Sepro – roboty

Kurz 1: Obsluha a údržba robotů Sepro

Kurz 1: Obsluha a údržba robotů Sepro

Zkratka kurzu: S B1 

Úroveň: základní kurz

Max. počet účastníků: 5

Zkratka kurzu: S B1 

Úroveň: základní kurz

Max. počet účastníků: 5

Témata

 • Základní nastavení a ovládání robota
 • Lokalizace a odstraňování drobných závad na mechanických a elektrických částech robota
 • Lokalizace a odstraňování základních problémů v programech robota
 • Údržba robota

Optimální nastavování a ovládání robota včetně rychlého a odborného řešení drobných problémů, které mohou nastat při provozu robota. Kurz se skládá z teoretické a praktické části. K teoretické části jsou dodávány školicí podklady (maximálně pro pět účastníků). Pro praktickou část je ve firmě KUBOUŠEK s.r.o. k dispozici robot Sepro, na kterém kurz probíhá. V případě požadavku, aby se kurz konal přímo u zákazníka, je nutné zajistit robota ke školicím účelům.

Doba trvání kurzu: 2 dny, od 8:00 do 16:00 hod.

Předpoklady: Nejsou požadovány žádné speciální předchozí znalosti.

Témata

 • Základní nastavení a ovládání robota
 • Lokalizace a odstraňování drobných závad na mechanických a elektrických částech robota
 • Lokalizace a odstraňování základních problémů v programech robota
 • Údržba robota

Optimální nastavování a ovládání robota včetně rychlého a odborného řešení drobných problémů, které mohou nastat při provozu robota. Kurz se skládá z teoretické a praktické části. K teoretické části jsou dodávány školicí podklady (maximálně pro pět účastníků). Pro praktickou část je ve firmě KUBOUŠEK s.r.o. k dispozici robot Sepro, na kterém kurz probíhá. V případě požadavku, aby se kurz konal přímo u zákazníka, je nutné zajistit robota ke školicím účelům.

Doba trvání kurzu: 2 dny, od 8:00 do 16:00 hod.

Předpoklady: Nejsou požadovány žádné speciální předchozí znalosti.

Kurz 2: Údržba robotů Sepro - speciální kurz

Kurz 2: Údržba robotů Sepro - speciální kurz

Zkratka kurzu: S S1

Úroveň: speciální kurz

Max. počet účastníků: 5

Zkratka kurzu: S S1

Úroveň: speciální kurz

Max. počet účastníků: 5

Témata

 • Nastavení a ovládání robota
 • Lokalizace a odstraňování závad na mechanických a elektrických částech robota
 • Lokalizace a odstraňování základních problémů v programech robota
 • Údržba robota
 • Řešení problémů v komunikaci stroj – robot
 • Základní informace o řídicím systému robota (řídicí karty)

Optimální nastavování a ovládání robota včetně rychlého a odborného řešení drobných problémů, které mohou nastat při provozu robota. Kurz se skládá z teoretické a praktické části. K teoretické části jsou dodávány školicí podklady (maximálně pro pět účastníků). Pro praktickou část je ve firmě KUBOUŠEK s.r.o. k dispozici robot Sepro, na kterém kurz probíhá. V případě požadavku, aby se kurz konal přímo u zákazníka, je nutné zajistit robota ke školicím účelům.

Doba trvání kurzu: 2 dny, od 8:00 do 16:00 hod.

Předpoklady: jsou požadovány znalosti na úrovni kurzu S B1 pro příslušný řídicí systém.

