části jsou dodávány školicí podklady. Pro praktickou část je ve firmě KUBOUŠEK s.r.o. k dispozici stroj KM80/380CX, na kterém kurz probíhá. V případě požadavku, aby se kurz konal přímo u zákazníka, je nutné zajistit stroj ke školicím účelům.

Doba trvání kurzu: 2 hodiny

Předpoklady: Nejsou požadovány žádné speciální předchozí znalosti.

Přihláška na seminář

Přihláška na seminář