Kurz 1: Obsluha strojů Mitutoyo - konturoměr - SW FORMTRACEPAK

Kurz 1: Obsluha strojů Mitutoyo - konturoměr - SW FORMTRACEPAK

Zkratka kurzu: MT 6

Úroveň: kompletní kurz

Max. počet účastníků: 8

Zkratka kurzu: MT 6

Úroveň: kompletní kurz

Max. počet účastníků: 8

Témata

FORMTRACEPAK

 • Uživatelská kalibrace – kvalifikace snímacího systému doteků
 • Určení souřadného systému dílu a stroje
 • Tvorba elementů v manuálním a CNC režimu
 • Vyhodnocení elementů a jejich vztahů
 • Vyhodnocení geometrických veličin
 • Konfigurace výdeje protokolů

DXF porovnání měřeného dílu s 2D modelem

Cílem kurzu je optimální ovládání SW FORMTRACEPAK – základní orientace rozcestníkem, včetně konfigurace konturoměru, programování, opakování a editace vytvořených dílů.

Kurz se skládá z teoretické části, kde jsou předány potřebné informace, a z praktické části, kde si obsluha vyzkouší jejich využití v praxi. Školení může probíhat jak u zákazníka, tak v našem Vzdělávacím centru.

Doba trvání kurzu: 2 dny, 8:00 – 16:00 hod

Předpoklady: Základní znalost používání PC a základní znalost v oboru metrologie.

Témata

FORMTRACEPAK

 • Uživatelská kalibrace – kvalifikace snímacího systému doteků
 • Určení souřadného systému dílu a stroje
 • Tvorba elementů v manuálním a CNC režimu
 • Vyhodnocení elementů a jejich vztahů
 • Vyhodnocení geometrických veličin
 • Konfigurace výdeje protokolů

DXF porovnání měřeného dílu s 2D modelem

Cílem kurzu je optimální ovládání SW FORMTRACEPAK – základní orientace rozcestníkem, včetně konfigurace konturoměru, programování, opakování a editace vytvořených dílů.

Kurz se skládá z teoretické části, kde jsou předány potřebné informace, a z praktické části, kde si obsluha vyzkouší jejich využití v praxi. Školení může probíhat jak u zákazníka, tak v našem Vzdělávacím centru.

Doba trvání kurzu: 2 dny, 8:00 – 16:00 hod

Předpoklady: Základní znalost používání PC a základní znalost v oboru metrologie.

Kurz 2: Obsluha strojů Mitutoyo - konturoměr kombinovaný s drsnoměrem - SW FORMTRACEPAK

Kurz 2: Obsluha strojů Mitutoyo - konturoměr kombinovaný s drsnoměrem - SW FORMTRACEPAK

Zkratka kurzu: MT 7

Úroveň: kompletní kurz

Max. počet účastníků: 8

Zkratka kurzu: MT 7

Úroveň: kompletní kurz

Max. počet účastníků: 8

Témata

FORMTRACEPAK

 • Uživatelská kalibrace – kvalifikace snímacího systému doteků konturoměru a drsnoměru
 • Určení souřadného systému dílu a stroje
 • Tvorba elementů v manuálním a CNC režimu
 • Vyhodnocení elementů a jejich vztahů
 • Vyhodnocení geometrických veličin
 • Konfigurace drsnoměru, nastavení norem a parametrů norem
 • Konfigurace výdeje protokolů

Cílem kurzu je optimální ovládání SW FORMTRACEPAK – základní orientace rozcestníkem, včetně konfigurace konturoměru kombinovaného s drsnoměrem, programování, opakování a editace vytvořených dílů.

Kurz se skládá z teoretické části, kde jsou předány potřebné informace, a z praktické části, kde si obsluha vyzkouší jejich využití v praxi. Školení může probíhat jak u zákazníka, tak v našem Vzdělávacím centru

Doba trvání kurzu: 3 dny, 8:00 – 16:00 hod

Předpoklady: Základní používání PC, základní znalosti v oboru metrologie, znalost norem a parametrů drsnosti.