Témata

 • Nastavení a ovládání robota
 • Lokalizace a odstraňování závad na mechanických a elektrických částech robota
 • Lokalizace a odstraňování základních problémů v programech robota
 • Údržba robota
 • Řešení problémů v komunikaci stroj – robot
 • Základní informace o řídicím systému robota (řídicí karty)

Optimální nastavování a ovládání robota včetně rychlého a odborného řešení drobných problémů, které mohou nastat při provozu robota. Kurz se skládá z teoretické a praktické části. K teoretické části jsou dodávány školicí podklady (maximálně pro pět účastníků). Pro praktickou část je ve firmě KUBOUŠEK s.r.o. k dispozici robot Sepro, na kterém kurz probíhá. V případě požadavku, aby se kurz konal přímo u zákazníka, je nutné zajistit robota ke školicím účelům.

Doba trvání kurzu: 2 dny, od 8:00 do 16:00 hod.

Předpoklady: jsou požadovány znalosti na úrovni kurzu S B1 pro příslušný řídicí systém.

Kurz 3: Obsluha a údržba robotů Sepro 6X

Kurz 3: Obsluha a údržba robotů Sepro 6X

Zkratka kurzu: S B1 6X

Úroveň: základní kurz

Max. počet účastníků: 5

Zkratka kurzu: S B1 6X

Úroveň: základní kurz

Max. počet účastníků: 5

Témata

 • Základní nastavení a ovládání robota
 • Lokalizace a odstraňování drobných závad na mechanických a elektrických částech robota
 • Lokalizace a odstraňování základních problémů v programech robota
 • Údržba robota

Optimální nastavování a ovládání robota včetně rychlého a odborného řešení drobných problémů, které mohou nastat při provozu robota. Kurz se skládá z teoretické a praktické části. K teoretické části jsou dodávány školicí podklady (maximálně pro pět účastníků). Pro praktickou část je ve firmě KUBOUŠEK s.r.o. k dispozici robot Sepro, na kterém kurz probíhá. V případě požadavku, aby se kurz konal přímo u zákazníka, je nutné zajistit robota ke školicím účelům.

Doba trvání kurzu: 2 dny, od 8:00 do 16:00 hod

Předpoklady: Nejsou požadovány žádné speciální předchozí znalosti.

Témata

 • Základní nastavení a ovládání robota
 • Lokalizace a odstraňování drobných závad na mechanických a elektrických částech robota
 • Lokalizace a odstraňování základních problémů v programech robota
 • Údržba robota

Optimální nastavování a ovládání robota včetně rychlého a odborného řešení drobných problémů, které mohou nastat při provozu robota. Kurz se skládá z teoretické a praktické části. K teoretické části jsou dodávány školicí podklady (maximálně pro pět účastníků). Pro praktickou část je ve firmě KUBOUŠEK s.r.o. k dispozici robot Sepro, na kterém kurz probíhá. V případě požadavku, aby se kurz konal přímo u zákazníka, je nutné zajistit robota ke školicím účelům.

Doba trvání kurzu: 2 dny, od 8:00 do 16:00 hod

Předpoklady: Nejsou požadovány žádné speciální předchozí znalosti.

Kurz 4: Programování robotů Sepro

Kurz 4: Programování robotů Sepro

Zkratka kurzu: S P1

Úroveň: základní kurz

Max. počet účastníků: 5

Zkratka kurzu: S P1

Úroveň: základní kurz

Max. počet účastníků: 5

Témata

 • Základní seznámení s programovacími příkazy
 • Tvorba programů pomocí SAP bodů
 • Lokalizace a odstraňování základních problémů v programech robota
 • Tvorba nových programů a podprogramů pomocí příkazů Sepro logik

Optimální nastavování a ovládání robota včetně rychlého a odborného řešení drobných problémů, které mohou nastat při provozu robota. Zvládnutí programování pomocí příkazů Sepro logik.

Kurz se skládá z teoretické a praktické části. K teoretické části jsou dodávány školicí podklady (maximálně pro pět účastníků). Pro praktickou část je ve firmě KUBOUŠEK s.r.o. k dispozici robot Sepro, na kterém kurz probíhá. V případě požadavku, aby se kurz konal přímo u zákazníka, je nutné zajistit robota ke školicím účelům.

