Mitutoyo QUICKSCOPE a QUICKVISION

Kurz 1: Obsluha strojů Mitutoyo – QUICKSCOPE - SW QSPAK – manuální a CNC – 2D

Kurz 1: Obsluha strojů Mitutoyo – QUICKSCOPE - SW QSPAK – manuální a CNC – 2D

Zkratka kurzu: MT 11

Úroveň: kompletní kurz

Max. počet účastníků: 8

Zkratka kurzu: MT 11

Úroveň: kompletní kurz

Max. počet účastníků: 8

Témata

QSPAK:

 • Určení souřadného systému dílu a stroje
 • Tvorba elementů v manuálním a CNC režimu
 • Vyhodnocení elementů a jejich vztahů
 • Vyhodnocení geometrických veličin
 • Konfigurace výdeje protokolů

Cílem kurzu je optimální ovládání SW QSPAK – základní orientace rozcestníkem, včetně konfigurace přístrojů řady QS, programování, opakování a editace vytvořených dílů.

Kurz se skládá z teoretické části, kde jsou předány potřebné informace, a z praktické části, kde si obsluha vyzkouší jejich využití v praxi. Školení může probíhat jak u zákazníka, tak v našem Vzdělávacím centru.

Doba trvání kurzu: 2 dny, 8:00 – 16:00 hod

Předpoklady: Základní znalost používání PC a základní znalost v oboru metrologie.

Témata

QSPAK:

 • Určení souřadného systému dílu a stroje
 • Tvorba elementů v manuálním a CNC režimu
 • Vyhodnocení elementů a jejich vztahů
 • Vyhodnocení geometrických veličin
 • Konfigurace výdeje protokolů

Cílem kurzu je optimální ovládání SW QSPAK – základní orientace rozcestníkem, včetně konfigurace přístrojů řady QS, programování, opakování a editace vytvořených dílů.

Kurz se skládá z teoretické části, kde jsou předány potřebné informace, a z praktické části, kde si obsluha vyzkouší jejich využití v praxi. Školení může probíhat jak u zákazníka, tak v našem Vzdělávacím centru.

Doba trvání kurzu: 2 dny, 8:00 – 16:00 hod

Předpoklady: Základní znalost používání PC a základní znalost v oboru metrologie.

Kurz 2: Obsluha strojů Mitutoyo – QUICKVISION - SW QVPAK – 3D

Kurz 2: Obsluha strojů Mitutoyo – QUICKVISION - SW QVPAK – 3D

Zkratka kurzu: MT 12

Úroveň: kompletní kurz

Max. počet účastníků: 8

Zkratka kurzu: MT 12

Úroveň: kompletní kurz

Max. počet účastníků: 8

Témata

QVPAK:

 • Určení souřadného systému dílu a stroje
 • Tvorba elementů v manuálním a CNC režimu
 • Vyhodnocení elementů a jejich vztahů
 • Vyhodnocení geometrických veličin
 • Konfigurace výdeje protokolů

Cílem kurzu optimální ovládání SW QVPAK – základní orientace rozcestníkem, včetně konfigurace přístrojů řady QV, programování, opakování a editace vytvořených dílů.

Témata

Kurz se skládá z teoretické části, kde jsou předány potřebné informace, a z praktické části, kde si obsluha vyzkouší jejich využití v praxi. Školení může probíhat jak u zákazníka, tak v našem Vzdělávacím centru.

Doba trvání kurzu: 2 dny, 8:00 – 16:00 hod

Předpoklady: Základní znalost používání PC a základní znalost v oboru metrologie.

Témata

QSPAK:

 • Určení souřadného systému dílu a stroje
 • Tvorba elementů v manuálním a CNC režimu
 • Vyhodnocení elementů a jejich vztahů
 • Vyhodnocení geometrických veličin
 • Konfigurace výdeje protokolů

Cílem kurzu optimální ovládání SW QVPAK – základní orientace rozcestníkem, včetně konfigurace přístrojů řady QS, programování, opakování a editace vytvořených dílů.

Témata

Kurz se skládá z teoretické části, kde jsou předány potřebné informace, a z praktické části, kde si obsluha vyzkouší jejich využití v praxi. Školení může probíhat jak u zákazníka, tak v našem Vzdělávacím centru.

Doba trvání kurzu: 2 dny, 8:00 – 16:00 hod

Předpoklady: Základní znalost používání PC a základní znalost v oboru metrologie.

Přihláška na seminář

Přihláška na seminář