Metrios a VICIVSION

Kurz 1: Obsluha strojů MTL VICIVISION - SW MTL

Kurz 1: Obsluha strojů MTL VICIVISION - SW MTL

Zkratka kurzu: MT 13

Úroveň: kompletní kurz

Max. počet účastníků: 8

Zkratka kurzu: MT 13

Úroveň: kompletní kurz

Max. počet účastníků: 8

Témata

MTL statická měření:

 • Určení souřadného systému dílu a stroje
 • Tvorba statických elementů
 • Vyhodnocení statických elementů a jejich vztahů
 • Vyhodnocení statických geometrických veličin
 • Konfigurace výdeje protokolů

MTL dynamická měření:

 • Základní úprava grafického protokolu
 • Tvorba dynamických elementů
 • Vyhodnocení dynamických elementů a jejich vztahů

DXF porovnání měřeného dílu s 2D modelem

Kurz se skládá z teoretické části, kde jsou předány potřebné informace, a z praktické části, kde si obsluha vyzkouší jejich využití v praxi. Školení může probíhat jak u zákazníka, tak v našem Vzdělávacím centru

Doba trvání kurzu: 2 dny, 8:00 – 16:00 hod

Předpoklady: Základní znalost používání PC a základní znalost v oboru metrologie.

Témata

MTL statická měření:

 • Určení souřadného systému dílu a stroje
 • Tvorba statických elementů
 • Vyhodnocení statických elementů a jejich vztahů
 • Vyhodnocení statických geometrických veličin
 • Konfigurace výdeje protokolů

MTL dynamická měření:

 • Základní úprava grafického protokolu
 • Tvorba dynamických elementů
 • Vyhodnocení dynamických elementů a jejich vztahů

DXF porovnání měřeného dílu s 2D modelem

Kurz se skládá z teoretické části, kde jsou předány potřebné informace, a z praktické části, kde si obsluha vyzkouší jejich využití v praxi. Školení může probíhat jak u zákazníka, tak v našem Vzdělávacím centru

Doba trvání kurzu: 2 dny, 8:00 – 16:00 hod

Předpoklady: Základní znalost používání PC a základní znalost v oboru metrologie.

Kurz 2: Obsluha strojů Metrios

Kurz 2: Obsluha strojů Metrios

Zkratka kurzu: MT 14

Úroveň: kompletní kurz

Max. počet účastníků: 8

Zkratka kurzu: MT 14

Úroveň: kompletní kurz

Max. počet účastníků: 8

Témata

METRIOS měření:

 • Určení souřadného systému dílu a stroje
 • Tvorba elementů
 • Vyhodnocení elementů a jejich vztahů
 • Vyhodnocení geometrických veličin
 • Ozubená kola
 • Konfigurace výdeje protokolů

XF porovnání měřeného dílu s 2D modelem a výdej DXF kontury (reverzní inženýring)

Kurz se skládá z teoretické části, kde jsou předány potřebné informace, a z praktické části, kde si obsluha vyzkouší jejich využití v praxi. Školení může probíhat jak u zákazníka, tak v našem Vzdělávacím centru.

Doba trvání kurzu: 2 dny, 8:00 – 16:00 hod

Předpoklady: Základní znalost používání PC a základní znalost v oboru metrologie.

Témata

METRIOS měření:

 • Určení souřadného systému dílu a stroje
 • Tvorba elementů
 • Vyhodnocení elementů a jejich vztahů
 • Vyhodnocení geometrických veličin
 • Ozubená kola
 • Konfigurace výdeje protokolů

XF porovnání měřeného dílu s 2D modelem a výdej DXF kontury (reverzní inženýring)

Kurz se skládá z teoretické části, kde jsou předány potřebné informace, a z praktické části, kde si obsluha vyzkouší jejich využití v praxi. Školení může probíhat jak u zákazníka, tak v našem Vzdělávacím centru.

Doba trvání kurzu: 2 dny, 8:00 – 16:00 hod

Předpoklady: Základní znalost používání PC a základní znalost v oboru metrologie.

Přihláška na seminář

Přihláška na seminář