Základy plastikářské výroby

Základy plastikářské výroby

Základy plastikářské výroby

Zkratka kurzu: Tech 0

Úroveň: základní kurz

Max. počet účastníků: 5

Zkratka kurzu: Tech 0

Úroveň: základní kurz

Max. počet účastníků: 5

Témata

 • Bezpečnost při práci na vstřikovacích strojích a robotech
 • Základy vstřikovací techniky
 • Efektivní využívání a nastavení technologie vstřikování plastů
 • Rozdělení vstřikovacích strojů
 • Ovládací a zobrazovací prvky vstřikovacího stroje a robotu
 • Periferní a přídavná zařízení – komunikace
 • Praktické přezkoušení získaných znalostí účastníků na vstřikovacím stroji, robotu nebo simulátoru

Základní znalosti o technologii vstřikování plastů a periferních zařízení.

Doba trvání: 1 den, 8:00 – 16:00 hod

Předpoklady: Nejsou požadovány žádné speciální předchozí znalosti.

Témata

 • Bezpečnost při práci na vstřikovacích strojích a robotech
 • Základy vstřikovací techniky
 • Efektivní využívání a nastavení technologie vstřikování plastů
 • Rozdělení vstřikovacích strojů
 • Ovládací a zobrazovací prvky vstřikovacího stroje a robotu
 • Periferní a přídavná zařízení – komunikace
 • Praktické přezkoušení získaných znalostí účastníků na vstřikovacím stroji, robotu nebo simulátoru

Základní znalosti o technologii vstřikování plastů a periferních zařízení.

Doba trvání: 1 den, 8:00 – 16:00 hod

Předpoklady: Nejsou požadovány žádné speciální předchozí znalosti.

Přihláška na seminář

Přihláška na seminář