Sepro roboty – diagnostika

Kurz 1: Diagnostika robotů Sepro: mechanika

Kurz 1: Diagnostika robotů Sepro: mechanika

Zkratka kurzu: S S2

Úroveň: speciální kurz

Max. počet účastníků: 5

Zkratka kurzu: S S2

Úroveň: speciální kurz

Max. počet účastníků: 5

Témata

Bezpečnost obecně

 • Obecný přehled hlavních zásad bezpečnosti

Bezpečnost robotů Sepro

 • Bezpečnostní signály
 • Pracovní zóny robota
 • Konfigurace pracovních zón

Základní pneumatické a mechanické propojení

 • Základní pneumatické zapojení
 • Pneumatické připojení uchopovacího zařízení
 • Popis vakuového rozhraní
 • Pneumatické funkce rotační jednotky
 • Popis rotační jednotky a jejich tipy

Praktická část školení – mechanika

 • Instalace a připojení rotační jednotky
 • Nastavení systémových parametrů
 • Kontrola funkčnosti
 • Připojení a ověření funkčnosti uchopovacího zařízení
 • Připojení pneumatického ventilu na ose Z
 • Připojení vakuového ventilu a nastavení
 • Diagnostika poruch

Nejčastější mechanické poruchy robotu

 • Inicializace os
 • Popis často se vyskytujících poruch a jejich řešení na rotační jednotce
 • Chyby a řešení spojené s pohybem robota (kontrola dráhy atd.)

Řešení běžně se vyskytujících chyb při výrobě

 • Popis a řešení chyb při odebírání výlisků z formy
 • Časté příčiny zastavení výrobního cyklu a jejich řešení

Údržba robotů Sepro

 • Doporučená preventivní údržba stroje
 • Postupy pro provádění údržby

Na kurzu získáte pokročilé znalosti v oblasti mechanických vlastností robota. Kurz se skládá z teoretické a praktické části. K teoretické části jsou dodávány školicí podklady. Pro praktickou část je ve firmě KUBOUŠEK s.r.o. k dispozici stroj KM80/380CX, na kterém kurz probíhá. V případě požadavku, aby se kurz konal přímo u zákazníka, je nutné zajistit stroj ke školicím účelům.

Doba trvání: 1 den, 8:00 – 16:00 hod

Předpoklady: Jsou požadovány znalosti na úrovni kurzu S B1.

Témata

Bezpečnost obecně

 • Obecný přehled hlavních zásad bezpečnosti

Bezpečnost robotů Sepro

 • Bezpečnostní signály
 • Pracovní zóny robota
 • Konfigurace pracovních zón

Základní pneumatické a mechanické propojení

 • Základní pneumatické zapojení
 • Pneumatické připojení uchopovacího zařízení
 • Popis vakuového rozhraní
 • Pneumatické funkce rotační jednotky
 • Popis rotační jednotky a jejich tipy

Praktická část školení – mechanika

 • Instalace a připojení rotační jednotky
 • Nastavení systémových parametrů
 • Kontrola funkčnosti
 • Připojení a ověření funkčnosti uchopovacího zařízení
 • Připojení pneumatického ventilu na ose Z
 • Připojení vakuového ventilu a nastavení
 • Diagnostika poruch

Nejčastější mechanické poruchy robotu

 • Inicializace os
 • Popis často se vyskytujících poruch a jejich řešení na rotační jednotce
 • Chyby a řešení spojené s pohybem robota (kontrola dráhy atd.)

Řešení běžně se vyskytujících chyb při výrobě

 • Popis a řešení chyb při odebírání výlisků z formy
 • Časté příčiny zastavení výrobního cyklu a jejich řešení

Údržba robotů Sepro

 • Doporučená preventivní údržba stroje
 • Postupy pro provádění údržby

Na kurzu získáte pokročilé znalosti v oblasti mechanických vlastností robota. Kurz se skládá z teoretické a praktické části. K teoretické části jsou dodávány školicí podklady. Pro praktickou část je ve firmě KUBOUŠEK s.r.o. k dispozici stroj KM80/380CX, na kterém kurz probíhá. V případě požadavku, aby se kurz konal přímo u zákazníka, je nutné zajistit stroj ke školicím účelům.

