Technologie MuCell

Technologie MuCell

Zkratka kurzu: MT 13

Úroveň: kompletní kurz

Max. počet účastníků: 5

Zkratka kurzu: MT 13

Úroveň: kompletní kurz

Max. počet účastníků: 5

Témata

Teoretická část (1. den)

 • Principy a rozdíly fyzikálního a chemického pěnění
 • Vliv pěnění na vnitřní tlak v dutině formy; principy plnění dílu
 • Vliv pěnění na termoplastický materiál
 • Výhody z hlediska navrhování dílů
 • Vliv na ceny; příklady kalkulací dílů
 • Opakovatelnost procesu a kontrola kvality
 • Šneky pro pěněné díly
 • Vibrování a ultrazvukové sváření MuCell dílů
 • Mechanické chování MuCell pěněných dílů
 • Design dílu a formy

Praktická část (2. den)

 • Testování vlivu nastavovacích parametrů na proces a výlisek
 • Nízké procento pěnění a jeho vliv na doplnění dílu a propady
 • Vysoké procento pěnění a jeho vliv na mechanické vlastnosti a úspory hmotnosti
 • Vliv nastavení protitlaku a otáček šneku na homogenní promíchání plynu v tavenině – dopady na post-blow efekt
 • Vliv zádržné doby taveniny a plynu na defekty dílu (optimalizace doby zpoždění plastifikace)
 • Vliv doby chlazení na post-blow efekt
 • Vliv Roctool technologie na post-blow efekt
 • Vliv vstřikovací rychlosti zpěněného materiálu na doplnění

Základní znalosti o technologii vstřikování plastů a periferních zařízení.

Kurz se skládá z teoretické a praktické části. K teoretické části jsou dodávány školicí podklady. Pro praktickou část je ve firmě KUBOUŠEK s.r.o. k dispozici stroj KM80/380CX, na kterém kurz probíhá. V případě požadavku, aby se kurz konal přímo u zákazníka, je nutné zajistit stroj ke školicím účelům.

Předpoklady: Nejsou požadovány žádné speciální předchozí znalosti.

Témata

Teoretická část (1. den)

 • Principy a rozdíly fyzikálního a chemického pěnění
 • Vliv pěnění na vnitřní tlak v dutině formy; principy plnění dílu
 • Vliv pěnění na termoplastický materiál
 • Výhody z hlediska navrhování dílů
 • Vliv na ceny; příklady kalkulací dílů
 • Opakovatelnost procesu a kontrola kvality
 • Šneky pro pěněné díly
 • Vibrování a ultrazvukové sváření MuCell dílů
 • Mechanické chování MuCell pěněných dílů
 • Design dílu a formy

Praktická část (2. den)

 • Testování vlivu nastavovacích parametrů na proces a výlisek
 • Nízké procento pěnění a jeho vliv na doplnění dílu a propady
 • Vysoké procento pěnění a jeho vliv na mechanické vlastnosti a úspory hmotnosti
 • Vliv nastavení protitlaku a otáček šneku na homogenní promíchání plynu v tavenině – dopady na post-blow efekt
 • Vliv zádržné doby taveniny a plynu na defekty dílu (optimalizace doby zpoždění plastifikace)
 • Vliv doby chlazení na post-blow efekt
 • Vliv Roctool technologie na post-blow efekt
 • Vliv vstřikovací rychlosti zpěněného materiálu na doplnění

Základní znalosti o technologii vstřikování plastů a periferních zařízení.

Kurz se skládá z teoretické a praktické části. K teoretické části jsou dodávány školicí podklady. Pro praktickou část je ve firmě KUBOUŠEK s.r.o. k dispozici stroj KM80/380CX, na kterém kurz probíhá. V případě požadavku, aby se kurz konal přímo u zákazníka, je nutné zajistit stroj ke školicím účelům.

Předpoklady: Nejsou požadovány žádné speciální předchozí znalosti.

Přihláška na seminář

Přihláška na seminář