Základní kurzy pro obsluhu a údržbu periferních zařízení KOCH-Technik
 • Kurzy 1 až 5 je možné kombinovat dle potřeb zákazníka.

Okruh A: Sušení plastového granulátu

 • Kurzy 1 až 5 je možné kombinovat dle potřeb zákazníka.

Okruh A: Sušení plastového granulátu

Zkratka kurzu: KOCH SPG 1

Úroveň: základní kurz

Max. počet účastníků: 5

Zkratka kurzu: KOCH SPG 1

Úroveň: základní kurz

Max. počet účastníků: 5

Témata

 • Základní principy vysoušení granulátu
 • Specifika pro jednotlivé typy sušáren
 • Ovládání sušáren a základní nastavení parametrů
 • Lokalizace a odstraňování poruch na zařízení
 • Základní údržba sušicího zařízení
 • Kontrola činnosti a jejich četnost

Základní principy sušení plastového granulátu, nastavení a ovládání stroje včetně odstraňování drobných poruch, které mohou nastat během provozu. Kurz se skládá z teoretické a praktické části. K teoretické části jsou dodávány školicí podklady. Praktická část je prováděna u zákazníka ve výrobním provozu na konkrétním zařízení.

Doba trvání kurzu: 2 hodiny

Předpoklady: Nejsou požadovány žádné speciální předchozí znalosti.

Okruh B: Podtlaková doprava plastového granulátu

Okruh B: Podtlaková doprava plastového granulátu

Zkratka kurzu: KOCH PDG 1

Úroveň: základní kurz

Max. počet účastníků: 5

Zkratka kurzu: KOCH PDG 1

Úroveň: základní kurz

Max. počet účastníků: 5

Témata

 • Základní princip funkce podtlakové dopravy
 • Specifika jednotlivých částí systému
 • Základní nastavení a obsluha řízení KOCH-Technik SPS
 • Lokalizace a odstraňování drobných poruch podtlakové dopravy
 • Základní údržba podtlakové dopravy
 • Údržba vakuových pump
 • Kontrola činnosti a jejich četnost

Základní princip funkce podtlakové dopravy a jednotlivých částí systému, nastavení a ovládání zařízení včetně odstraňování drobných poruch, které mohou nastat během provozu. Kurz se skládá z teoretické a praktické části. K teoretické části jsou dodávány školicí podklady. Praktická část je prováděna u zákazníka ve výrobním provozu na konkrétním zařízení.

Doba trvání kurzu: 2 hodiny

Předpoklady: Nejsou požadovány žádné speciální předchozí znalosti.

Témata

 • Základní princip funkce podtlakové dopravy
 • Specifika jednotlivých částí systému
 • Základní nastavení a obsluha řízení KOCH-Technik SPS
 • Lokalizace a odstraňování drobných poruch podtlakové dopravy
 • Základní údržba podtlakové dopravy
 • Údržba vakuových pump
 • Kontrola činnosti a jejich četnost

Základní princip funkce podtlakové dopravy a jednotlivých částí systému, nastavení a ovládání zařízení včetně odstraňování drobných poruch, které mohou nastat během provozu. Kurz se skládá z teoretické a praktické části. K teoretické části jsou dodávány školicí podklady. Praktická část je prováděna u zákazníka ve výrobním provozu na konkrétním zařízení.

Doba trvání kurzu: 2 hodiny

Předpoklady: Nejsou požadovány žádné speciální předchozí znalosti.

Okruh C: Volumetrické dávkovací zařízení

Okruh C: Volumetrické dávkovací zařízení

Zkratka kurzu:  KOCH VDG 1

Úroveň: základní kurz

Max. počet účastníků: 5

Zkratka kurzu:  KOCH VDG 1

Úroveň: základní kurz

Max. počet účastníků: 5

Témata

 • Základní princip volumetrického dávkování
 • Specifika jednotlivých typů dávkovače
 • Nastavení a obsluha řídicí jednotky KOCH-Technik MCm 4/SL 31/SL 42
 • Lokalizace a odstraňování drobných poruch dávkování
 • Základní údržba dávkovacích zařízení
 • Kontrola činnosti a jejich četnost

Základní princip volumetrického dávkování, nastavení a ovládání zařízení včetně odstraňování drobných poruch, které mohou nastat během provozu. K teoretické části jsou dodávány školicí podklady. Praktická část je prováděna u zákazníka ve výrobním provozu na konkrétním zařízení.

Doba trvání kurzu: 2 hodiny

Předpoklady: Nejsou požadovány žádné speciální předchozí znalosti.

Témata

 • Základní princip volumetrického dávkování
 • Specifika jednotlivých typů dávkovače
 • Nastavení a obsluha řídicí jednotky KOCH-Technik MCm 4/SL 31/SL 42
 • Lokalizace a odstraňování drobných poruch dávkování
 • Základní údržba dávkovacích zařízení
 • Kontrola činnosti a jejich četnost

Základní princip volumetrického dávkování, nastavení a ovládání zařízení včetně odstraňování drobných poruch, které mohou nastat během provozu. K teoretické části jsou dodávány školicí podklady. Praktická část je prováděna u zákazníka ve výrobním provozu na konkrétním zařízení.

Doba trvání kurzu: 2 hodiny

Předpoklady: Nejsou požadovány žádné speciální předchozí znalosti.

Okruh D: Gravimetrické dávkovací zařízení

Okruh D: Gravimetrické dávkovací zařízení

Zkratka kurzu: KOCH GDG 1

Úroveň: základní kurz

Max. počet účastníků: 5

Zkratka kurzu: KOCH GDG 1

Úroveň: základní kurz

Max. počet účastníků: 5

Témata

 • Základní princip gravimetrického dávkování
 • Specifika jednotlivých částí dávkovače
 • Nastavení a obsluha řídící jednotky KOCH-Technik MCm-G/MCm-G Touch
 • Lokalizace a odstraňování drobných poruch dávkování
 • Údržba dávkovacích zařízení
 • Kontrola činnosti a jejich četnost

Předpoklady: Nejsou požadovány žádné speciální předchozí znalosti.

Základní principy gravimetrického dávkování, nastavení a ovládání zařízení včetně odstraňování drobných poruch, které mohou nastat během provozu. Kurz se skládá z teoretické a praktické části. K teoretické části jsou dodávány školicí podklady. Praktická část je prováděna u zákazníka ve výrobním provozu na konkrétním zařízení.

Doba trvání kurzu: 2 hodiny

Témata

 • Základní princip gravimetrického dávkování
 • Specifika jednotlivých částí dávkovače
 • Nastavení a obsluha řídící jednotky KOCH-Technik MCm-G/MCm-G Touch
 • Lokalizace a odstraňování drobných poruch dávkování
 • Údržba dávkovacích zařízení
 • Kontrola činnosti a jejich četnost

Předpoklady: Nejsou požadovány žádné speciální předchozí znalosti.

Základní principy gravimetrického dávkování, nastavení a ovládání zařízení včetně odstraňování drobných poruch, které mohou nastat během provozu. Kurz se skládá z teoretické a praktické části. K teoretické části jsou dodávány školicí podklady. Praktická část je prováděna u zákazníka ve výrobním provozu na konkrétním zařízení.

Doba trvání kurzu: 2 hodiny

Přihláška na seminář

Přihláška na seminář