Kurz 1: Základy metrologie

Kurz 1: Základy metrologie

Zkratka kurzu: MET 01

Úroveň: základní kurz

Max. počet účastníků: 8

Zkratka kurzu: MET 01

Úroveň: základní kurz

Max. počet účastníků: 8

Témata

 • Historie a současnost metrologie, její význam
 • Organizace metrologie v ČR a její právní úprava
 • Jednotky SI a základní fyzikální konstanty
 • Metrologie obecně – základní pojmy, terminologie
 • Rozdělení typů měřidel z hlediska metrologie – ověřování a kalibrace
 • Základy metrologické praxe v podniku – organizace, dokumentace, evidence, značení

Kurz je určen pro osoby, které nemají žádné předchozí znalosti z oboru metrologie. Účastníci obdrží k daným tématům školicí podklady. Nejsou požadovány žádné předchozí znalosti.

Doba trvání kurzu: 6 hodin

Předpoklady: Nejsou požadovány žádné speciální předchozí znalosti.

Témata

 • Historie a současnost metrologie, její význam
 • Organizace metrologie v ČR a její právní úprava
 • Jednotky SI a základní fyzikální konstanty
 • Metrologie obecně – základní pojmy, terminologie
 • Rozdělení typů měřidel z hlediska metrologie – ověřování a kalibrace
 • Základy metrologické praxe v podniku – organizace, dokumentace, evidence, značení

Kurz je určen pro osoby, které nemají žádné předchozí znalosti z oboru metrologie. Účastníci obdrží k daným tématům školicí podklady. Nejsou požadovány žádné předchozí znalosti.

Doba trvání kurzu: 6 hodin

Předpoklady: Nejsou požadovány žádné speciální předchozí znalosti.

Kurz 2: Metrologie v praxi - nadstavbový kurz

Kurz 2: Metrologie v praxi - nadstavbový kurz

Zkratka kurzu: MET 02

Úroveň: rozšiřující kurz

Max. počet účastníků: 8

Témata

 • Měřidla a přístroje pro měření délky a rovinného úhlu
 • Měření teploty
 • Měření tlaku
 • Základy statistického zpracování dat
 • Metody a postupy měření
 • Principy kalibrace měřidel
 • Metrologický řád
 • Ukázka vybraných měřidel a práce s nimi

Kurz je určen pro pracovníky z oboru metrologie, kteří již mají předchozí teoretické a praktické zkušenosti v oboru. Skládá se z teoretické části a praktických ukázek na vybraných měřidlech. Účastníci obdrží k daným tématům školicí podklady.

Doba trvání kurzu: 8 hodin

Předpoklady: Předpokladem jsou základní znalosti v oboru metrologie.

Témata

 • Měřidla a přístroje pro měření délky a rovinného úhlu
 • Měření teploty
 • Měření tlaku
 • Základy statistického zpracování dat
 • Metody a postupy měření
 • Principy kalibrace měřidel
 • Metrologický řád
 • Ukázka vybraných měřidel a práce s nimi

Kurz je určen pro pracovníky z oboru metrologie, kteří již mají předchozí teoretické a praktické zkušenosti v oboru. Skládá se z teoretické části a praktických ukázek na vybraných měřidlech. Účastníci obdrží k daným tématům školicí podklady.

Doba trvání kurzu: 8 hodin

Předpoklady: Předpokladem jsou základní znalosti v oboru metrologie.

Přihláška na seminář

Přihláška na seminář