Sekce DOWNLOAD

sekce DOWNLOAD Mitutoyo

Softwary

USB-ITPAK V3.003

USB-ITPAK V3.003

Free verze USB-ITPAK verze 3 je software pro sběr dat z měřicích přístrojů s výstupem Digimatic, Digimatic 2 a Digimatic S1 do Excelu pomocí rozhraní USB Input Tool Interface, kabelů USB Input Tool Direct, bezdrátového systému U-WAVE a pinter/logger DP-1VA. Podporuje obousměrnou sériovou komunikaci zajišťovanou např. Indikátor ID-F, indikátor ID-C a výškoměr LH-600F/FG. K dispozici jsou různá nastavení, jako je nastavení nuly, předvolba, jednotka, směr počítání, nastavení tolerance, nastavení data kalibrace a jiné.
Informace o stavu měření lze číst jako sériové číslo, kódové číslo, datum kalibrace, uživatelské kontrolní číslo atd. Kompatibilní OS Microsoft® Windows® 10 (64bit) a 11
Pro Microsoft® Excel® verze 2010, 2013, 2016 a Microsoft 365

U-WAVEPAK-BW 1.0.3. (PC)

U-WAVEPAK-BW 1.0.3. (PC)

Mitutoyo Bluetooth® U-WAVE
Nástroj pro snadnou komunikaci s použitím Bluetooth®. Tento softwarový nástroj umožňuje snadný příjem dat do PC bez potřeby specializovaného přijímače.

  • Pro PC U-WAVEPAK-BW (viz níže BW 1.0.3).

  • Pro mobilní aplikaci U-WAVEPAK-BM dostupnou v různých obchodech APP (viz níže BM).

  • Pro mobilní aplikaci U-WAVE-NAVI dostupnou v obchodě Android (viz níže NAVI).

POZNÁMKA: pro přenost dat se předpokládá, že měřidla jsou vybavena U-WAVE Bluetooth komunikačními moduly. Pro více informací stáhněte manuál a software.

USB Communication Program (kruhoměr RA-10/120)

USB Communication Program (kruhoměr RA-10/120)

Uvedený software vytváří zjednodušený report včetně profilu založený na zpracování naměřených dat z drsnoměrů.

POZNÁMKA: Před instalací SW provedenou spuštěním „setup.exe“ přečtěte pozorně kapitolu 1 „Instalace“ uživatelského manuálu. Vyžaduje MS Excel.

U-WAVEPAK 1.022B Software pro PC

U-WAVEPAK 1.022B Software pro PC

PC software pro Mitutoyo U-WAVE  pro příjem naměřených dat do PC.
Typ radiové komunikace založen na IEEE802.15.4 (ZigBee). Vzdálenost přenosu dat do 20 m.

POZNÁMKA: je nezbytný přijímač U-WAVE. Dále se předpokládá, že měřidla jsou vybavena U-WAVE komunikačními moduly

Driver pro boxy rozhraní s USB připojením (VCP = Virtual COM-Port)

Driver pro boxy rozhraní s USB připojením (VCP = Virtual COM-Port)

  • DMX-1 USB Code No. 63AAA040
  • DMX-2 USB Code No. 63AAA037
  • DMX-3 USB Code No. 63AAA039
  • DMX-3-2 USB Code No. 63AAA042

USB SJ Communication Tool

USB Communication Tool

Uvedený software vytváří zjednodušený report včetně profilu založený na zpracování naměřených dat z drsnoměrů. Poznámky: Před instalací SW provedenou spuštěním „setup.exe“ přečtěte pozorně kapitolu 1 „Instalace“ uživatelského manuálu. Vyžaduje MS Excel.

Manuály