Doba trvání: 1 den, 8:00 – 16:00 hod

Předpoklady: Jsou požadovány znalosti na úrovni kurzu S B1.

Kurz 2: Diagnostika robotů Sepro: elektrika

Kurz 2: Diagnostika robotů Sepro: elektrika

Zkratka kurzu: S S3

Úroveň: speciální kurz

Max. počet účastníků: 5

Zkratka kurzu: S S3

Úroveň: speciální kurz

Max. počet účastníků: 5

Témata

Bezpečnost obecně

 • Obecný přehled hlavních zásad bezpečnosti

Bezpečnost robotů Sepro

 • Bezpečnostní signály
 • Pracovní zóny robota
 • Konfigurace pracovních zón

Základní pneumatické a mechanické propojení

 • Základní pneumatické zapojení
 • Připojení bezpečnostního okruhu
 • Připojení vstupů a výstupů
 • Hlavní komunikace Robot <–> IMM (Euromap)

Praktická část školení – elektrické připojení

 • Podrobnější pohled na elektrické připojení
 • Instalace a nastavení vstupně výstupního modulu
 • Konfigurace I/O modulu
 • Kontrola funkčnosti
 • Diagnostika poruch

Řešení běžně se vyskytujících chyb při výrobě

 • Popis a řešení chyb při odebírání výlisků z formy
 • Časté příčiny zastavení výrobního cyklu a jejich řešení

Na kurzu získáte pokročilé znalosti v oblasti mechanických vlastností robota. Kurz se skládá z teoretické a praktické části. K teoretické části jsou dodávány školicí podklady. Pro praktickou část je ve firmě KUBOUŠEK s.r.o. k dispozici stroj KM80/380CX, na kterém kurz probíhá. V případě požadavku, aby se kurz konal přímo u zákazníka, je nutné zajistit stroj ke školicím účelům.

Doba trvání: 1 den, 8:00 – 16:00 hod

Předpoklady: Jsou požadovány znalosti na úrovni kurzu S B1.

Témata

Bezpečnost obecně

 • Obecný přehled hlavních zásad bezpečnosti

Bezpečnost robotů Sepro

 • Bezpečnostní signály
 • Pracovní zóny robota
 • Konfigurace pracovních zón

Základní pneumatické a mechanické propojení

 • Základní pneumatické zapojení
 • Připojení bezpečnostního okruhu
 • Připojení vstupů a výstupů
 • Hlavní komunikace Robot <–> IMM (Euromap)

Praktická část školení – elektrické připojení

 • Podrobnější pohled na elektrické připojení
 • Instalace a nastavení vstupně výstupního modulu
 • Konfigurace I/O modulu
 • Kontrola funkčnosti
 • Diagnostika poruch

Řešení běžně se vyskytujících chyb při výrobě

 • Popis a řešení chyb při odebírání výlisků z formy
 • Časté příčiny zastavení výrobního cyklu a jejich řešení

Na kurzu získáte pokročilé znalosti v oblasti mechanických vlastností robota. Kurz se skládá z teoretické a praktické části. K teoretické části jsou dodávány školicí podklady. Pro praktickou část je ve firmě KUBOUŠEK s.r.o. k dispozici stroj KM80/380CX, na kterém kurz probíhá. V případě požadavku, aby se kurz konal přímo u zákazníka, je nutné zajistit stroj ke školicím účelům.

Doba trvání: 1 den, 8:00 – 16:00 hod

Předpoklady: Jsou požadovány znalosti na úrovni kurzu S B1.

Přihláška na seminář

Přihláška na seminář