Témata

FORMTRACEPAK

 • Uživatelská kalibrace – kvalifikace snímacího systému doteků konturoměru a drsnoměru
 • Určení souřadného systému dílu a stroje
 • Tvorba elementů v manuálním a CNC režimu
 • Vyhodnocení elementů a jejich vztahů
 • Vyhodnocení geometrických veličin
 • Konfigurace drsnoměru, nastavení norem a parametrů norem
 • Konfigurace výdeje protokolů

Cílem kurzu je optimální ovládání SW FORMTRACEPAK – základní orientace rozcestníkem, včetně konfigurace konturoměru kombinovaného s drsnoměrem, programování, opakování a editace vytvořených dílů.

Kurz se skládá z teoretické části, kde jsou předány potřebné informace, a z praktické části, kde si obsluha vyzkouší jejich využití v praxi. Školení může probíhat jak u zákazníka, tak v našem Vzdělávacím centru

Doba trvání kurzu: 3 dny, 8:00 – 16:00 hod

Předpoklady: Základní používání PC, základní znalosti v oboru metrologie, znalost norem a parametrů drsnosti.

Kurz 3: Obsluha přístrojů Mitutoyo drsnoměr – SJ 2xx, 3xx, 4xx - dílenské

Kurz 3: Obsluha přístrojů Mitutoyo drsnoměr – SJ 2xx, 3xx, 4xx - dílenské

Zkratka kurzu: MT 8

Úroveň: kompletní kurz

Max. počet účastníků: 8

Zkratka kurzu: MT 8

Úroveň: kompletní kurz

Max. počet účastníků: 8

Témata

Vestavěný datový procesor

 • Nastavení přístroje
 • Uživatelská kalibrace – kvalifikace snímacího systému
 • Nastavení norem a parametrů přístroje
 • Vyhodnocení a tisk

Cílem kurzu je optimální ovládání procesoru – základní orientace rozcestníkem, včetně konfigurace drsnoměrů, měření a vyhodnocení.

Kurz se skládá z teoretické části, kde jsou předány potřebné informace, a z praktické části, kde si obsluha vyzkouší jejich využití v praxi. Školení může probíhat jak u zákazníka, tak v našem Vzdělávacím centru

Doba trvání kurzu: 1 dny, 8:00 – 16:00 hod

Předpoklady: Znalost parametrů a norem, základní znalosti v oboru metrologie.

Témata

Vestavěný datový procesor

 • Nastavení přístroje
 • Uživatelská kalibrace – kvalifikace snímacího systému
 • Nastavení norem a parametrů přístroje
 • Vyhodnocení a tisk

Cílem kurzu je optimální ovládání procesoru – základní orientace rozcestníkem, včetně konfigurace drsnoměrů, měření a vyhodnocení.

Kurz se skládá z teoretické části, kde jsou předány potřebné informace, a z praktické části, kde si obsluha vyzkouší jejich využití v praxi. Školení může probíhat jak u zákazníka, tak v našem Vzdělávacím centru

Doba trvání kurzu: 1 dny, 8:00 – 16:00 hod

Předpoklady: Znalost parametrů a norem, základní znalosti v oboru metrologie.

Kurz 4: Obsluha strojů Mitutoyo - drsnoměr SJ 2xxx,5xxx- SW SURFPAK - laboratorní

Kurz 4: Obsluha strojů Mitutoyo - drsnoměr SJ 2xxx,5xxx- SW SURFPAK - laboratorní

Zkratka kurzu: MT 8

Úroveň: kompletní kurz

Max. počet účastníků: 8

Zkratka kurzu: MT 8

Úroveň: kompletní kurz

Max. počet účastníků: 8

Témata

SURFPAK

 • Nastavení přístroje
 • Uživatelská kalibrace – kvalifikace snímacího systému doteků drsnoměru
 • Nastavení norem a parametrů přístroje
 • Vyhodnocení a tisk

Cílem kurzu je optimální ovládání SW SURFPAK – základní orientace rozcestníkem, včetně konfigurace laboratorního drsnoměru, programování, opakování a editace vytvořených dílů.