Doba trvání kurzu: 3 dny, 8:00 – 16:00 hod.

Předpoklady: Jsou požadovány znalosti na úrovni kurzu S B1 pro příslušný řídicí systém.

Témata

 • Základní seznámení s programovacími příkazy
 • Tvorba programů pomocí SAP bodů
 • Lokalizace a odstraňování základních problémů v programech robota
 • Tvorba nových programů a podprogramů pomocí příkazů Sepro logik

Optimální nastavování a ovládání robota včetně rychlého a odborného řešení drobných problémů, které mohou nastat při provozu robota. Zvládnutí programování pomocí příkazů Sepro logik.

Kurz se skládá z teoretické a praktické části. K teoretické části jsou dodávány školicí podklady (maximálně pro pět účastníků). Pro praktickou část je ve firmě KUBOUŠEK s.r.o. k dispozici robot Sepro, na kterém kurz probíhá. V případě požadavku, aby se kurz konal přímo u zákazníka, je nutné zajistit robota ke školicím účelům.

Doba trvání kurzu: 3 dny, 8:00 – 16:00 hod.

Předpoklady: Jsou požadovány znalosti na úrovni kurzu S B1 pro příslušný řídicí systém.

Kurz 5: Programování robotů Sepro

Kurz 5: Programování robotů Sepro

Zkratka kurzu: S P2

Úroveň: pokročilý kurz

Max. počet účastníků: 5

Zkratka kurzu: S P2

Úroveň: pokročilý kurz

Max. počet účastníků: 5

Témata

 • Vytváření programů pomocí „Jednoduchého programování“
 • Vytváření programů z EPS programů
 • Lokalizace a odstraňování základních problémů
  v programech robota
 • Tvorba nových programů a podprogramů pomocí
  příkazů Sepro logik
 • Tvorba PLC programů
 • Nastavování speciálních funkcí robota
 • Tvorba paletizačních programů

Optimální nastavování a ovládání robota včetně rychlého a odborného řešení drobných problémů, které mohou nastat při provozu robota. Zvládnutí programování pomocí příkazů Sepro logik.

Kurz se skládá z teoretické a praktické části. K teoretické části jsou dodávány školicí podklady (maximálně pro pět účastníků). Pro praktickou část je ve firmě KUBOUŠEK s.r.o. k dispozici robot Sepro, na kterém kurz probíhá. V případě požadavku, aby se kurz konal přímo u zákazníka, je nutné zajistit robota ke školicím účelům.

Doba trvání kurzu: 3 dny, 8:00 – 16:00 hod.

Předpoklady: Jsou požadovány znalosti na úrovni kurzu S P1 pro příslušný řídicí systém.

Témata

 • Vytváření programů pomocí „Jednoduchého programování“
 • Vytváření programů z EPS programů
 • Lokalizace a odstraňování základních problémů
  v programech robota
 • Tvorba nových programů a podprogramů pomocí
  příkazů Sepro logik
 • Tvorba PLC programů
 • Nastavování speciálních funkcí robota
 • Tvorba paletizačních programů

Optimální nastavování a ovládání robota včetně rychlého a odborného řešení drobných problémů, které mohou nastat při provozu robota. Zvládnutí programování pomocí příkazů Sepro logik.

Kurz se skládá z teoretické a praktické části. K teoretické části jsou dodávány školicí podklady (maximálně pro pět účastníků). Pro praktickou část je ve firmě KUBOUŠEK s.r.o. k dispozici robot Sepro, na kterém kurz probíhá. V případě požadavku, aby se kurz konal přímo u zákazníka, je nutné zajistit robota ke školicím účelům.

Doba trvání kurzu: 3 dny, 8:00 – 16:00 hod.

Předpoklady: Jsou požadovány znalosti na úrovni kurzu S P1 pro příslušný řídicí systém.

Přihláška na seminář

Přihláška na seminář