Kurz se skládá z teoretické části, kde jsou předány potřebné informace, a z praktické části, kde si obsluha vyzkouší jejich využití v praxi. Školení může probíhat jak u zákazníka, tak v našem Vzdělávacím centru

Doba trvání kurzu: 1 dny / modul, 8:00 – 16:00 hod

Předpoklady: Základní používání PC, základní znalosti v oboru metrologie, znalost norem a parametrů drsnosti.

Témata

SURFPAK

 • Nastavení přístroje
 • Uživatelská kalibrace – kvalifikace snímacího systému doteků drsnoměru
 • Nastavení norem a parametrů přístroje
 • Vyhodnocení a tisk

Cílem kurzu je optimální ovládání SW SURFPAK – základní orientace rozcestníkem, včetně konfigurace laboratorního drsnoměru, programování, opakování a editace vytvořených dílů.

Kurz se skládá z teoretické části, kde jsou předány potřebné informace, a z praktické části, kde si obsluha vyzkouší jejich využití v praxi. Školení může probíhat jak u zákazníka, tak v našem Vzdělávacím centru

Doba trvání kurzu: 1 dny / modul, 8:00 – 16:00 hod

Předpoklady: Základní používání PC, základní znalosti v oboru metrologie, znalost norem a parametrů drsnosti.

Kurz 5: Obsluha strojů Mitutoyo – kruhoměry - SW ROUNDPAK – dílenské a laboratorní

Kurz 5: Obsluha strojů Mitutoyo – kruhoměry - SW ROUNDPAK – dílenské a laboratorní

Zkratka kurzu: MT 10

Úroveň: kompletní kurz

Max. počet účastníků: 8

Zkratka kurzu: MT 10

Úroveň: kompletní kurz

Max. počet účastníků: 8

Témata

ROUNDPAK:

 • Uživatelská kalibrace – kvalifikace snímacího systému sestav a doteků
 • Určení souřadného systému dílu a stroje
 • Tvorba elementů v manuálním a CNC režimu
 • Vyhodnocení elementů a jejich vztahů
 • Vyhodnocení geometrických veličin
 • Konfigurace výdeje protokolů a polárních grafů

Cílem kurzu je optimální ovládání SW ROUNDPAK – základní orientace rozcestníkem, včetně konfigurace kruhoměru, programování, opakování a editace vytvořených dílů.

Kurz se skládá z teoretické části, kde jsou předány potřebné informace, a z praktické části, kde si obsluha vyzkouší jejich využití v praxi. Školení může probíhat jak u zákazníka, tak v našem Vzdělávacím centru

Doba trvání kurzu: 2 dny, 8:00 – 16:00 hod

Předpoklady: Základní používání PC, základní znalosti v oboru metrologie.

Témata

ROUNDPAK:

 • Uživatelská kalibrace – kvalifikace snímacího systému sestav a doteků
 • Určení souřadného systému dílu a stroje
 • Tvorba elementů v manuálním a CNC režimu
 • Vyhodnocení elementů a jejich vztahů
 • Vyhodnocení geometrických veličin
 • Konfigurace výdeje protokolů a polárních grafů

Cílem kurzu je optimální ovládání SW ROUNDPAK – základní orientace rozcestníkem, včetně konfigurace kruhoměru, programování, opakování a editace vytvořených dílů.

Kurz se skládá z teoretické části, kde jsou předány potřebné informace, a z praktické části, kde si obsluha vyzkouší jejich využití v praxi. Školení může probíhat jak u zákazníka, tak v našem Vzdělávacím centru

Doba trvání kurzu: 2 dny, 8:00 – 16:00 hod

Předpoklady: Základní používání PC, základní znalosti v oboru metrologie.

Přihláška na seminář

Přihláška na seminář